Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som är 40,50 eller 60 år i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

När du fyller 40, 50 eller 60 år bjuds du in till din hälsocentral för en hälsoundersökning. Det ingår provtagning och ett individuellt hälsosamtal med fokus på hälsosamma levnadsvanor. Den hälso eller vårdcentral som du är listad på skickar inbjudan. Om du har en digital brevlåda och har angett Region Västernorrland så kommer din inbjudan dit.

Syftet med hälsoundersökningarna och samtalen är att tillsammans med dig stärka, stödja och motivera till hälsofrämjande vanor och därmed minska risken för framtida ohälsa och sjukdom, speciellt diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Så här går det till

Första besöket – individuell hälsoundersökning och provtagning

Provtagningen sker fastande och oftast på morgonen. Då får du lämna blodprover för analys av blodsocker och blodfetter. Du får också mäta ditt blodtryck och midjemått samt vikt och längd för bestämning av ditt BMI (Body mass index).

Innan hälsosamtalet får du fylla i en digital hälsoenkät med frågor om din fysiska och psykiska hälsa. Enkäten innehåller också frågor om dina levnadsvanor, din livssituation och om ärftlighet för vissa sjukdomar.

Andra besöket – individuellt hälsosamtal och hälsoprofil

Resultaten från provtagningen och hälsoenkäten redovisas på ett hälsosamtal där du och vårdpersonal samtalar om resultatet. Ditt resultat illustreras i en stjärnprofil som visar dina bra hälsoområden samt de områden som kan förbättras. Hälsosamtalet är viktigt och ger möjligheter till individuell rådgivning och målsättning för att främja dina goda vanor och förbättra din hälsa.

Vad mäts och varför?

Du får ta ett blodprov (blodsocker och blodfetter) och blodtrycket mäts. Både högt blodtryck, förhöjda blodfetter och förhöjt blodsocker ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att uppmärksamma förhöjda värden i tid kan sjukdomar förebyggas och behandling kan ske inte bara med läkemedel utan också förebyggas med hjälp av sunda matvanor, fysisk aktivitet och genom att inte använda tobak eller dricka för mycket alkohol.

Hur lång tid tar det?

Hälsosamtalet tar ungefär 45 minuter.

Vad kostar det?

Provtagningen och hälsosamtalet är kostnadsfritt.

Hur förbereder jag mig inför provtagningen och hälsosamtalet?

Provtagningen sker fastande vilket innebär att du inte får äta eller dricka 12 timmar före undersökningen. Du bör också undvika tobak samt avstå från alkohol 24 timmar innan undersökningen.

Före provtagningen ska du sitta ner och vila minst 15 minuter för att provet ska bli rättvisande. 

Saknar du inbjudan till hälsosamtal?

Kontakta först din hälso-eller vårdcentral och hör med dem om när du kan få tid för provtagning och hälsosamtal (hälsoundersökning 40, 50 eller 60 år).

Du har rätt till ett hälsosamtal enligt Regelbok Vårdval Västernorrland.
Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan