Mottagningens logotyp

Herrgärdet vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa svar på provtagning

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Vill du ha stöd att ändra dina levnadsvanor (mat, tobak, motion och alkohol)?

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 41 01
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
021-17 30 00
Avbokning:
021-17 41 01
Bokning:
021-17 41 01
Rådgivning:
021-17 41 01
Receptförnyelse:
021-17 41 01
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Karlsgatan 17A, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Karlsgatan 17A
722 14 Västerås

Vårt utbud

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Herrgärdet vårdcentral fanns 1 oktober 2018, 13 544 personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

På vårdcentralen finns 9,05 heltidstjänster bemannade av disktriktssköterskor samt 7,02 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). På vårdcentralen finns även 7 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns också BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, beteendevetare, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, dietist och fysioterapeut. Det finns också specialistutbildade sjuksköterskor inom astma/KOL, diabetes och inkontinens.

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Vaccinationsmottagning
 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Sömnskola
 • Multimodala team
 • Viktminskningsgrupp

Det finns parkeringsplatser (betalparkering) i direkt anslutning samt i närheten av vårdcentralen.

Verksamhetschef är Åsa Liljeroos Tanghöj

 

Arbetsterapeuterna

Artrosskola
Ergonomi
Handrehabilitering

Du kan få hjälp med:

 • ortoser/stödbandageträningråd
 • träning
 • råd


Hjälpmedel
Minnesutredning

Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Du är även välkommen till grupputbildningar:
- För dig som har högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och behöver ändra dina matvanor.
- För dig med prediabetes, nydebuterad diabetes samt om du har diabetes och vill förnya dina kunskaper.

 

Laboratorium

Från och med måndagen den 4 december 2017 behöver Du boka tid för provtagning.
Detta gör Du antingen via 1177.se i Mina Vårdkontakter eller så ringer du mottagningen 021-17 41 01 alternativt kommer och bokar tid via receptionen.
När Du kommer för provtagning så anmäl dig först i receptionen.

Livsstilsmottagning

Om du vill förändra eller förbättra din livsstil och dina levnadsvanor kan du kontakta vår Livsstilsmottagning. Vi första besöket träffar du en distriktssköterska för ett hälsosamtal. Du får svara på 5 frågor om din hälsa sedan diskuterar vi vad du har behov av att förändra.

Med FaR - Fysisk aktivitet på recept får du hjälp med att komma igång med fysisk aktivitet som är anpassad till dig och dina behov.

Vi kontrollerar din längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck. Om det behövs tar vi också prover.

Beroende på vilka behov du har får du sedan träffa dietist, sjukgymnast eller träffa någon annan inom våra professioner.

Uppföljningsbesök bokas efter behov.

Seniormottagning

Seniormottagning ska underlätta för dig som är 75 år och äldre att komma i kontakt med vår vårdcentral.

Målsättning är också att du ska få träffa samma personal vid dina besök och att du ska vara trygg med att vi finns lättillgänglig för dig.

Du eller din anhörig som upplever att hälsan börjar svikta och har behov av en sköterska som fast vårdkontakt kan kontakta seniormottagningen.

Vi erbjuder dig:
- Hälsokontroll och samtal med fokus på hälsofaktorer, risk för ohälsa, förebyggande av fall och läkemedelsanvändning.
- Vägledning och information om var du kan vända dig i vård och omsorg.
- Stöd, råd och hjälp till dina anhöriga.

Telefontid måndag-tisdag 08.00-09.00, onsdag 09.15-09.45, torsdag 09.00-09.30 och fredag 08.00-09.00, 021-17 41 55

 

 

Vaccinationer

Vi vaccinerar för:
TBE (fästingvaccin)
Se även råd om detta på 1177.se.

Resevacciner som Hepatit A, kombinerat A och B det vill säga Twinrix.
Kontakta oss minst 4-6 veckor före din resa.

Påfyllnad av difteri, stelkramp och polio som alla behöver vid resa utanför Norden.

Mässling, påssjuka och röda hund-vaccin.

Boka gärna tid för vaccination via Webben under Mina vårdkontakter eller ring mottagningen 021-17 41 01 för tidsbokning. Vaccinationer betala kontant eller med betalkort.

Ska ni resa till mer tropiska länder vänd er till vaccinationsmottagningen på infektionsmottagningen på Västmanlands sjukhus Västerås telefon 021-17 30 00.

Du som är listad hos oss kan vaccinera dig mot säsongsinfluensa och pneumokocker, den är gratis för dig som är 65 år eller tillhör någon riskgrupp. Vaccinationskampanj startar varje höst och annonseras i pressen samt på denna sida på 1177.se.

Öppna mottagningen

Mottagningen gäller för lättare, akuta besvär.

Måndag-fredag 09.00-11.00 och 14.00-15.30

Dessa besvär kan du söka för:

OBS! AKUT = BESVÄR EJ ÄLDRE ÄN 14 DAGAR!

Hosta/snuva/feber
Halsont
Urinvägsbesvär
AKUTA Hudbesvär
AKUTA Öronbesvär
AKUT Allergi
AKUT Skada
AKUT Smärta i Nacke/axel/skuldra
AKUT Ryggsmärta
AKUT Smärta i knä och fot
AKUTA Magbesvär

Om oss

Vi är en tillgänglig och trygg vårdcentral som erbjuder god vård genom hela livet


Förutom familjeläkare och distriktssköterskor kan du träffa våra barnmorskor, barnavårdscentral, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator.


På vår mottagningen finns eget laboratorium, livsstilsmottagning och kostnadsfri blodtrycksmätning i egenvårdsrummet.


Verksamhetschef Åsa Liljeroos Tanghöj

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Ålder:
Vi tar emot patienter i alla åldrar.
Remisskrav:
Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Herrgärdet vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

77 %

Det aktuella värdet är
77%
Mätningen genomfördes
2018-01-01 - 2018-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

66 %

Det aktuella värdet är
66%
Mätningen genomfördes
2018-10-01 - 2018-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information