Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Du som har en journal i Västmanland

Västmanland

Du som har en journal i Västmanland

De här journaluppgifterna kan du läsa från din journal i Landstinget Västmanland när du loggar in: 

  • journalanteckningar gjorda från och med 1 april 2015
  • loggar över vilken hälso- och sjukvårdpersonal som har arbetat i din journal
  • remissvar från röntgen och fysiologen

När du loggar in kan du inte läsa: 

• journalanteckningar som är gjorda för mindre än två veckor sedan och som ännu inte har bekräftats av hälso- och sjukvårdspersonalen

• journalanteckningar som hälso- och sjukvårdpersonalen arbetar med som en tidig hypotes

• ditt barns journalanteckningar om barnet är mellan 13-18 år; här kan vissa undantag göras av verksamhetschefen hos din vårdgivare. 

Du kan heller inte läsa anteckningar från:

  • Ungdomsmottagningarna
  • Psykiatrin

Om du ändå inte kan se dina journalanteckningar så kan det bero på det journalsystem som din vårdgivare använder. Då får du istället beställa en papperskopia av din journal.

Vill du försegla dina journaluppgifter i e-tjänsten Journalen?

Om du av någon anledning vill försegla dina journaluppgifter i e-tjänsten Journalen så kan du göra det när du är inloggad. När du har förseglat dina journaluppgifter i Journalen är det inte möjligt att läsa din journal via e-tjänsten. Du kan också välja att fösegla din Journal utan att först logga in i den. Då ska du fylla i och skicka in blanketten Försegling av konto i e-tjänsten Journalen

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Västmanland
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06
Skribent och redaktör:
Marina Vildbird, kommunikatör, Landstinget Västmanland.