Bildundersökningar och röntgen

Undersökning av njurfunktion med gammakamera (renografi) i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Undersökningen görs för att undersöka hur njurarna fungerar. Undersökningen genomför man också vid utredning av högt blodtryck vid misstanke om förträngning i njurartären.

Till toppen av sidan