Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering

Kurskatalog Habilitering Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här har vi samlat habiliteringens föreläsningar, utbildningar och gruppträffar för dig som är patient eller anhörig. Nu återupptas gruppverksamheten med fysiska träffar igen.

Barn med ätsvårigheter – föräldrautbildning

Målgrupp

Vårdnadshavare eller annan anhörig till barn och/eller ungdomar med ätsvårigheter.

Program/kursinnehåll

Information ges om barns typiska ät- och drickutveckling. Deltagarna får kännedom om ätsvårigheter som kan uppstå av både sensorisk och motorisk karaktär samt bakomliggande orsaker till ät- och sväljsvårigheter. Utbildningen ger även information om förhållningssätt i matsituationen.

Tid och plats

Utbildningen ges vid 1 tillfälle á 2 timmar.
torsdag 23 november mellan kl 08.30-10.30 via via Microsoft Teams.

Anmälan

Inget sista datum för anmälan.
Utbildningen hålls när vi mottagit tillräckligt många anmälda.

Du som vårdnadshavare anmäler dej på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har din aktuella habiliteringsmottagning under Mottagningar behöver du lägga till den; välj ”Hitta och lägg till mottagning”.
 • När din habiliteringsmottagning finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig;
  Välj yrkeskategori Logoped.
  Ange något av nedanstående namn som du vill ha kontakt med.
  I fältet för Anledning till kontakt lämna meddelande: ”Barn med ätsvårigheter” och antalet vårdnadshavare du vill anmäla till kursen.

Du som vårdnadshavare till barn från 13 år, som inte har tillgång till barnets inloggning i 1177 och därmed inte kan följa punkterna ovan, anmäler dig genom att skicka mejl. Använd en av nedanstående mejladresser beroende på vilken habiliteringsmottagning barnet har insatser från. Kom ihåg att ange ”Barn med ätsvårigheter”, barnets namn, ditt namn samt de andras namn om du anmäler fler än dej själv till utbildningen.

Du som annan anhörig eller personal anmäler dig via en av nedanstående mejladresser, beroende på vilken habiliteringsmottagning barnet har insatser från.
Kom ihåg att ange ”Barn med ätsvårigheter”, barnets namn, ditt namn samt de andras namn om du anmäler fler än dig själv till utbildningen.

E-postadresser

Habiliteringsmottagning Sollefteå: habilitering.solleftea@rvn.se
Habiliteringsmottagning Sundsvall: habilitering.su.log@rvn.se
Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik: habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

Utbildningen startar när minst 5 personer anmält sig.
Utbildningen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Logoped Hanna Vinter, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik, 
Logoped Kristina Wigren, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik, 

Du som vårdnadshavare kontaktar oss via 1177 e-tjänster som ombud för ditt barn.
Du som annan anhörig eller personal kontaktar oss via någon av ovanstående e-postadresser beroende på vem av oss du söker.

Sundsvall: ADHD och AUTISM

Länsverksamhet Barn- och ungdomspsykiatri bjuder i samarbete med Länsverksamhet Habilitering in till föreläsningar.

Föreläsningarna riktar sig till Dig som är förälder/anhörig till ett barn med ADHD och/eller autism och som har pågående kontakt hos BUP eller hos Habiliteringen

Autism 30 november 13.00–16.00 (sista anmälningsdag den 23 november)

 • Vad är autism?
 • Bemötande och anpassningar utifrån autism
  Föreläsare: Psykolog Linn Strandberg, BUP NP-mottagning
  Psykolog Marie Ahrling, Habiliteringen

ADHD 12 december 13.00–15.30 (sista anmälningsdag den 5 december)

 • Vad är ADHD?
 • Behandling och förhållningssätt utifrån ADHD
  Föreläsare: Psykolog Linn Strandberg, BUP NP-mottagning
  Psykolog Irma Braf, BUP NP-mottagning
  plats: BUP NP-mottagning och Habiliteringen, Kungsvägen 32, Sundsvall. Max antal platser är 80.


Anmälan öppnar den 16 oktober
Vid pågående kontakt på Habiliteringen går det bra att vända er till Habiliteringskliniken för anmälan.

