Remiss

Skriv ut (ca 5 sidor)

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egenremiss.

Skriv ut

Hur fungerar en remiss?

Hur fungerar en remiss?

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Du får sedan en remiss för att komma vidare till en annan specialist om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en hudläkare eller ögonläkare.

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det. Det kan till exempel vara en sjuksköterska på en barnavårdscentral.

Vad innehåller en remiss?

Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård. Det kan till exempel vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft.

I vissa landsting och regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma dit.

Remissreglerna varierar mellan olika landsting och regioner

På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför bör du ta reda på hur det fungerar på den mottagning du vill komma till. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje landsting och region själva.

Fäll ihop

Remiss i Västernorrland

Västernorrland

Remiss i Västernorrland

I Västernorrland krävs ingen remiss på hälso-/vårdcentral eller specialistvårdsmottagning vilket innebär att du som patient själv kan söka vård. Till all medicinsk service krävs däremot remiss från din vård/hälsocentral eller specialistmottagning

För att du ska få rätt hjälp utifrån dina behov är det ändå alltid bra om du först vänder dig till din hälso/vårdcentral.

Egen vårdbegäran

Om du själv vill kontakta en specialistvårdsmottagning gör du en egen vårdbegäran, ibland kallad en egenremiss. Det finns ett formulär där du får svara på frågor om hur du mår och vilka vanor du har.

Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt. Det enklaste och säkraste sättet är att logga in på www.1177.se för att använda e-tjänsterna. Du loggar in med bank-id eller med ett lösenord som du beställer hem.

Du kan också göra en egen vårdbegäran genom att skicka in en pappersblankett som du får från den specialistmottagning du vill besöka. Du hittar kontaktuppgifter till respektive mottagning genom sökfunktionen Hitta vård.

Bedöms som en läkarremiss

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistvårdsmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till egenvård, till din hälso-/vårdcentral eller till specialistvård. 

Fäll ihop

Remiss till ett annat landsting eller region

Remiss till ett annat landsting eller region

Ibland kan du få en remiss till specialiserad vård i ett annat landsting eller region. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar ditt landsting eller din region sjukresorna och dina kostnader för boende.

Du kan själv välja var i landet du vill få specialiserad öppenvård om du får en remiss till det. Specialiserad öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd. Det kan till exempel vara en gråstarrsoperation. Då får du själv betala dina kostnader för resa och boende om du väljer att åka till ett annat landsting.

Det är viktigt att ta reda på vilka remissregler som gäller på den mottagning dit du vill komma, om du själv väljer att söka specialiserad öppenvård i ett annat landsting eller region.

Om du måste ha en remiss i ditt eget landsting eller region när du söker vård behöver du ha det även när du väljer att söka vård i ett annat landsting. Det behöver du ha även om vården i det andra landstinget eller regionen inte kräver det.

Fäll ihop

Egenanmälan

Egenanmälan

I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du ska skriva en så kallad egenanmälan. Det kan också kallas egenremiss eller egen vårdbegäran.

En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter att fylla i för att göra en egenanmälan. I vissa landsting kan du göra det i inloggat läge på 1177.se. Ta kontakt med den mottagning som du vill komma till för att få veta om du ska skicka in en egenanmälan.

Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du får du en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det.

En egenanmälan för vård i ett annat landsting eller region kan du bara skriva om det varken finns krav på remiss där du vill få vård eller i ditt eget landsting.

Fäll ihop

Hur länge behöver du vänta?

Hur länge behöver du vänta?

Du har rätt att diskutera med din läkare om vart remissen ska skickas. Vissa mottagningar kan ha lång väntetid. Då kan du be om att remissen skickas till en mottagning med kortare väntetid. Behöver du få vård snabbt kan det skrivas in i remissen. Men det är alltid den mottagning som tar emot remissen som avgör hur snabbt du kan få en tid.

Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting eller region

När du får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till.

Vårdgarantin gäller inte längre om du får du en remiss och väljer att söka vård i ett annat landsting eller region. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir.

Patientavgiften för ett vårdbesök är olika. Kostnaden beror på vad det är för vård och vart remissen skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Under tiden du väntar på att få komma till den mottagning du har fått remiss till är det den som skrev remissen som har ansvar för att du får den vård du behöver. Kontakta den som skrev remissen om dina besvär blir värre medan du väntar.

Fäll ihop

Remissregler i olika delar av Sverige

Remissregler i olika delar av Sverige

Alla landsting och regioner kräver remiss för medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar.

I vissa regioner och landsting behöver du även remiss till andra mottagningar:

  • I Dalarna krävs remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.
  • I Jämtland/Härjedalen krävs remiss för smärtbehandling av specialistläkare.
  • I Jönköping krävs remiss för öppen specialiserad ögonsjukvård för personer som är 18 år och äldre.
  • I Gotland krävs remiss för barnmedicin för barn över två år.
  • I Stockholms län krävs remiss till logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotsjukvård, huddiatermi, planerad specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS, specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård och specialiserad öron-näsa-halssjukvård. Det krävs också remiss till öron-näsa-hals-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med undantag för dig som behöver omedelbar vård.
  • I Uppsala krävs remiss till psykoterapibehandling.
  • I Värmland krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar.
  • I Västerbotten krävs remiss för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och vid besök på habiliteringscentrum.
  • I Örebro krävs remiss från elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för en dyslexibedömning. Vid språkstörningar och dyskalkyli krävs även psykologbedömning. Remiss krävs också vid utredningar av könsdysfori

Inga krav på remiss

Övriga landsting och regioner har inga remisskrav utöver de på medicinsk service. Det gäller Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Västmanland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-15
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jonas Dahl, specialist i allmänmedicin, Hässelby vårdcentral, Stockholm


Västernorrland
Tillägg uppdaterade:
2018-12-10
Skribent:
Ann Holmström, tillgänglighetssamordnare Region Västernorrland
Redaktör:
Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland