Patientavgifter i Västmanland

Skriv ut (ca 4 sidor)

Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den regiondrivna vården eller till en privat vårdgivare som regionen har avtal med.

Skriv ut

Vård för barn och unga till och med 19 år

Vård för barn och unga till och med 19 år

All hälso- och sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar som är under 20 år. Det innefattar besök vid barnakut, akutmottagning eller jourmottagning.

Fäll ihop

Vård för vuxna över 20 år

Vård för vuxna över 20 år

Besök på vårdcentral

Besök hos familjeläkare 150 kr
Hembesök av familjeläkare 250 kr
Besök hos eller hembesök från distriktsjuksköterska 
Max en avgift per dag 
100 kr
Sjukvårdande behandling som utförs av annan än läkare 100 kr

Avgift under jourtid
Gäller vardagar klockan 17-8 samt lördag, söndag och helgdag. Du behöver bara betala en avgift per åkomma eller tillfälle om du remitteras mellan olika vårdgivare.

100 kr

Besök på akutmottagning

Besök hos läkare
Om du kommer till akutmottagningen efter remiss från din familjeläkare betalar du 150 kr på vårdcentralen och 170 kr på akutmottagningen.  
320 kr
Besök hos sjuksköterska 150 kr

Specialistvård

Besök hos läkare på specialistmottagning 320 kr
Hembesök av läkare på specialistmottagning 420 kr
Sjukvårdande behandling på sjukhus som utförs av annan än läkare 150 kr

Övrigt

Besök på röntgen eller fysiologklinik
Ingen avgift vid akuta läkarbesök eller sjukhusvård.
150 kr
Laboratorieprov mellan läkarbesök
Ingen avgift vid provtagning av Waran.
100 kr

Kontakt via telefon, e-post eller e-tjänsterna

Förlängning av sjukintyg 50 kr

Väntetid

Om du får vänta i mer än 30 minuter efter avtalad besökstid så får du tillbaka patientavgiften direkt vid besöket. Det gäller inte för hälsokontroller, intyg med mera.

Fäll ihop

Vård för dig som är över 85 år

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift vid besök på din vårdcentral eller en vårdmottagning på sjukhus. Det gäller också för vård enligt Smittskyddslagen. Du behöver däremot betala för intyg, hälsokontroller och vaccinationer (förutom vaccinationer mot influensa och lunginflammation). 

Fäll ihop

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

Gynekologisk cellprovtagning
Ingen avgift för dig som är under 25 år. 
200 kr
Aortascreening, hälsokontroll 300 kr
Medicinsk fotvård med remiss 150 kr
Sjukhusbesök, per dygn 100 kr
Egenavgift för medföljare på BB, per dygn 300 kr
Vaccination, injektionsavgift per vaccin (exklusive vaccin)
Du som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp, får kostnadsfri vaccination mot influensa och lunginflammation.
200 kr
Fäll ihop

Vaccinationer

Vaccinationer

Priserna gäller för alla mottagningar som drivs av eller på uppdrag av regionen. I listan ser du vad vaccinet skyddar mot och vaccinets namn inom parentes.

Priserna för ett skydd kan variera beroende på vilket vaccin mottagningen använder. Kontakta din vaccinationsmottagning för att få veta vilket vaccin som mottagningen avänder.

Difteri, stelkramp (DiTeBooster) 314 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta (DiTekiBooster) 328 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (Boostrix Polio) 425 kr
Gula febern (Stamaril) 495 kr
Haemophilus influenzae typ b (Act-HIB) 450 kr
Hepatit A (Beriglobin) 407 kr
Hepatit A barndos (Vaqta) 360 kr
Hepatit A vuxendos (Vaqta) 360 kr
Hepatit A och B barndos (Ambirix) 510 kr
Hepatit A och B barndos (Twinrix Paediatric) 420 kr
Hepatit A och B vuxendos (Twinrix Vuxen) 510 kr
Hepatit B barndos (HBVAXPRO) 277 kr
Hepatit B vuxendos (HBVAXPRO) 304 kr
Japansk encefalit vuxendos (Ixiaro) 1 050 kr
Meningokocker (Nimenrix) 630 kr
Mässling, påssjuka, röda hund (Priorix) 255 kr
Pneumokocker (Pneumovax) 395 kr
Pneumokocker (Prevenar 13) 665 kr
Polio (Imovax Polio) 350 kr
Rabies (Rabipur) 710 kr
Stelkramp (Tetanus SSI) 369 kr
TBE barndos (Encepur Barn) 360 kr
TBE vuxendos (Encepur) 368 kr
Tuberkulintest (PPD) 409 kr
Tuberkulos (BCG) 496 kr
Tyfoidfeber (Typhim Vi) 335 kr
Vattkoppor (Varilvax) 576 kr
Fäll ihop

Uteblivet besök

Uteblivet besök

Du kan avboka ett besök fram till besökstiden. Om du inte kommer till ett bokat besök behöver du betala besöksavgiften. Det gäller även för barns besök.

Uteblivet besök Besöksavgiften
Uteblivet besök vid till exempel hälsokontroll, intyg, vaccination 200 kr
Fäll ihop

Betala för besök

Betala för besök

Kontantlös betalning

Region Västmanland har som mål att vara kontantlöst, främst för att öka tryggheten och säkerheten för våra medarbetare. Därför vill vi att du betalar med kort i första hand när du besöker vården.

Om du inte kan betala med kort skickar vi en faktura utan administrationsavgift hem till dig. Den ska betalas inom 30 dagar. Du kan också ansluta dig till autogiro så att alla dina avgifter till landstingets sjukvård automatiskt dras från ditt konto.

Om du inte har någon möjlighet att varken betala med kort eller via faktura har du möjlighet att betala kontant.

Privat drivna vårdcentraler och andra privata mottagningar bestämmer själva om de accepterar kontant betalning eller inte. Kontakta mottagningen om du undrar över hur du kan betala ditt besök.

Betala med autogiro

Om du är ansluten till autogiro dras alla avgifter automatiskt från ditt konto. För att starta ett autogiro måste du ladda ner och skicka in en blankett för autogiroanmälan till: 

Region Västmanland
Ekonomiservice
721 53 Västerås

Du kan även lämna blanketten till mottagningen som du besöker.

Det tar ungefär 1-2 veckor från det att du skickat blanketten till oss innan autogirobetalningen börjar gälla.

Efter ett besök i primärvården eller på sjukhus skickas ett meddelande till dig om vilket belopp som dras från ditt konto. Observera att privat drivna mottagningar och sjukhus kan ha andra rutiner.

Om du blir inlagd på sjukhus kan du inte betala med kort. Då får du får en faktura hemskickad till dig. Om du har autogiro dras den kostnaden direkt från ditt konto.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-20
Redaktör:

Amelie Sarlin, kommunikatör Region Västmanland