Vid pågående kontakt på BUP: Anmälan görs via 1177 e-tjänster som du finner på BUP NP mottagning Sundsvall - 1177

Sundsvall: AKKtiv KomIgång – föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

Målgrupp:

Vårdnadshavare till barn med nedsatt kommunikationsförmåga
Ingen förkunskap är nödvändig inför denna kurs.

Kursen erbjuds på svenska och därför är det nödvändigt att kursdeltagare bemästrar det svenska språket.

Program/kursinnehåll

Utbildningen varvar föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.Du/ni får med hemuppgifter vid varje tillfälle.

Om ni är två föräldrar i familjen är det bra om båda kan vara med vid varje utbildningstillfälle. Särskilt viktigt är detta vid första tillfället. Om inte bägge föräldrarna kan vara med vid samtliga tillfällen rekommenderar vi att en av er prioriterar att gå konsekvent eftersom utbildningstillfällena bygger på varandra.

Vid varje tillfälle kommer vi att ha AKK-fika tillsammans.

Tid och datum

Fredagar mellan klockan 09.00-12.00 (sju tillfällen)
15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober

Anmälan

Du som vårdnadshavare anmäler dig på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har Habiliteringsmottagning Sundsvall under Mottagningar behöver du lägga till den; välj "Hitta och lägg till mottagning”.
  När Habiliteringsmottagning Sundsvall finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig;
  Välj yrkeskategori specialpedagog eller logoped.
  Ange något av nedanstående namn som du vill ha kontakt med.
  I fältet för Anledning till kontakt lämna meddelande: ”AKKtiv KomIgång” och antalet vårdnadshavare du anmäler till utbildningen.

Utbildningen har begränsat antal platser, gruppen kommer att bestå av minst fem och högst åtta familjer. Utbildningen är kostnadsfri.

Sista datum för anmälan: 11 september 2023
Anmälan skickas via 1177 e-tjänster


Information och närmare upplysning:

Logoped i NPF-teamet, habiliteringsmottagning Sundsvall
Specialpedagoger i NPF-teamet, habiliteringsmottagning Sundsvall

Du som vårdnadshavare kontaktar oss via 1177 e-tjänster som ombud för ditt barn.

Sundsvall: Diagnosinformation gällande Autism/Asperger – 18 år och äldre

Syftet är att ge mer kunskap om er diagnos samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna.

Syfte

Syftet är att ge mer kunskap om er diagnos samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna.

Målgrupp

Personer som är 18 år eller äldre med insatser från habiltieringsmottagning Sundsvall och som har diagnosen Autism nivå 1 eller Aspergers syndrom.

Program/kursinnehåll

Grupperna träffas en gång i veckan under sex veckor med två gruppledare. Du kommer under tillfällena att få information kring vanliga svårigheter vid Autism/Aspberger.
Du får även möjlighet att diskutera och reflektera med andra som har en Aspberger-eller Autismdiagnos.

Träffarna kommer att beröra fem olika teman där varje tillfälle fokuserar på ett förutbestämt tema.
Tillfälle 1 -  Inledning och att få en diagnos
Tillfälle 2 – Sinnesintryck
Tillfälle 3 – Helheter och detaljer
Tillfälle 4 – Målinriktat beteende
Tillfälle 5 – Socialt samspel
Tillfälle 6 – Socialt samspel och kommunikation

Tid och datum

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

onsdag 11 oktober, kl. 14.00 – 16.00
onsdag 18 oktober, kl. 14.00 – 16.00
onsdag 25 oktober, kl. 14.00 – 16.00
onsdag 1 november, kl. 14.00 – 16.00
onsdag 8 november, kl. 14.00 – 16.00
onsdag 15 november, kl. 14.00 – 16.00
(maximalt 10 deltagare)

Anmälan

Anmälan senast 29 september 2023 via 1177 e-tjänster eller habilitering.su.ungnorr@rvn.se
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysningar:

psykolog Alexandra Johansson, telefon: 060-18 29 24
alexandra.johansson@rvn.se
psykolog Tuyana Zhanchipova, telefon: 060-18 29 05
tuyana.zhanchipova@rvn.se
Receptionen: 060-18 29 00

Sundsvall: Grundkurs i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) STEG 1 och STEG 2

Målgrupp:

Föräldrar och andra viktiga vuxna i nätverk kring barn som har insatser från habiliteringsmottagningen.

