Ögon, öron, näsa och hals

Syn

Här kan du läsa mer om olika typer av sjukdomar och besvär i ögonen, till exempel akut glaukom, färgblindhet, skelning och glaskroppsavlossning.

Innehåll - Syn

Visa innehåll som:
 • Akut glaukom

  Akut glaukom beror på att trycket i ögat har ökat på kort tid. Då kan inte ögat fungera som det ska. Ögat blir rött och kan göra mycket ont. Du kan få sämre syn och må illa. Det är viktigt att du får behandling snabbt.

 • Diabetesretinopati

  Diabetesretinopati betyder att det finns förändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Förändringarna kan skada näthinnans blodkärl. Då kan du få dimsyn, grumlingar eller fläckar i synfältet. Förändringarna ger till en början inga besvär. Därför är det viktigt att du som har diabetes får dina ögon undersökta regelbundet.

 • Färgblindhet

  Färgblindhet innebär att du har svårt att skilja vissa färger från varandra. Du kan också ha svårt att se en viss färg. Den vanligaste formen gör det svårt att skilja på färgerna rött och grönt. Färgblindhet är medfödd och ärftlig.

 • Glaskroppsavlossning

  Glaskroppen är en genomskinlig geléaktig massa som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan i ögat. Den sitter fast i näthinnan. När vi åldras skrumpnar glaskroppen ihop samtidigt som vävnaden som fäster glaskroppen i näthinnan blir svagare. Det gör att glaskroppen kan lossna från näthinnan.

 • Grå starr, katarakt

  Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får du sämre syn. Det är olika hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För en del tar det några månader och för andra kan det ta flera år. Grå starr behandlas med operation. Men alla som får grå starr behöver inte operation.

 • Näthinneavlossning

  Vid en näthinneavlossning är det vanligt att se ljusblixtar och en skugga i utkanten av synfältet. Näthinneavlossning gör alltid att du förlorar synen på ögat, om du inte snabbt får behandling. Därför är det mycket viktigt att du får behandling snabbt.

 • Skelning hos barn

  Skelning innebär att barnet har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Det gör att barnet kan se dubbelt. Ibland kan synskärpan bli sämre på ögat som skelar. Det finns olika behandlingar för att rätta till skelningen.

 • Skelning och dubbelseende hos vuxna

  Skelning betyder att ögonen riktas åt olika håll. Då kan du få problem med synen och bli trött i ögonen. Du kan också se dubbelt eller få ont i huvudet. Du kan använda speciella glasögon om du har besvär av skelning. Ibland kan en operation behövas.

 • Synfel

  Att ha ett synfel är vanligt. Det kan göra att du antingen ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Ibland kan synfel göra att du får ont i huvudet och känner dig trött i ögonen. Synfel kan ofta rättas till med glasögon, kontaktlinser eller med operation.

 • Synnedsättning

  En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

 • Åldersförändringar i gula fläcken

  Åldersförändringar i gula fläcken gör att du får sämre synskärpa. Det kan ta många år innan du märker besvär med synen. Då kallas förändringarna torra. Ibland kommer förändringarna snabbt, inom en till två veckor. Det kallas våta förändringar. Då kan du se raka linjer som krokiga. Det är bara den våta formen som kan behandlas.

 • Öppenvinkelglaukom, grön starr

  Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att ditt synfält sakta krymper. Det är vanligt att inte märka av besvären förrän sjukdomen ger större skador. Därför är det viktigt att bli undersökt. Det finns olika behandlingar som kan hjälpa.

Mer på 1177.se

Så fungerar ögat och synen

Här kan du läsa mer om hur ögat och synen fungerar.

Till toppen av sidan