Habilitering

Kurskatalog Habilitering Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här har vi samlat habiliteringens föreläsningar, utbildningar och gruppträffar för dig som är patient eller anhörig. Nu återupptas gruppverksamheten med fysiska träffar igen.

Sundsvall: KONTAKT – social färdighetsträning

Målgrupp

KONTAKT riktar sig till dig som är 10 till 15 år och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Program/kursinnehåll

Vill du bli bättre på att umgås med andra?
I KONTAKT träffar du andra barn eller ungdomar med autism. Det är olika grupper för olika åldrar med 4 till 8 barn eller ungdomar i varje grupp. Varje träff är 1–1,5 timme.

Ni träffas 12 gånger tillsammans med gruppledare och pratar till exempel om hur man gör för att:

 • ta kontakt.
 • om kroppsspråk och om känslor.
 • vi pratar om att vara tillsammans med andra människor.
 • vi berättar och lyssnar på varandra.
 • vi gör någon övning, till exempel viskleken eller rollspel.
  ibland ser vi en kort film.

Alla föräldrar kommer att träffas tre gånger. Det är för att de också ska lära sig om det vi pratar om.

Mellan varje träff får du en hemuppgift. Den handlar om det som du vill träna på. Efter sista gången hoppas vi att du ska känna dig lite säkrare på hur du ska göra när du är tillsammans med andra.

Plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30.

Anmälan:

Inget sista datum för anmälan. Vi tar emot anmälan löpande.
Du skickar din anmälan via 1177 e-tjänster eller till habilitering.su.asd@rvn.se

Gruppledaren hör av sig till föräldern som anmält dig och ger lite mer information. Ni pratar sedan med en gruppledare om hur det skulle fungera för dig att vara med.
Därefter får ni besked om du kan delta i KONTAKT.

Information och närmare upplysning:

Chanett Lindberg, specialpedagog tfn: 060-18 29 15
Malin Sundqvist, kurator tfn: 060-18 28 88.

Örnsköldsvik: AKKtiv KomIgång – föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

Målgrupp

Vårdnadshavare till barn med nedsatt kommunikationsförmåga.
Inga förkunskaper krävs.

Program/kursinnehåll

Utbildningen varvar föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.
Du/ni får med hemuppgifter vid varje tillfälle.

Om ni är två föräldrar i familjen är det bra om båda kan vara med vid varje utbildningstillfälle. Särskilt viktigt är detta vid första tillfället. Om inte bägge föräldrarna kan vara med vid samtliga tillfällen rekommenderar vi att en av er prioriterar att gå konsekvent eftersom utbildningstillfällena bygger på varandra.

Vid första tillfället önskar vi att du/ni tar med ett foto på ditt/ert barn, vi kommer att göra en gemensam fototavla med barnen på.

Vid varje tillfälle kommer vi att ha AKK-fika tillsammans.

Tid och datum

Vi träffas sju torsdagar följande datum:
Första träffen den 19 september mellan kl. 13:00 – 16:00
Därefter följande torsdagar mellan kl. 13.00 – 15.30
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
7 november

Plats

En lokal i anslutning till Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik.

Anmälan

Anmälan skickas senast torsdagen den 22 augusti 2024 via 1177 e-tjänster.
Du som vårdnadshavare anmäler dig på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har din aktuella habiliteringsmottagning under Mottagningar behöver du lägga till den; välj ”Hitta och lägg till mottagning”.
 • När din habiliteringsmottagning finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig: Ange något av nedanstående namn under Information och närmare upplysning, som du anmäler till.
 • I fältet för Anledning till kontakt lämna meddelande: ”Anmälan AKKtiv KomIgång” och antalet vårdnadshavare du anmäler till utbildningen.

Utbildningen har begränsat antal platser.

Utbildningen är kostnadsfri.

Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via 1177 Vårdguidens e-tjänster till de som fått plats på utbildningen.

Information och närmare upplysning

Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik:
Hanna Vinter, logoped tillika AKKtiv-vägledare
Kristina Wigren, logoped tillika AKKtiv-vägledare
Frida Gidlund, specialpedagog tillika AKKtiv-vägledare

Du som vårdnadshavare kontaktar oss via 1177 e-tjänster som ombud för ditt barn.

