Olika vårdformer

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Vem kan få planerad vård hemma?

Kontakta vårdcentralen, din fasta vårdkontakt eller någon där du brukar få vård för att prata om dina behov och om du kan få vård hemma.

Vården planeras tillsammans med dig. En närstående kan också vara med. Din fasta vårdkontakt samordnar planeringen. Här kan du läsa mer om fast vårdkontakt och hur vården planeras.

Vad kostar det?

Hur mycket du behöver betala för vård hemma beror på var du bor. Det varierar mellan olika delar av landet.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är olika vad du kan få hjälp med. Det beror på vad du behöver och vad som finns där du bor. Det kan vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, rehabilitering eller habilitering.

Det kan också gå att få mer avancerad vård, till exempel dialys eller dropp.

Vem ger mig vård hemma?

Ofta samarbetar flera yrkesgrupper i team. Vilka som ingår i teamet beror på vad du behöver. Det kan till exempel vara en undersköterska, en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator, en dietist, en läkare eller en person med något annat vårdyrke.

Även hemtjänsten kan ingå i teamet, om du har hemtjänst.

Du som är närstående

Du som är närstående kan hjälpa till med viss vård om du vill och det är möjligt, men du måste inte. Här kan du läsa mer om att vara närstående och vilket stöd som finns.

Till toppen av sidan