Bildundersökningar och röntgen

Lungscintigrafi

Innehållet gäller Västernorrland

Undersökningen görs vid misstänkt propp i lungan alternativt kontroll efter behandlad propp i lungan.

Allmänt

Undersökningen görs vid misstänkt propp i lungan alternativt kontroll efter behandlad propp i lungan. Undersökningen kan även användas till beräkning av kvarvarande lungfunktion efter planerad lungoperation. Undersökningen visar fördelningen av luft respektive blod i lungorna.

Förberedelser

Inga särskilda förberedelser behövs. Om man är gravid eller ammar, ska man kontakta mottagningen som genomför undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Till att börja med får du andas in ett svagt radioaktivt läkemedel via ett munstycke, följt av en bildtagning över lungorna med en gammakamera. Därefter sprutar vi in ett radioaktivt läkemedel i ett blodkärl i en arm, följt av ytterligare en bildtagning med gammakamera på samma sätt som tidigare. 

Total undersökningstid är cirka en timme.

Hur mår man efteråt?

Man påverkas inte på något sätt av undersökningen och stråldosen är jämförbar med vad man får vid en röntgenundersökning.

Besked om resultatet får man av den läkare som skrivit remissen till undersökningen.

Till toppen av sidan