Capio Vårdcentral Västerås


Influensavaccinet är tyvärr slut. Detta på grund av att det råder stor brist på influensavaccin i hela landet. För riskpatienter finns det kvar pneumokockvaccin (mot lunginflammation).

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Beställa tid

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Lämna synpunkter på vården

 • Meddelande

Telefonnummer och Öppettider

021-360 77 00
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–17

ADRESS

Besöksadress
Kopparbergsvägen 17, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Kopparbergsvägen 17
722 13 Västerås
Vägbeskrivning

Plan 3 och 4

Vårt utbud

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Capio vårdcentral Västerås fanns, 1 oktober 2018, 13 187 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

Det finns 7 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 5,4 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). Därutöver finnd det 5 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns också BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, leg psykolog, arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut. Det finns också sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL, diabetes och inkontinens.

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Vaccinationsmottagning
 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Familjecentrum
 • Hälsocenter
 • Viktminskningsgrupp
 • Capio onlie, Bättre besök

Det finns parkeringsplatser (betalparkering) i direkt anslutning till vårdcentralen samt i närheten av vårdcentralen.

Verksamhetschef är Eva Hallqvist

Arbetsterapi

Du behöver ingen remiss från läkare för att träffa arbetsterapeut.

På arbetsterapeutens mottagning kan hjälpmedel provas ut, till exempel en rollator, strumppådragare eller duschpall. Om du kan ta dig till vår mottagning ska du i första hand komma till oss för att få hjälpmedel utprovade. Vissa hjälpmedelsbedömningar är bättre att prova ut i ditt hem eller på hjälpmedelscentrum.

 • För utprovning på Hjälpmedelscentrum kan vår arbetsterapeut hjälpa dig. 
 • Behöver du utprovning i ditt hem kan du prata med vår arbetsterapeut för rådgivning.

Beteendeterapi

Känner du dig nedstämd, orolig eller ångestfylld? Har du problem med exempelvis stress, sömnlöshet eller smärta? Är du i en situation då ingenting verkar fungera längre?

Du behöver först få en bedömning av dina besvär av din läkare. Därefter erbjuds du möjlighet till direkt konsultation hos våra beteendeterapeuter. Även när du kommer till vår drop-in-mottagning kan sjuksköterskan ordna en direkt konsultation eller boka tid hos våra beteendeterapeuter. De finns alltid tillgängliga för att du ska få hjälp så fort som möjligt utan långa väntetider.

Diabetesmottagning

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har olika orsaker. Gemensamt för alla former av diabetes är att den som får sjukdomen har för mycket socker, glukos, i blodet.

Man brukar få typ 1-diabetes tidigt i livet och därför kallas sjukdomen ibland för barn- eller ungdomsdiabetes. Läs mer om det här.

Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Läs mer om det här.

Fysioterapi

Du behöver ingen remiss från läkare för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast. 

Inom huvudämnet/yrkesområdet fysioterapi/sjukgymnastikerbjuder vi bland annat:

 • Medicinsk funktionell träning (MFT)
 • Medicinsk tränings terapi (MTT)
 • Axelina - standardiserat vårdprogram för skuldror/axlar inom primär- och slutenvård
 • Artrosskola enligt Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)
 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) enligtFysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)
 • Idrottsmedicin/idrottsrehabilitering (IM)
 • Ortopedisk manuell terapi (OMT)
 • Orthopaedic medicine international (OMI)
 • Mekanisk diagnos och terapi (MDT) enligt McKenzie-metoden
 • Funktionell manuell terapi (FMT) med mera.

Hälsa och livsstil

Behöver du stöd och har frågor kring din kost så kan vi erbjuda dig rådgivande samtal hos vår dietist.

Dietisten arbetar med kostrådgivning som passar dig. Hon jobbar också med viktminskningskurser. Hon finns hos oss en dag varje vecka.

Du kan få remiss till oss via din läkare eller sjuksköterska.
Ring oss på telefonnummer 021 - 360 77 00

Inkontinens

Har du besvär med urinläckage skall du inte dra dig för att söka hjälp.

Genom att ta kontakt med distriktssköterska eller familjeläkare kan du få rätt diagnos och behandling. Familjeläkaren kan också vid behov skriva remiss till till exempel uroterapeut. Du kan också tala med din sjuksköterska om du bor på servicehus eller ålderdomshem. Även en gynekolog eller barnmorska kan ge råd och hjälp. Genom enkla åtgärder kan du bli bra eller mycket bättre.

Resevaccin

Kom till oss så ger vi dig råd inför din resa och går igenom ditt grundskydd. Vi har alla förekommande resevaccinationer som du kan behöva inför din utladsresa, som exempelvis:

 • Gula febern
 • Malaria
 • Japansk encefalit
 • Menveo
 • Rabies
 • Tyfoidfeber med mera

Läs om reseråd och vaccinationer här.

Vi erbjuder även barnvaccin, grundskydd och HPV vaccin.

Viktminskningskurs

Vi hjälper dig att gå ned i vikt genom kostråd och diskussioner. Vi träffas åtta gånger varannan vecka. Vid kostrådgivning arbetar vi efter vetenskap och beprövad erfarenhet, och följer Svenska Näringsrekommendationer.

Du har möjlighet att träffa en fysioterapeut/sjukgymnast för att få ett träningsprogram samt träna i vårat gym ett antal gånger.

Om du vill anmäla dig till viktminskningskursen så prata med din läkare eller sjuksköterska.

Om oss

Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.


Hos oss träffar du familjeläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, sjukgymnaster, dietist och psykolog

Vårdcentralen arbetar med ständiga förbättringar.

Information till patienter

Tidsbokning via telefon eller 1177 Vårdguiden

Information till besökare

Besöksregler:
Under sommarmånader och storhelger kan dessa tider komma att ändras. Ändringarna hittar ni då på vår hemsida.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Capio Vårdcentral Västerås.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

91 %

Det aktuella värdet är
91%
Mätningen genomfördes
2018-01-01 - 2018-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

65 %

Det aktuella värdet är
65%
Mätningen genomfördes
2018-10-01 - 2018-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information