Patientavgifter i Västmanland

Skriv ut (ca 13 sidor)

Region Västmanland har nya avgifter i hälso- och sjukvården som gäller från 1 januari 2018. Du betalar samma avgift oavsett om du går till en av Region Västmanlands vårdcentraler eller specialistmottagningar. Samma avgifter gäller om du går till en privat vårdgivare som har ett avtal med regionen.

Skriv ut

Avgifter i hälso- och sjukvården

Avgifter i hälso- och sjukvården

I tabellen ser du vilka avgifter du betalar för din vård i Region Västmanland. Avgiften är bara en liten del av vad det faktiskt kostar. Resterande kostnad bekostas till största delen av skatter. 

I tabellen ser du också vilka avgifter som ingår i
högkostnadsskyddet.

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Kostnad i kronor

Kommentar

Vårdcentral och privat mottagning

 

 

 • Besök på vårdcentral
 • Besök hos privat mottagning som har avtal med Region Västmanland
 • Besök under jourtid
 • Besök på Jourmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping
 • Besök på synenheten på Habiliteringscentrum

140 kr

Gäller besök till arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog, logoped och undersköterska. Samma avgift gäller vid hembesök.

Uteblivet besök på vårdcentral eller privat mottagning

140 kr

Fakturaavgift 50 kr

 

 

 

Sjukhus och annan specialistvård

 

 

 • Besök på sjukhus eller annan specialistmottagning
 • Besök hos privat specialistläkare som har avtal med Region Västmanland
 • Besök under jourtid

280 kr

Gäller alla typer av besök till alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Uteblivet besök på sjukhus eller annan specialistvård

280 kr

Fakturaavgift 50 kr

Akutmottagning

280 kr

Vid akutremiss från vårdcentral betalar du 140 kr på vårdcentralen och sedan 140 kr på akutmottagningen. Akutmottagningen har ingen extra avgift under jourtid.

Screening av aorta

100 kr

Ingen avgift vid uteblivet besök

 

 

 

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 

 

Medicinsk fotvård med remiss

150 kr

Uteblivet besök 150 kr + fakturaavgift 50 kr

Slutenvård – vård när du blir inlagd på sjukhus *        

100 kr

Per påbörjat vårddygn

Medföljare på BB

300  kr

Per dygn

Vaccination, injektionsavgift per vaccin

200 kr

Kostnad för vaccinet tillkommer

Recept på annan grund än sjukdom

150 kr

Läkemedel för exempelvis malaria, att skjuta upp mens, åksjuka

Intyg och undersökningar

 

Kontakta din vårdgivare för att få uppgift om vilka avgifter som gäller för intyg, undersökningar eller annat som du vill göra på egen begäran.

Papperskopia på exempelvis din journal

 

Upp till och med nio sidor är avgiftsfria. Den 10e sidan kommer med en avgift på 50 kr och följande sida efter det kostar 2 kr per sida i enlighet med Avgiftsförordningen. 

 

 

 

Avgiftsfritt

 

 

Gynekologiskt cellprov 

0 kr

 

Mödrahälsovård

0 kr

 

Röntgenmottagningen

0 kr

Uteblivet besök faktureras med 280 kr + fakturaavgift 50 kr

Fysiologkliniken

0 kr

Uteblivet besök faktureras med 280 kr + fakturaavgift 50 kr

Habiliteringscentrum

0 kr

Uteblivet besök faktureras med 140 kr + fakturaavgift 50 kr

Laboratorieprov

0 kr

Ingen avgift vid uteblivet besök

Kontakt via telefon eller e-tjänst

0 kr

 

Förlängning av sjukintyg och recept

0 kr

 

Mammografi

0 kr

Ingen avgift vid uteblivet besök

Vård för dig som inte har fyllt 20 år

 • gäller också för dig inte har fyllt 20 år och söker asyl, inte har tillstånd i Sverige, är EU-medborgare eller bor i ett annat län

0 kr

Gäller all hälso- och sjukvård. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar. Uteblivet besök faktureras med 140kr eller 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

Vård för dig som har fyllt 85 år och inte blir inlagd på sjukhus. Om du blir inlagd på sjukhus får du betala en avgift på 100 kr per dygn.

 • gäller också för dig som har fyllt 85 år och söker asyl, inte har tillstånd i Sverige, är EU-medborgare eller bor i ett annat län

0 kr

Gäller för besök på vårdcentral eller annan öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar.  Uteblivet besök faktureras med 140kr eller 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

Vaccination mot influensa och lunginflammation

0 kr

Gäller för personer som har fyllt 65 år, vissa riskgrupper, gravida och personer som bor i andra län.

Vård enligt Smittskyddslagen

0 kr

Gäller alla och berör allmänfarliga sjukdomar. Uteblivet besök faktureras med 140 kr respektive 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

 

 

 

Avgifter för uteblivet besök

 

 

Uteblivet besök

 • gäller för alla åldrar

140 kr för besök på vårdcentral eller privat mottagning

280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Fakturaavgift 50 kr. Ett besök kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök på BVC tas ingen avgift ut.

 

Uteblivet besök för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar på egen begäran

200 kr

Fakturaavgift 50 kr

 

 

 

Återbetalning vid väntetid

 

 

Återbetalning av avgift vid längre väntetid än 30 minuter

140 kr för besök på vårdcentral eller privat mottagning

280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Om du får vänta i mer än 30 minuter vid ett besök på en vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning så har du rätt att få tillbaka den avgift du har betalat i direkt samband med besöket.

