Råd och stöd vid cancer

Den ofrivillige resenären-en bok om din cancerresa

Innehållet gäller Västernorrland

Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa är en bok för alla som är berörda av cancer. Boken beskriver cancerresan och ger dig tips och råd baserade på erfarenheter och kunskap.

Den ofrivillige resenären-en bok om din cancerresa

Du kan välja om du vill läsa boken online eller om du vill beställa hem den utan kostnad. Att bli berörd av cancer innebär att du måste genomföra en resa som du inte själv har valt att ge dig ut på. Det betyder att du kan behöva stöd på vägen. Boken ”Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa” hjälper dig att lyfta dina behov och att hitta rätt stöd. Boken vänder sig både till dig som har sjukdomen och till dig som är närstående. 

Exempel på innehåll i boken

När cancern påverkar den psykiska och fysiska hälsan ställs du inför flera prövningar. Boken hjälper dig att förbereda dig och orientera bland de känslor som kan dyka upp. Hur pratar man till exempel med andra om det man upplever? Boken ger några tips som kan hjälpa dig att förklara för både dig själv och andra vad du känner.

Sjukdomen påverkar också ofta mer än bara kroppen. Den kan påverka saker som din ekonomi och ditt utseende, men också relationen till din familj och dina vänner eller andra saker i din vardag. I boken kan du läsa om att arbeta för att förebygga detta.

Död, ensamhet, mening och identitet är också saker som berörs. Sociala och existentiella prövningar och prövningar kopplat till sex och intimitet är ibland svåra men viktiga att prata om.  

I boken kan du också läsa om sorgearbete, hur det är att vara närstående och vad man ska tänka på när det finns närstående barn och unga.  

Läs boken online eller beställ den

Läs boken online - svenska: Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa 

Läs boken online - engelska: The involuntary traveller - a book about your cancer journey

Läs mer, ge feedback och dela dina idéer på www.cancerresan.se


Vilka står bakom boken?

Den ofrivillige resenären har vuxit fram i nära samtal med cancerberörda och ges ut av Region Skåne i samarbete med www.cancerresan.se. Inspirationen kommer från en australisk förlaga. Den första upplagan av boken kom 2014 och togs fram med stöd av Region Halland, Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova. Den andra upplagan av "Den ofrivillige resenären" kom 2015.  

Till toppen av sidan