Sjukresor i Västmanland

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska sjukresan ske med buss, tåg eller egen bil.

Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till bokad sjukresa. Ring 020-21 21 21 så hjälper vi dig.

Visa mer

Reseersättning för sjukresor

Reseersättning för sjukresor

Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård inom länet, om besöket sker hos en giltig vårdgivare. För resor utanför länet kan du få ersättning om du har en specialistvårdsremiss eller remiss avseende vårdgaranti.

Fäll ihop

Resa med kollektivtrafik eller egen bil

Resa med kollektivtrafik eller egen bil

Om du åker med buss eller tåg får du ersättning för hela resekostnaden. Åker du i egen bil kan du få ersättning för en del av resekostnaden. Resor med egen bil ersätts med 1,70 kr/km för den del av enkelresan som överstiger 40 km (80 km vid resa tur och retur). Resekostnaden för egen bil räknas inte in i ditt högkostnadsskydd.

Reseersättningen för buss, tåg eller egen bil kan hos vissa vårdgivare kvittas direkt mot den avgift du betalar för ditt vårdbesök.

Sjukresan kan även ersättas i efterhand. Har du rest med tåg eller buss skickar du in ditt originalkvitto/intyg från vårdbesöket tillsammans med biljetterna från resan i original. Har du rest med bil skickar du in ditt originalkvitto/intyg från vårdbesöket.

Skicka din ansökan om ersättning till:

Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Sjukresor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte. Ersättning under 50 kr betalas inte ut, men du kan samla sjukresekvitton så att summan för utbetalningen uppgår till minst 50 kr.

Fäll ihop

Bokade sjukresor

Bokade sjukresor

Kan du av hälsoskäl inte resa med kollektivtrafik eller bil? Då kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi, specialfordon eller sjukreselinje (endast sträckan Avesta-Sala-Uppsala). Ring beställningscentralen på telefon 020-21 21 21 helst senast dagen före planerat besök.

Beställningsoperatören kommer att ställa frågor om ditt hälsotillstånd för att avgöra med vilket färdmedel resan ska ske.

Resa med taxi eller specialfordon

När du reser med taxi eller specialfordon samordnas din sjukresa med andra resenärer. En enkelresa kostar 100 kr.

Resa med sjukreselinjen 

För sträckan Avesta-Sala-Uppsala finns även Dalatrafik sjukreselinje som ett alternativ. Har du inte rätt till taxi kan du ändå ha rätt till att åka sjukreselinjen.

Ingen ersättning för bokade sjukresor 

Kostnaden för taxi, specialfordon och sjukreselinjen är en egenavgift och ersätts inte. Däremot ingår kostnaden i ditt högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för bokade sjukresor 

Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor i egenavgift för dina bokade sjukresor. Detta gäller under en tolvmånadersperiod, räknat från första resan. Ett brev skickas till dig när du kommit upp till beloppet. Egenavgifter för barn som är under 18 år och folkbokförda på samma adress läggs ihop.

Fäll ihop

Om du är på besök i Sverige

Om du är på besök i Sverige

Är du turist på besök i Sverige kan du inte få ersättning för sjukresor med buss, tåg eller egen bil. Kommer du från ett EU-land har du däremot rätt till bokade sjukresor. Vill du veta vad som gäller för dig som kommer från ett annat land, kontakta gärna beställningscentralen på telefon 020-21 21 21.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Om sjukresor och vilken ersättning du kan få?
Ring 021-17 53 30 under vardagar eller mejla kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se, skriv ”Sjukresor” i ämnesraden. Våra telefontider är vardagar mellan klockan 10-12.

Om övrig buss- och tågtrafik?
Gå in på vl.se eller kontakta VL på telefon 0771-22 40 00.

 

Fäll ihop

Information på flera språk - information in more languages

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-08
Redaktör:

Marina Vildbird, Kommunikationsenheten, Region Västmanland, Västerås. 

Manusunderlag:

Åsa Högstedt, kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland, Västerås.