Habilitering

Kurskatalog Habilitering Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här har vi samlat habiliteringens föreläsningar, utbildningar och gruppträffar för dig som är patient eller anhörig. Nu återupptas gruppverksamheten med fysiska träffar igen.

Sundsvall: ADHD och AUTISM

Föreläsningarna riktar sig till dig som är förälder/anhörig.

ADHD 16 november klockan 13.00-16.00 (sista anmälningsdag 9 november)

Föreläsare: Psykolog Karin Nordhage, BUP

 • Vad är ADHD?
 • Olika typer av ADHD
 • Tillkommande problem
 • Orsaker
 • Behandling och förhållningssätt

Autism 12 december 13.00-16.00 (sista anmälningsdag 5 december)

Föreläsare: Psykolog Marie Ahrling, Habiliteringen och
Psykolog Karin Nordhage, BUP

 • Vad är Autism?
 • Vilket stöd behöver den som har Autism

Plats: Sundsvalls sjukhus, Aulan, Hiss 8, plan 1. Max antal platser 80

Anmälan:

Vid pågående kontakt på BUP: bup.sundsvall@rvn.se
Vid pågående kontakt på Habiliteringen: habilitering.sundsvall@rvn.se

Ange i anmälan:

 • Vilken föreläsning som avses
 • Namn och personnummer på barnet
 • Antalet vuxna som deltar

Sundsvall: Diagnosinformation gällande Autism/Asperger – 18 år och äldre

Syftet är att ge mer kunskap om er diagnos samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna.

Målgrupp:

Personer som är 18 år eller äldre med insatser från habiltieringsmottagning Sundsvall och som har diagnosen Autism nivå 1 eller Aspergers syndrom.

Program/kursinnehåll:

Grupperna träffas en gång i veckan under sex veckor med två gruppledare. Du kommer under tillfällena att få information kring vanliga svårigheter vid Autism/ Aspberger.
Du får även möjlighet att diskutera och reflektera med andra som har en Aspberger- eller Autismdiagnos.

Träffarna kommer att beröra fem olika teman där varje tillfälle fokuserar på ett förutbestämt tema.
Tillfälle 1 - Inledning och att få en diagnos
Tillfälle 2 – Sinnesintryck
Tillfälle 3 – Helheter och detaljer
Tillfälle 4 – Målinriktat beteende
Tillfälle 5 – Socialt samspel
Tillfälle 6 – Socialt samspel och kommunikation

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

torsdag 26/1 kl. 14.00 – 16.00
torsdag 2/2 kl. 14.00 – 16.00
torsdag 9/2 kl. 14.00 – 16.00
torsdag 16/2 kl. 14.00 – 16.00
torsdag 23/2 kl. 14.00 – 16.00
torsdag 2/3 kl. 14.00 – 16.00

Anmälan:
Senast 8 januari 2023.
(maximalt 10 deltagare)

Anmälan:

Anmälan via 1177 e-tjänster eller habilitering.su.vuxnorr@rvn.se
Senast 8 januari 2023
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning:

Kurator Gudrun Edlund 060-18 26 57, gudrun.edlund@rvn.se
Kurator Hanna Hollender 060-67 76 19, hanna.hollender@rvn.se
Receptionen 060-18 29 00

Sundsvall: Komet, föräldrautbildning

Målgrupp:

Föräldrar med barn i åldrarna 3 - 11 år.

Program/kursinnehåll:

Bråkar du och ditt barn ofta? Du är inte ensam. Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du lära nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du andra som är i samma situation som du.
I en kometgrupp träffas vi 11 gånger, varav en är individuell. Vi berör olika teman varje träff. Föräldragruppen består av föräldrar till cirka 6 barn. Träffarna är 2,5 timme långa inklusive fikapaus. Här får du utbyta erfarenheter, veta vad forskningen säger och öva på nya sätt att bemöta ditt barn

Tid och plats:

Start onsdag 1 februari 2023, kl. 13.30 – 16.00
Habiliteringsmottagningen Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

Anmälan:

Anmälan via 1177 e-tjänster eller habilitering.su.rhb@rvn.se senast den 9 januari. Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning:

Ulrika Sundström 060-19 28 88
Jennie Westberg 060-18 29 17
Receptionen 060-18 29 00

Sundsvall: KONTAKT – social färdighetsträning i grupp

Kort introduktion

KONTAKT är ett evidensbaserat program där barnet/ungdomen själv får möjlighet att träna sociala färdigheter. Genom gruppen får du till exempel träna dig på att säga vad du tycker, ta kontakt och umgås med kompisar, förstå vad andra menar.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är i åldern 8-14 år med diagnos inom autismspektrum (ASD).

Program/kursinnehåll

4-8 deltagare.
12 tillfällen. Vi träffas en gång/vecka med undantag för höstlov vecka 44.
1-1,5 timmar/träff.
Vid träff 1, 6 och 12 ska föräldrar/anhörig också delta.
Träffarna genomförs enligt fast dagordning (inledning, hemuppgift mellan varje tillfälle, diskussioner, gruppövningar, fika och avslutning).

Tid och plats

Ny kursstart kommer att ske när vi får tillräckligt många intresseanmälningar.

Kursen hålls i Habiliteringens lokaler, Kungsvägen 30

Ansvarig och anmälan

Vi tar emot löpande anmälningar. Intresseanmälan sker till jennie.westberg@rvn.se. Ange barnets namn och ålder i anmälan. 
Utifrån inkomna intresseanmälningar kommer intervjuer att ske och därefter kommer ni att få besked om ditt barn kommer att få möjlighet att delta vid denna kursomgång.

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Jennie Hjalmarsson 060-18 29 18
Jennie Westberg 060-18 29 17

Sundsvall: Grundutbildning: Vad innebär det att ha en neuropsykiatrisk diagnos

Kort introduktion

Vi träffas och pratar om vad det innebär att ha diagnoserna autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsförsening och hur det kan påverka vardagen.

Målgrupp

Föräldrar/vårdnadshavare till barn i åldern 0 - 14 år.

Program

På träffarna kommer vi ta upp kort information kring diagnoserna autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD.

Beteende, kommunikation och samspel, vardagsfärdigheter, sömn, fysisk aktivitet, samhällsstöd och föräldrastöd.

Vid varje tillfälle finns möjlighet till dialog/generella frågor och vid vissa av tillfällena ges mer utrymme till att sitta i små grupper och diskutera/utbyta erfarenheter.

Tid och plats

Utbildningen erbjuds varje termin och innehåller sex tillfällen, på måndagar eller tisdagar mellan kl. 14.00-16.00.

Adress: Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

Vi har ett begränsat antal platser per kurstillfälle vilket innebär att kurserna kan bli fullsatta. Ni kommer då få möjlighet att delta vid ett senare tillfälle.

Ansvarig och anmälan

Vi tar emot anmälan löpande. Du skickar din anmälan till: habilitering.su.asd@rvn.se

I anmälan skriver du ditt barns namn och personnummer samt om du har behov av tolk. Kom ihåg att uppge språk vid tolkbehov.
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator Jennie Hjalmarsson
telefon: 060-18 29 18
Receptionens telefonnummer: 060-18 29 00

Sundsvall: Syskongrupp Barn i åldern 7 – 18 år som har syskon med funktionsnedsättning

Målgrupp

Barn som har syskon med funktionsnedsättning.

Program/kursinnehåll

Syftet med gruppen är att få möjlighet att träffa andra syskon med liknande erfarenheter och att få se att det finns fler barn som har liknande upplevelser. Samtliga grupper skapas utifrån åldersintervall, för att skapa en grupp med barn i liknande åldrar. Detta innebär att de barn/ungdomar som inte får plats i gruppen denna gång kan anmäla sig vid nästa tillfälle (Syskongrupp hålls en gång på våren och en gång på hösten).

Här beskrivs upplägget för yngre barn:

Vi träffas vid fem tillfällen, vi pratar, leker, fikar och har kul. Att ha ett syskon med funktionsnedsättning kan vara både härligt och jobbigt, på samma sätt som alla syskonrelationer kan vara.

Träffarnas tema

1: Kort om habiliteringen
2: Familj
3: Diagnos
4: Känslor
5: Avslutning tillsammans med föräldrar.

Återkommande under alla träffar är den röda tråden:

 • Du är inte ensam (som har ett syskon med funktionsnedsättning)
 • Det är inte ditt fel
 • Det är okej att prata

Uppge vilken utbildning ni vill anmäla er till samt namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.

Kursen är kostnadsfri.

Här beskrivs upplägget för äldre barn

Vi träffas vid tre tillfällen, vi fikar, pratar och byter erfarenheter med varandra. Vi diskuterar samma teman som ovan samt det gruppen upplever som viktigt. Gruppen med äldre syskon har ingen avslutning tillsammans med föräldrar.

Tid och plats

Bestäms utifrån antalet anmälningar. Löpande anmälan till habilitering.su.rhg@rvn.se
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator Ulrika Sundström, 060-18 28 88
Receptionens telefonnummer, 060 – 18 29 00

Anmälan skickas till: habilitering.su.rhg@rvn.se, ange vilken utbildning ni vill anmäla er till samt namnet på barnet som har kontakt med habiliteringen och namn och ålder på det syskon som ni vill anmäla till gruppen.
Kursen är kostnadsfri.

Sundsvall: Stresshanteringsgrupp

Målgrupp

Personer som är 18 år eller äldre med insatser från Habiliteringsmottagning Sundsvall och som har diagnosen Autism nivå 1 eller Aspergers syndrom.

Program/kursinnehåll

Målet är att du som deltagare ska få grundläggande kännedom om stress och hur det kan hanteras i vardagen. Detta genom ett fokus på psykoedukation kring stressreaktionen, långvarig stress utan återhämtning, stresshanteringsstrategier, livsstilsfaktorer (sömn, mat, fysisk aktivitet), energibalansering och planering.
Mellan grupptillfällena arbetar du med hemuppgifter kopplade till gruppens tema. Kursen är kostnadsfri.

Tid och plats

Digital grupp eller på plats vid Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall
Pågår en gång i veckan under totalt 5 tillfällen. 2 timmar per tillfälle.

Anmälan

Om du är intresserad av att delta kontakta habilitering.su.ungdomvuxen@rvn.se. Kursansvariga kommer därefter att ta kontakt med dig. Finns det en ledig plats i nästa planerade grupp får du information om datum och tid och kan välja att anmäla dig. Annars blir du erbjuden att stå på väntelista.

Information och närmare upplysning

Vid frågor eller funderingar hör av dig till habilitering.su.ungdomvuxen@rvn.se och ange om du vill bli kontaktad via mejl eller via telefon (ange telefonnummer). Kursansvariga kommer därefter att ta kontakt med dig.

Sundsvall: Utbildning Sömn

Målgrupp:

Föräldrar till barn i åldrarna 0 - 14 år med sömnsvårigheter.

Program/kursinnehåll:

Under hösten 2022 erbjuder habiliteringsmottagningen i Sundvall utbildning om sömnsvårigheter med hemuppgifter mellan tillfällena. Kursen innefattar fyra tillfällen och anmälan sker till alla tillfällen.

Kursen ger en grundläggande kunskap om sömn och sömnsvårigheter. Vi kommer ge konkreta tips och idéer om hur ni som föräldrar kan anpassa och förändra vardagen för att underlätta sömnen för ert barn.

 • Sömn
 • Sömnsvårigheter
 • Vad som påverkar sömn
 • Sömnhygien
 • Sömnmetoder
 • Sömndagbok

Under utbildningstillfällena kommer ni även att få lära er att formulera mål utifrån sömnsvårigheter.

Tid och plats:

Tillfälle 1 tisdag 11/10 kl. 13.00– 15.00
Tillfälle 2 tisdag 25/10 kl. 13.00 – 15.00
Tillfälle 3 tisdag15/11 kl. 13.00 – 15.00
Tillfälle 4 tisdag 6/12 kl. 13.00 – 15.00

Med tolkbehov

Tillfälle 1 måndag 10/10 kl. 13.00– 15.00
Tillfälle 2 måndag 24/10 kl. 13.00 – 15.00
Tillfälle 3 måndag 14/11 kl. 13.00 – 15.00
Tillfälle 4 måndag 5/12 kl. 13.00 – 15.00

Utbildningen planeras att hållas på Habiliteringen, Kungsvägen 30, Sundsvall, men kan komma att ske digitalt om omständigheterna kräver det.

Ansvarig och anmälan:

Anmäl dig via 1177 eller habilitering.su.asd@rvn.se
I anmälan skriver du ditt barns namn, personnummer samt mailadress om utbildningen sker via länk. Uppge även om du har behov av tolk. Kom ihåg att uppge språk vid tolkbehov.
Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Madeleine Andersson arbetsterapeut, 060 - 18 29 14
Chanett Lindberg specialpedagog, 060 - 18 29 15
Amanda Danielsson, psykolog, 060 - 18 29 09
Reception 060-18 29 00

Örnsköldsvik: AST autismspektrumtillstånd 24 år och äldre

Kort introduktion:

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare ökad kunskap och förståelse för vad som kännetecknar AST samt vilka svårigheter som ofta följer med diagnosen.

Målgrupp:

Du som är 24 år eller äldre och har diagnosen autism.

Program/kursinnehåll:

Under utbildningen får du som deltagare veta mer om orsakerna bakom autism samt strategier för att underlätta i vardagen. Kursen är också en möjlighet att träffa andra personer med samma diagnos och utbyta erfarenheter. Varje kurstillfälle är två timmar med en kortare rast då vi bjuder på enklare fika.

Tid och plats:

Vi träffas torsdagar kl. 14.00 – 16.00 på habiliteringsmottagningen Örnsköldsvik. Kursen under veckorna 45 – 50 startar torsdagen den 10/11 kl. 14.00.

Anmälan:

Anmälan via 1177 e-tjänster eller habilitering.ornskoldsvik@rvn.se, observera sista anmälningsdag för respektive kurs. I anmälan uppger du ditt namn och vilken kursomgång du är intresserad av (kursstart 1 eller 2).

Information och närmare upplysning:

Arbetsterapeut Josefine Olai 0660 – 894 14
Psykolog Katarina Sandström-Norén 0660 – 894 60

Till toppen av sidan