Bildundersökningar och röntgen

Lungscintigrafi

Innehållet gäller Västernorrland

Undersökningen görs vid misstänkt propp i lungan alternativt kontroll efter behandlad propp i lungan.

Allmänt

Undersökningen görs vid misstänkt propp i lungan alternativt kontroll efter behandlad propp i lungan. Undersökningen kan även användas till beräkning av kvarvarande lungfunktion efter planerad lungoperation. Undersökningen visar fördelningen av luft respektive blod i lungorna.

Till toppen av sidan