Program/kursinnehåll:

Vi kommer att gå igenom och använda tecken som är bra att ha med sig i den vardagliga kommunikationen samt prata om tankarna bakom TAKK.

Vi har en Nybörjarkurs (Steg 1) för dig som vill prova på TAKK och en Fortsättningskurs (Steg 2) för er som gått Steg 1 eller motsvarande. Kursen består av två tillfällen vardera.
Vi använder kursboken Teckenkommunikation, Grundordbok från BAM Språkteknik som deltagarna själv köper före kursstart. Se webbplatsen Bam språkteknik, bam-sprakteknik.com

Tid och plats:

Steg 1:
torsdag 14 september och 28 september kl. 14.00-15.30
Habiliteringsmottagningen, Kungsvägen 30, Sundsvall

Steg 2:
torsdag 19 oktober och torsdag 9 november kl. 14.00-15.30
Habiliteringsmottagningen, Kungsvägen 30, Sundsvall

Ansvarig och anmälan:

Anmälan senast 11 september 2023.
Uteblivet besök debiteras.

All anmälan sker via föräldrar med namn, mejladress och telefonnummer.
Ange vilken kurs du vill gå. Anmälan via 1177 e-tjänster eller till habilitering.su.rhb@rvn.se

Om du har behov av tolk. Kom ihåg att uppge språk vid tolkbehov.
Vid många anmälningar prioriterar vi föräldrar. Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Specialpedagog Anna Karlsson, 060-13 52 11
Logoped, Emelie Nordkvist, 060- 18 26 05
Receptionen, 060-18 29 00

Sundsvall: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) STEG 3 - Repetition

Målgrupp:

Föräldrar och andra viktiga vuxna i nätverk kring barn som har insatser från habiliteringsmottagningen. För dig som har gått steg 1 och steg 2 tidigare eller motsvarande. Även om du har gått steg 3 tidigare är du välkommen med din anmälan.

Program/kursinnehåll:

Detta tillfälle är repetition och påfyllning för er föräldrar med nätverk under mer praktiska/ lättsamma former med lekar och sånger. Vi tar upp lite gammalt och lite nytt och ord utifrån säsong.

 • Hösttermin: jul- och vinterord
 • Vårtermin: sommarkalas/ festord/ småkryp / djurpark.

  Vi använder kursboken Teckenkommunikation, Grundordbok från BAM Språkteknik som deltagarna själva köper före kursstart.
  Se webbplatsen Bam språkteknik, bam-sprakteknik.com

Tid och plats:

Onsdag 22 november kl. 14.00-16.00
Habiliteringsmottagningen, Kungsvägen 30, Sundsvall

Ansvarig och anmälan:

Anmälan senast 20 november via 1177 e-tjänster eller till habilitering.su.rhb@rvn.se

All anmälan sker via föräldrar med namn, mejladress och telefonnummer. Om du har behov av tolk så kom ihåg att uppge språk vid tolkbehov. Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Specialpedagog Anna Karlsson, 060-13 52 11
Logoped Emelie Nordkvist, 060-18 26 05 
Reception 060-18 29 00

Sundsvall: Komet, föräldrautbildning

Målgrupp:

Föräldrar med barn i åldrarna 3 - 11 år.

Program/kursinnehåll:

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning som riktar sig till dig som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med ditt barn.

Vi träffas i grupp vid 11 tillfällen tillsammans med andra föräldrar och två Kometgruppledare. Det innebär att du får en chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samtidigt som du får praktiska övningar att pröva hemma mellan träffarna. Alla övningar och innehållet i kursen bygger på forskning kring hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan barn och föräldrar. 

