Förkylning och influensa

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Fågelinfluensa som kan smitta människor finns framför allt i Asien och Nordafrika.

Hur smittar fågelinfluensa?

Det finns flera olika typer av viruset som kan orsaka fågelinfluensa. De olika varianterna smittar lätt mellan fåglar, men det är bara vissa typer av virus som gör att fåglarna blir sjuka. Oftast är det andfåglar och tamfåglar som blir sjuka. Exempel på tamfåglar är höns och kalkoner.

Mycket ovanligt att människor smittas

Människor kan smittas och bli sjuka av vissa typer av viruset. Två typer av viruset som har orsakat sjukdom bland människor är H5N1 och H7N9. Det är mycket ovanligt att smittas av fågelinfluensa, även i de länder där det pågår ett utbrott.

Det krävs mycket nära kontakt för att bli smittad

För att du ska bli smittad krävs att du har mycket nära kontakt med smittade levande eller döda fåglar eller deras avföring. Fåglarna måste vara smittade av en variant av viruset som kan spridas till människor.

Smitta kan spridas på fågelmarknader. När människor i övrigt har blivit smittade har de ofta haft tamfåglar i hushållet eller arbetat med tamfåglar.

Symtom

Symtomen hos människor som har blivit sjuka i fågelinfluensa påminner om influensa.

Du kan till exempel få följande symtom:

Fågelinfluensa kan också ge allvarliga sjukdomar som svår lunginflammation. Viktiga organ som njurar, lever, hjärta och lungor kan också påverkas så att de inte fungerar som de ska.

Det dröjer oftast mellan 2 och 5 dagar efter smittotillfället innan sjukdomen ger symtom. Men det kan även dröja längre tid.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du får influensaliknande besvär och om du vet att du har varit nära smittade fåglar, eller om du har starka skäl att tro det.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Hur kan jag minska risken för att smittas?

Det här ska du tänka på om du är i ett land där det pågår ett utbrott av fågelinfluensa som kan smitta människor:

  • Undvik att ta i fåglar och fågelavföring.
  • Undvik att besöka fågelmarknader.
  • Undvik att äta fågelkött och ägg som inte har tillagats till minst 70 graders värme. Det gäller även om köttet har varit djupfryst.

Hos Folkhälsomyndigheten finns det mer information om utbrott av fågelinfluensa bland människor.

För dig som arbetar med fåglar eller har till exempel tamhöns gäller särskilda regler. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Till toppen av sidan