Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering

Habilitering i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, hälsocentraler. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller rörelsehinder.

Till toppen av sidan