Bildundersökningar och röntgen

Undersökning av njurfunktion med gammakamera (renografi) i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Undersökningen görs för att undersöka hur njurarna fungerar. Undersökningen genomför man också vid utredning av högt blodtryck vid misstanke om förträngning i njurartären.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig inför undersökningen. Det radioaktiva ämne som injiceras är ofarligt och man kan leva som vanligt efter undersökningen. Ämnet försvinner ut ur kroppen via urinen så efter undersökningen är det bra om man går på toaletten och kissar. 
Om man är gravid eller ammar, ska man kontakta mottagningen som genomför undersökningen.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till mottagningen får du dricka cirka en liter vatten (barn får mindre) under cirka en timmes tid. Innan du går in i undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. 

Du får sedan lägga dig på en brits ovanför gammakameran och den som utför undersökningen injicerar därefter en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armbågsvecket, samtidigt som bildtagningen startar. Gammakameran följer sedan hur detta ämne passerar genom njurarna. Bildtagningen tar cirka 20 minuter och det är viktigt att man ligger stilla under hela undersökningen.

Efter undersökningen

Man påverkas inte på något sätt av undersökningen och stråldosen är jämförbar med vad man får vid en röntgenundersökning.

Besked om resultatet får du av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns oftast hos läkaren cirka en vecka från det att man genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan