Kostnader och ersättningar

Intyg och avgifter för intyg i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Ett intyg som du själv begär att få ingår inte i högkostnadsskyddet. Kostnaden står du för själv och det gäller oavsett ålder. Vissa intyg är avgiftsfria. Begär du ett intyg i samband med ett öppenvårdsbesök betalar du både besöksavgift och intygsavgift. Söker du endast för intyg betalar du bara avgiften för intyget, även om ett vårdbesök behöver ske för att intyget ska kunna utfärdas.

Avgiftsfria intyg

 • BCG-vaccin
 • Blodgrupperingsundersökning
 • Bostadsanpassning, anpassningsbidrag
 • Färdtjänst
 • Intyg avbeställning av resa egen sjukdom
 • Intyg till Försäkringskassan
 • Kontaktlinser
 • Kolesterol
 • Parkeringstillstånd för handikappfordon
 • Pension, prövning av rätt
 • Skadeanmälan intyg till patientförsäkring
 • Skattelättnad för intyg om sjukdom att bifoga deklaration
 • Sjukintyg , visst arbete kan inte utföras på grund av sjukdom
 • Tandvårdsintyg
 • LSS-intyg
 • Intyg som Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, behöver för sin handläggning
 • Vårdbidrag, vård och behandlingsresor


Intyg med timtaxa 1250 kronor

I alla lägen debiteras grundavgiften (1250 kr). Därefter 250 kronor per påbörjad kvart.

 • Inför adoption
 • Drogtest
 • Faderskapsintyg
 • Flygceritifikat
 • FN-tjänst
 • Fosterföräldrar
 • Friskintyg inför utbildning eller arbete
 • Färgsinneundersökning
 • Försäkringsbolag
 • Hälsoundersökning
 • Idrottsintyg, exempelvis dykarcertifikat , fallskärmshoppning, boxare, brottare, rallyförare
 • Körkortsintyg - Transportstyrelsens webbplats
 • Mönstring till militärmyndighet, civilförsvar
 • Reseåterbud vid anhörigs sjukdom eller dödsfall
 • Rökdykare
 • Röntgenundersökning
 • Sjöfolk
 • Skjutvapen innehav
 • Skepparexamen
 • Tropikmedicinsk undersökning
 • Utlandstjänstgöring
 • Viss sjukdom intyg om person har eller inte har viss sjukdom
 • Visum
Till toppen av sidan