Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Västmanland

Du som har fått vård i Region Västmanland

När du loggar in kan du läsa de här delarna från din journal från Region Västmanland:

  • journalanteckningar från 1 april 2015
  • svar på vissa blodprov 
  • svar på din remiss från röntgen och fysiologen
  • logg över vem i hälso- och sjukvårdspersonalen som har arbetat i din journal

I e-tjänsten kan du inte läsa: 

• journalanteckningar som är gjorda för mindre än två veckor sedan och ännu inte har bekräftats av hälso- och sjukvårdspersonalen

• journalanteckningar som hälso- och sjukvårdpersonalen arbetar med som en tidig hypotes.

• ett barns journalanteckningar om barnet är mellan 13-15 år: här kan undantag göras av verksamhetschefen vid speciella fall 

Du kan heller inte läsa anteckningar från:

  • ungdomsmottagningen
  • psykiatrin

Om du ändå inte kan se dina journalanteckningar så kan det bero på det journalsystem som din vårdgivare använder. Då får du istället beställa en papperskopia av din journal där alla dina uppgifter finns. 

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Västmanland

Försegla e-tjänsten Journalen i Region Västmanland

När du förseglar din journal i Region Västmanland så kan du inte logga in i e-tjänsten Journalen mer. Du kan alltså inte välja att försegla delar av din journal i Västmanland så som den nationella texten ovan säger.

För att försegla din journal via nätet loggar du in och klickar på fliken Alternativ i menyn.

Om du av någon anledning inte kan eller vill försegla din journal genom att logga in så kan du fylla i och lämna in en blankett. 

Om du tidigare har förseglat din journal i e-tjänsterna men nu vill  kunna läsa den via nätet igen så ska du fylla i samma blankett men kryssa för alternativet för att ta bort förseglingen.  

Blankett för att försegla eller ta bort försegling i e-tjänsten Journalen.pdf

Vårdnadshavares tillgång till ett barns journal via nätet

Du som är vårdnadshavare har inte tillgång till barnets journal via nätet från det att barnet fyllt 13 år. Det har att göra med barnets rätt till sin integritet. Men det kan finnas undantag. I de fallen kan en verksamhetschef vid en mottagning eller vårdcentral bedömma att det är för barnets bästa att du har tillgång till barnets journal under en sjukdomsperiod. 

För att ansöka om att få tillgång till ett barns journal efter barnet har fyllt 13 år ska du fylla i en blankett och lämna in den till vårdcentralen eller mottagningen. 

Blankett för att få tillgång till ett äldre barns journal i e-tjänsterna.pdf

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-22
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Västmanland
Tillägg uppdaterade:
2018-01-12
Redaktör:
Marina Vildbird, Region Västmanland. 
Granskare:
Åsa Rabb Lundin, systemförvaltare, Region Västmanland.