Tid och plats:

Start hösten 2023 (preliminärt september)
Habiliteringsmottagningen Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

Anmälan:

Anmälan via 1177 e-tjänster eller habilitering.su.rhb@rvn.se senast den 20 augusti. Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning:

Kerstin Eriksson 060-18 28 86
Malin Sundqvist 060-18 29 18
Receptionen 060-18 29 00

Sundsvall: KONTAKT – social färdighetsträning i grupp

Kort introduktion

KONTAKT är ett evidensbaserat program där barnet/ungdomen själv får möjlighet att träna sociala färdigheter. Genom gruppen får du till exempel träna dig på att säga vad du tycker, ta kontakt och umgås med kompisar, förstå vad andra menar.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är i åldern 8-14 år med diagnos inom autismspektrum (ASD).

Program/kursinnehåll

4-8 deltagare.
12 tillfällen. Vi träffas en gång/vecka med undantag för höstlov vecka 44.
1-1,5 timmar/träff.
Vid träff 1, 6 och 12 ska föräldrar/anhörig också delta.
Träffarna genomförs enligt fast dagordning (inledning, hemuppgift mellan varje tillfälle, diskussioner, gruppövningar, fika och avslutning).

Tid och plats

Nästa kursstart är hösten 2023.
Kursen hålls i Habiliteringens lokaler, Kungsvägen 30

Ansvarig och anmälan

Vi tar emot löpande anmälningar. Intresseanmälan sker till jennie.westberg@rvn.se. Ange barnets namn och ålder i anmälan. 
Utifrån inkomna intresseanmälningar kommer intervjuer att ske och därefter kommer ni att få besked om ditt barn kommer att få möjlighet att delta vid denna kursomgång.

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Jennie Hjalmarsson 060-18 29 18
Jennie Westberg 060-18 29 17

Sundsvall: Grundutbildning: Vad innebär det att ha en neuropsykiatrisk diagnos (0-14 år)

Kort introduktion

Vi träffas och pratar om vad det innebär att ha diagnoserna autism, intellektuell funktionsnedsättning samt en liten del om ADHD och hur det kan påverka vardagen.

Målgrupp

Vårdnadshavare till barn i åldern 0 - 14 år.

Program

På träffarna kommer vi att ta upp kort information kring diagnoserna autism, intellektuell funktionsnedsättning och viss del ADHD. Beteende, samspel och kommunikation, kognitivt stöd, fysisk aktivitet, samhällsstöd och föräldrastöd. Under utbildningen lägger vi stort fokus på att ge möjlighet till att prata i små grupper i syfte att utbyta erfarenheter.

Tid och plats

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall.
Kursen innefattar sex tillfällen.
Vi har ett begränsat antal platser per kurstillfälle vilket innebär att kurserna kan bli fullsatta. Ni kommer att få möjlighet att delta vid ett senare tillfälle.

Grundutbildning omgång 1 svensktalande

måndag 4 september kl. 13.30 – 15.30
måndag 11 september kl. 13.30 – 15.30
måndag 18 september kl. 13.30 – 15.30
måndag 25 september kl. 13.30 – 15.30
torsdag 5 oktober kl. 10.00 – 12.00 (observera dag och tid)
måndag 9 oktober kl. 13.30 – 15.30

Grundutbildning omgång 1 tolkbehov

tisdag 5 september kl. 13.30 – 15.30
tisdag 12 september kl. 13.30 – 15.30
tisdag 19 september kl. 13.30 – 15.30
tisdag 26 september kl. 13.30 – 15.30
fredag 6 oktober kl. 10.00 – 12.00 (observera dag och tid)
tisdag 10 oktober kl. 13.30 – 15.30

Grundutbildning omgång 2 svensktalande

måndag 16 oktober kl. 13.30 – 15.30
måndag 23 oktober kl. 13.30 – 15.30
Höstlov vecka 44
måndag 6 november kl. 13.30 – 15.30
måndag 13 november kl. 13.30 – 15.30
måndag 20 november kl. 13.30 – 15.30
måndag 27 november kl. 13.30 – 15.30

Grundutbildning omgång 2 tolkbehov

tisdag 17 oktober kl. 13.30 – 15.30
tisdag 24 oktober kl. 13.30 – 15.30
Höstlov vecka 44
tisdag 7 november kl. 13.30 – 15.30
tisdag 14 november kl. 13.30 – 15.30
tisdag 21 november kl. 13.30 – 15.30
tisdag 28 november kl. 13.30 – 15.30

Ansvarig och anmälan

Vi tar emot anmälan löpande. Du skickar din anmälan via 1177e-tjänster eller habilitering.su.asd@rvn.se

I anmälan skriver du ditt barns namn och personnummer, vilken omgång ni önskar delta i samt om ni har behov av tolk. Kom ihåg att uppge språk vid tolkbehov.

Kursen riktar sig till vårdnadshavare som är kopplade till habiliteringen. Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator Jennie Westberg 060-18 29 17
Kurator Malin Sundqvist 060-18 29 18
Receptionen: 060-18 29 00

Sundsvall: Syskongrupp Barn i åldern 7 – 18 år som har syskon med funktionsnedsättning

Målgrupp

Barn som har syskon med funktionsnedsättning.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att få möjlighet att träffa andra syskon med liknande erfarenheter och att få se att det finns fler barn som har liknande upplevelser. Samtliga grupper skapas utifrån åldersintervall, för att skapa en grupp med barn i liknande åldrar. Detta innebär att de barn/ungdomar som inte får plats i gruppen denna gång kan anmäla sig vid nästa tillfälle (Syskongrupp hålls en gång på våren och en gång på hösten).

Här beskrivs upplägget för yngre barn:

Vi träffas vid fem tillfällen, vi pratar, leker, fikar och har kul. Att ha ett syskon med funktionsnedsättning kan vara både härligt och jobbigt, på samma sätt som alla syskonrelationer kan vara.

Träffarnas tema

1: Kort om habiliteringen
2: Familj
3: Diagnos
4: Känslor
5: Avslutning tillsammans med föräldrar.

Återkommande under alla träffar är den röda tråden:

 • Du är inte ensam (som har ett syskon med funktionsnedsättning)
 • Det är inte ditt fel
 • Det är okej att prata

Uppge vilken utbildning ni vill anmäla er till samt namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.

Kursen är kostnadsfri.

Här beskrivs upplägget för äldre barn

Vi träffas vid tre tillfällen, vi fikar, pratar och byter erfarenheter med varandra. Vi diskuterar samma teman som ovan samt det gruppen upplever som viktigt. Gruppen med äldre syskon har ingen avslutning tillsammans med föräldrar.

Tid och plats

Bestäms utifrån antalet anmälningar. Löpande anmälan till habilitering.su.rhg@rvn.se
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator Ulrika Sundström, 060-18 28 88
Receptionens telefonnummer, 060 – 18 29 00

Anmälan skickas till: habilitering.su.rhg@rvn.se, ange vilken utbildning ni vill anmäla er till samt namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.
Kursen är kostnadsfri.

Sundsvall: Stresshanteringsgrupp

Målgrupp

Personer som är 18 år eller äldre med insatser från Habiliteringsmottagning Sundsvall och som har diagnosen Autism nivå 1 eller Aspergers syndrom.

Program/kursinnehåll

Målet är att du som deltagare ska få grundläggande kännedom om stress och hur det kan hanteras i vardagen. Detta genom ett fokus på psykoedukation kring stressreaktionen, långvarig stress utan återhämtning, stresshanteringsstrategier, livsstilsfaktorer (sömn, mat, fysisk aktivitet), energibalansering och planering.
Mellan grupptillfällena arbetar du med hemuppgifter kopplade till gruppens tema. Kursen är kostnadsfri.

Tid och plats

På plats, Habiliteringsmottagningen Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall. Pågår en gång i veckan under totalt fem tillfällen och två timmar per tillfälle.

Datum

25/10 klockan 14.00-16.00

1/11 klockan 14.00-16.00

8/11 klockan 14.00-16.00

15/11 klockan 14.00-16.00

22/11 klockan 14.00-16.00

Sista anmälningsdatum är 19 september.

Om du är intresserad av att delta kontakta habilitering.su.ungdomvuxen@rvn.se. Kursansvariga kommer därefter att ta kontakt med dig. Finns det en ledig plats i nästa planerade grupp får du information om datum och tid och kan välja att anmäla dig. Annars blir du erbjuden att stå på väntelista.

Information och närmare upplysning

Vid frågor eller funderingar hör av dig till habilitering.su.ungdomvuxen@rvn.se och ange om du vill bli kontaktad via mail eller via telefon (ange telefonnummer). Kursansvariga kommer därefter att ta kontakt med dig.

Sundsvall: Tidig intervention-Kom igång med lek och kommunikation

Målgrupp

Vårdnadshavare till barn 0-5 år som tagits emot av habiliteringen, i väntan på utredning och/eller behov av stöd på tidig utvecklingsnivå.

Program/kursinnehåll

Det här är en kurs för dig som är förälder eller vårdnadshavare till ett litet barn. Kursen handlar om hur du kan stötta ditt barns utveckling inom lek och kommunikation.

Upplägget och innehållet är framtaget med inspiration från ”Infoteket om funktionshinder; Tidig intervention-kom igång med lek och kommunikation, Region Uppsala.”

Tid och plats

13 september kl. 13.00-15.00
20 september kl. 13.00-15.00
4 oktober kl. 13.00-15.00
Sista anmälningsdag för föräldrar/anhöriga är 10 september via e-post till: habilitering.su.asd@rvn.se

8 november klockan 13.00-15.00
15 november klockan 13.00-15.00
29 november klockan 13.00-15.00
Sista anmälningsdag för föräldrar/anhöriga är 29 oktober via e-post till: habilitering.su.asd@rvn.se

Habiliteringsmottagningen Sundsvall, Kungsvägen 30

Ansvarig och anmälan

Skicka anmälan via mail och ange ditt barns namn och personnummer samt namn på de vårdnadshavare som önskar delta. Anmälan senast veckan innan kursstart via e-post till: habilitering.su.asd@rvn.se

Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att kursen kan bli fullsatt. Ni får då möjlighet att delta vid ett senare tillfälle.
Kursen är kostnadsfri.

Anmälan tas endast emot via mail.
Uteblivet besök debiteras, observera att detta gäller även för kursbesök på habiliteringen.
Avbokning kan ske till receptionen eller via 1177 e-tjänster.

Information och närmare upplysning

habilitering.su.asd@rvn.se
Reception 060-18 29 00

Läs mer om kursen på Region Uppsalas webbplats

Örnsköldsvik: AST autismspektrumtillstånd 24 år och äldre

Kort introduktion:

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare ökad kunskap och förståelse för vad som kännetecknar AST samt vilka svårigheter som ofta följer med diagnosen.

Målgrupp:

Du som är 24 år eller äldre och har diagnosen autism.

Program/kursinnehåll:

Under utbildningen får du som deltagare veta mer om orsakerna bakom autism samt strategier för att underlätta i vardagen. Kursen är också en möjlighet att träffa andra personer med samma diagnos och utbyta erfarenheter. Varje kurstillfälle är två timmar med en kortare rast då vi bjuder på enklare fika.

Tid och plats:

Vi träffas torsdagar kl. 14.00 – 16.00 på habiliteringsmottagningen Örnsköldsvik. Kursen under veckorna 45 – 50 startar torsdagen den 10/11 kl. 14.00.

Anmälan:

Anmälan via 1177 e-tjänster eller habilitering.ornskoldsvik@rvn.se, observera sista anmälningsdag för respektive kurs. I anmälan uppger du ditt namn och vilken kursomgång du är intresserad av (kursstart 1 eller 2).

Information och närmare upplysning:

Arbetsterapeut Josefine Olai 0660 – 894 14
Psykolog Katarina Sandström-Norén 0660 – 894 60

Örnsköldsvik: TAKK för orden – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Målgrupp

Vårdnadshavare, annan anhörig eller personal till barn och/eller ungdomar med kommunikationssvårigheter.
Inga förkunskaper krävs.

Program/kursinnehåll

Introduktion i vad TAKK är, samt praktiska teckenövningar.
Deltagarna får en hemuppgift vid varje tillfälle.

Tid och plats

Utbildningen ges vid 4 tillfällen á 1,5 timme på torsdagseftermiddagar.
Datum för utbildningen sätts 2 månader längre fram när tillräckligt många anmält sig.

Plats: En lokal i anslutning till Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik.

Anmälan

Inget sista datum för anmälan.
Utbildningen startar när vi mottagit tillräckligt många anmälda.