 

 

Örnsköldsvik: Bildstödsverkstad

Målgrupp:

Närstående till patient med insatser från habiliteringen

Program/kursinnehåll:

Gör ditt bildstöd hos oss. Vill du ha praktisk hjälp att göra bildstöd? Det kan till exempel vara stöd för att veta vad som ska hända och när, hur man ska genomföra en aktivitet, eller stöd för att samtala och berätta. Här kan du skapa eget bildstöd, och eller skriva ut det du har sedan tidigare. Du kommer till oss med en idé och vi finns till hands för att hjälpa dig att forma den.

Ta med dig en egen bärbar dator och ett USB-minne.
Skissa din idé på ett papper och ta med.

Tid och plats:

tisdag 10 september klockan 15.00-16.45
Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik

Anmälan:

Ingen anmälan krävs. Skriv upp datumet i din kalender och kom.

Information och närmare upplysning:

Om ni behöver kontakta oss, gör det via 1177 e-tjänster.

Logoped Hanna Vinter, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik
Logoped Kristina Wigren, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik

Välkomna!

Örnsköldsvik: Syskongrupp Barn i åldern 7 – 18 år som har syskon med funktionsnedsättning

Målgrupp

Barn som har syskon med funktionsnedsättning.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att få möjlighet att träffa andra syskon med liknande erfarenheter och att få se att det finns fler barn som har liknande upplevelser. Grupp skapas utifrån ålder på syskonen. Datum för gruppen sätts när tillräckligt många anmält sig. Kallelse skickas därefter ut.

Här beskrivs upplägget

Vi träffas vid fyra tillfällen varav ett är med vårdnadshavare. Vi pratar bland annat om habiliteringen, diagnoserna och känslor som kan uppstå när man har ett syskon med funktionsnedsättning.

Anmälan

Anmälan sker via mail: habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

Uppge ”Syskongrupp”, namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.

Gruppen är kostnadsfri.

Information och övriga frågor

Kurator Natalie Tällberg 0660 – 29 26 75
Receptionens telefonnummer 0660 – 894 00

 

Örnsköldsvik: Föräldragrupp- AST

Målgrupp

Föräldrar till barn och/eller ungdomar med autismdiagnos.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att ge möjlighet att träffa andra anhöriga och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Grupptillfällena kommer att bestå föreläsning varvat med diskussionsgrupper utifrån olika teman.

Tillfälle 1: Det annorlunda föräldraskapet
Tillfälle 2: Problematiska beteenden
Tillfälle 3: Att orka vara förälder

Tid och plats

Föräldragruppen består av tre tillfällen á en timme.
Plats: Habiliteringsmottagningen, Örnsköldsvik

Anmälan

Inget sista datum för anmälan. Föräldragruppen kommer att erbjudas när vi mottagit tillräckligt många anmälda.

Du som vårdnadshavare anmäler dig på följande sätt via 1177 e-tjänster:

 • Logga in med BankID på 1177.se
 • Agera ombud för barnet det gäller
 • Om du inte har din aktuella habiliteringsmottagning under Mottagningar behöver du lägga till den; välj ”Hitta och lägg till mottagning”.
 • När din habiliteringsmottagning finns under Mottagningar; klicka på mottagningen och välj därefter ”Kontakta mig”.
 • I läget Kontakta mig;
  Välj yrkeskategori Kurator/psykolog

  Ange något av nedanstående namn som du vill ha kontakt med.

  I fältet för anledning till kontakt lämna meddelande: ”föräldragrupp-AST” och antalet föräldrar du vill anmäla till gruppen.

Du som vårdnadshavare till barn från 13 år, som inte har tillgång till barnets inloggning i 1177 och därmed inte kan följa punkterna ovan, anmäler dig genom att skicka mejl. Använd nedanstående mejladress. Kom ihåg att ange ”föräldragrupp-AST”, barnets namn samt ditt/era namn i anmälan.

Information och närmare upplysning

Kurator Tina Byström, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik habilitering.ornskoldsvik@rvn.se
Psykolog Fredrik Johansson, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik
habilitering.ornskoldsvik@rvn.se

 

Till toppen av sidan