Undersökningar och provtagning

Allmäntillstånd - vad menas med det?

Fråga

Vårdpersonal pratar ofta om att allmäntillståndet är påverkat. Vad menar de med det?

Svar

När vårdpersonal pratar om allmäntillståndet menar de hur personen mår och hur hens kropp reagerar.

Allmäntillståndet är det som läkare eller annan vårdpersonal först bedömer för att snabbt få en uppfattning om hur du mår.

Ett påverkat allmäntillstånd betyder att en läkare eller annan vårdpersonal har gjort bedömningen att du är mycket sjuk. Det kan innebära att du snabbt behöver få vård på sjukhus.

Ditt allmäntillstånd kan vara påverkat om du har flera av följande symtom:

 • du är kraftlös och svag i musklerna
 • du har blek, gråaktig eller blåvit hud
 • du har kalla fingrar och tår
 • du är kallsvettig
 • du är orolig och rastlös
 • du är andfådd eller andas snabbt och ytligt
 • du är slö och dåsig
 • du mår illa
 • du är yr eller känner dig svimfärdig
 • du är förvirrad.

Vid en svår infektion kan kroppstemperaturen bli lägre än vanligt. Det gäller till exempel vid blodförgiftning, som även kallas sepsis.

Bedömning av allmäntillståndet hos barn

Det är bra om du tar tempen på barnet innan du söker vård eller ringer 1177. För att vårdpersonalen ska kunna bedöma hur barnet mår är det också bra om du kan svara på följande frågor:

 • Verkar barnet ha ont någonstans?
 • Är barnet mer trött och orkar leka mindre än vanligt?
 • Äter barnet mindre och är mer törstig än vanligt?
 • Har barnet feber eller lägre kroppstemperatur än vanligt?
 • Är barnet slappare i armar och ben än vanligt?
 • Är barnets andning annorlunda än vanligt?
 • Kissar och bajsar barnet mer eller mindre än vanligt?
 • När kissade barnet senast?
 • Har barnet fått hudutslag som inte har funnits tidigare?

Symtomen när ett barns allmäntillstånd är påverkat är i stort sett samma som hos vuxna. Du märker en tydlig förändring i beteendet, som till exempel att barnet inte visar intresse för sådant som hen brukar tycka om.

Det kan vara bra att ge barnet febernedsättande läkemedel om hen har feber. Blir barnet piggare då betyder det att hen inte är mycket sjuk.

Vid en svår infektion kan ett barn ha vanlig eller till och med låg kroppstemperatur i stället för hög.

Ju yngre barnet är, desto svårare kan det vara att snabbt lägga märke till förändringarna. Därför är det bra att vara extra mycket tillsammans med ett litet barn som verkar bli sjuk. Då blir det lättare att märka om något förändras.

Bedömning av allmäntillståndet hos barn som är yngre än ett år

Symtom på att ett barn som är yngre än ett år inte mår bra kan vara att du inte riktigt får kontakt med hen. Barnet kanske inte tittar på dig eller reagerar inte som vanligt när du tar i och pratar med hen. 

Allmäntillståndet är troligen påverkat om ett barn som är yngre än ett år har flera av följande symtom:

 • barnet känns slapp när du tar i hen och rör sig mindre än vanligt
 • hen andas inte som vanligt
 • hen orkar inte skrika, utan gnyr eller kvider
 • hen orkar inte äta eller suga på nappen
 • hen har blåaktiga läppar
 • hen har fått hudutslag som inte har funnits tidigare.

Kom ihåg att du känner ditt barn bäst och att hens allmäntillstånd kan förändras efter att du har sökt vård eller pratat med 1177. Tveka inte att ringa 1177 igen om barnet verkar må sämre och sök vård direkt om du tror att hen är allvarligt sjuk.

Till toppen av sidan