Du som vårdnadshavare anmäler dej på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik under Mottagningar behöver du lägga till den; välj ”Hitta och lägg till mottagning”.
 • När Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig;
  Välj yrkeskategori Logoped.
  Ange något av kursledarnas namn som du vill ha kontakt med.
  I fältet för Anledning till kontakt lämna meddelande: ”TAKK för orden” och antalet vårdnadshavare du vill anmäla till utbildningen.

Du som vårdnadshavare till barn från 13 år, som inte har tillgång till barnets inloggning i 1177 och därmed inte kan följa punkterna ovan, anmäler dig genom att skicka mejl. Kom ihåg att ange ”TAKK för orden”, barnets namn, ditt namn samt de andras namn om du anmäler fler än dej själv till utbildningen.

Du som annan anhörig anmäler dej genom att skicka mejl. Kom ihåg att ange ”TAKK för orden”, barnets namn, ditt namn samt de andras namn om du anmäler fler än dej själv till utbildningen.

Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik: habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

Utbildningen har begränsat antal platser, gruppen kommer att bestå av minst 10 och högst 20 personer.

Utbildningen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Logoped Hanna Vinter, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik
Logoped Kristina Wigren, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik

Du som vårdnadshavare kontaktar oss via 1177 e-tjänster som ombud för ditt barn. Du som annan anhörig eller personal kontaktar oss via habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

Örnsköldsvik: Syskongrupp Barn i åldern 7 – 18 år som har syskon med funktionsnedsättning

Målgrupp

Barn som har syskon med funktionsnedsättning.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att få möjlighet att träffa andra syskon med liknande erfarenheter och att få se att det finns fler barn som har liknande upplevelser. Grupp skapas utifrån ålder på syskonen. Datum för gruppen sätts när tillräckligt många anmält sig. Kallelse skickas därefter ut.

Här beskrivs upplägget

Vi träffas vid fyra tillfällen varav ett är med vårdnadshavare. Vi pratar bland annat om habiliteringen, diagnoserna och känslor som kan uppstå när man har ett syskon med funktionsnedsättning.

Anmälan

Anmälan sker via mail: habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

Uppge ”Syskongrupp”, namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.

Gruppen är kostnadsfri.

Information och övriga frågor

Kurator Natalie Tällberg 0660 – 29 26 75
Receptionens telefonnummer 0660 – 894 00

 

Örnsköldsvik: Föräldragrupp- AST

Målgrupp

Föräldrar till barn och/eller ungdomar med autismdiagnos.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att ge möjlighet att träffa andra anhöriga och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Grupptillfällena kommer att bestå föreläsning varvat med diskussionsgrupper utifrån olika teman.

Tillfälle 1: Det annorlunda föräldraskapet
Tillfälle 2: Problematiska beteenden
Tillfälle 3: Att orka vara förälder

Tid och plats

Föräldragruppen består av tre tillfällen á en timme.
Plats: Habiliteringsmottagningen, Örnsköldsvik

Anmälan

Inget sista datum för anmälan. Föräldragruppen kommer att erbjudas när vi mottagit tillräckligt många anmälda.

Du som vårdnadshavare anmäler dig på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har din aktuella habiliteringsmottagning under Mottagningar behöver du lägga till den; välj ”Hitta och lägg till mottagning”.
 • När din habiliteringsmottagning finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig;
  Välj yrkeskategori Kurator/psykolog

  Ange något av nedanstående namn som du vill ha kontakt med.

  I fältet för anledning till kontakt lämna meddelande: ”föräldragrupp-AST” och antalet föräldrar du vill anmäla till gruppen.

Du som vårdnadshavare till barn från 13 år, som inte har tillgång till barnets inloggning i 1177 och därmed inte kan följa punkterna ovan, anmäler dig genom att skicka mejl. Använd nedanstående mejladress. Kom ihåg att ange ”föräldragrupp-AST”, barnets namn samt ditt/era namn i anmälan.

Information och närmare upplysning

Kurator Tina Byström, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik habilitering.ornskoldsvik@rvn.se
Psykolog Fredrik Johansson, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik
habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

 

Till toppen av sidan