Läs din journal

Frågor och svar om Journal via nätet

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du vanliga frågor och svar om Journalen på nätet.

Kan jag läsa allt som står i min journal?

Nej. Idag kan du inte läsa all din journalinformation i e-tjänsten Journalen. Mer information än den som visas i nuläget kommer att läggas till successivt. Liksom tidigare har du alltid rätt att få pappersutskrifter av din journal. Idag kan du läsa följande information från anslutna verksamheter:

  • journalanteckningar
  • diagnoser
  • läkemedel
  • uppmärksamhetsinformation till exempel allergier, överkänslighet eller smitta
  • vårdbesök

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i dagsläget från 1 januari 2015. Både osignerad och signerad journalinformation visas direkt när de skrivits in i journalen. Du väljer själv om vill se all information eller dölja uppgifter som är nyare än 14 dagar.

Hur säker är den här tjänsten?

För att kunna se din journalinformation måste du logga in med e-legitimation (som på internetbanken). När du loggar in hämtas din information till e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden. När du loggar ut töms e-tjänsten på information. Ingen journalinformation lagras i e-tjänsten Journalen.

Till toppen av sidan