 

 • Gäller inte vid besök för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer på egen begäran.
 • Gäller inte för besök på jourmottagning, akutmottagning eller exempelvis när du ska genomgå en operation.  


* Person med intyg om aktivitets-eller sjukersättning (19–39 år) betalar 50 kr de första 30 dagarna per vårdtillfälle.

Fäll ihop

Avgifter vaccinationer

Avgifter vaccinationer

Namn på vaccin

Ger skydd mot sjukdom

Totalt pris för vaccinering

Act-HIB

haemophilus influenzae typ b

490 kr

Ambirix barndos

hepatit Ahepatit B 

560 kr

Bexcero meningokocker 1170 kr

BCG 

tuberkulos

496 kr

Beriglobin

hepatit A

407 kr

Boostrix Polio

difteri, stelkramp, kikhosta, polio

425 kr

diTeBooster

difteristelkramp

314 kr

diTekiBooster

difteri, stelkramp, kikhosta

328 kr

Dukoral kolera 150 kr för receptet + kostnad på apoteket

Encepur vuxendos

TBE 

368 kr

Encepur barndos

TBE 

360 kr

Fluens Tetra influensa nässpräy barn 388 kr

HBVAXPRO barndos

hepatit B  

277 kr

HBVAXPRO vuxendos

hepatit B 

304 kr

Imovax Polio

polio

350 kr

Influvac influensa 227 kr

Ixiaro vuxendos

japansk encefalit 

1 084 kr

Menveo

meningokocker- epdidemisk hjärnhinneinflammation

630 kr

Priorix

mässlingpåssjukaröda hund

255 kr

Pneumovax

pneumokocker

395 kr

PPD

tuberkulintest

409 kr

Prevenar 13

pneumokocker

665 kr

Rabipur

rabies

710 kr

Stamaril

gula febern

495 kr

Tetanus SSI Stelkramp 369

Twinrix Paediatric barndos

hepatit Ahepatit B 

454 kr

Twinrix Vuxen 

hepatit A, hepatit B

560 kr

Typhim Vi

tyfoidfeber

335 kr

Vaqta barndos

hepatit A 

360 kr

Vaqta vuxendos hepatit A 244 kr
Varivax vattkoppor 576 kr
Varivax Tetra influensavaccin 244 kr
Fäll ihop

Betalningsmetoder

Betalningsmetoder

Betala med kort

Vi vill gärna att du betalar med kort i första hand. Men om du blir inlagd på sjukhus kan du inte betala med kort. Då får du får en faktura hemskickad till dig. Om du har autogiro dras den kostnaden direkt från ditt konto.

Privata vårdcentraler och andra privata mottagningar har egna rutiner för betalning. Kontakta mottagningen om du undrar över hur du kan betala ditt besök där.

Betala med faktura

Om du inte kan betala med kort kan vi skicka en faktura hem till dig utan administrationsavgift. Den behöver du betala inom 30 dagar.

Betala med autogiro

Om du besöker vården ofta kan du ansluta dig till autogiro. Då dras alla avgifter från Region Västmanland automatiskt från ditt konto varje månad. 

Om du vill betala dina avgifter med autogiro så kan du fylla i och skicka in blanketten för autogiro.

Blankett - ansöka om att betala med autogiro

Skicka blanketten till: 

Region Västmanland
Ekonomiservice
721 53 Västerås

Du kan också lämna in blanketten till den vårdcentral eller mottagning som du besöker.

Det tar ungefär 1-2 veckor från det att du skickat blanketten till oss innan autogirobetalningen börjar gälla.

Efter varje besök i hälso- och sjukvården skickas ett meddelande till dig om vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Privata mottagningar och vårdcentraler har egna betalningsrutiner. 

Betala kontant

Om du inte har någon möjlighet att varken betala med kort eller via faktura så kan du betala kontant. 

Fäll ihop

Ersättning vid inställt besök

Ersättning vid inställt besök

Om du får ditt inbokade besök, din operation eller din behandling inställd med kort varsel så har du rätt att få ersättning för dina kostnader.

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader om hälso- och sjukvården ställer in exempelvis ett besök, en operation, en undersökning eller en behandling.

Ersättningen gäller för all vård i Region Västmanland- även hos en privat vårdgivare som har ett avtal med regionen.

Ersättningen är högst 1000 kronor för en heldag och 500 kr för del av dag.

Utöver det beloppet kan du också få ersättning för dina resor om det är så att ditt besök har ställts in så sent att du redan hade åkt till vårdcentralen eller mottagningen eller om du har bokat resebiljetter som inte går att avboka. 

Om du får ditt besök inställt inom 24 timmar ska din vårdcentral eller mottagning informera dig om den här rättigheten och om hur du ska göra för att ansöka om ersättningen.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 13 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-25
Redaktör:

Marina Vildbird, 1177 Vårdguiden, Region Västmanland 

Manusunderlag:

Cecilia Andreasson, utvecklingssekreterare, Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Region Västmanland 

Granskare:

Victoria Bodén, hälso- och sjukvårdsstrateg, Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Region Västmanland

Elma Tajic, enhetschef/ apotekare, Enheten för sjukvårdsfarmaci, Region Västmanland