Aktuellt

6 juli: Information till dig som behandlas med litium

Innehållet gäller Västernorrland

På grund av brist på T. Lithionit 42 mg från leverantören så har det uppstått brist på läkemedlet runt om i hela Sverige. Detta gäller både för dig som har litium förskrivet på recept men även dig som har litium i dospåsar från Svensk Dos.

Om du inte får ut ditt läkemedel på apoteket ber vi dig ta kontakt med din vårdgivare för fortsatt information och eventuellt byte till annat likvärdigt preparat.

I nuläget förväntas bristen på Lithionit 42 mg föreligga till mitten av augusti men detta är endast preliminära uppgifter från leverantören. Vet du med dig att du har läkemedel som räcker över sommaren så ber vi er att avvakta kontakt med vårdgivaren; detta med anledning av att vi i detta akutskede måste fokusera på de patienter som redan nu står utan läkemedel.

Det är dock mycket viktigt att du inte avbryter din medicinering utan tar kontakt med din öppenvårdsmottagning om du redan nu vet med dig att du inte har tillräckligt med läkemedel för att klara sommaren.

Till toppen av sidan