Armar och händer

Fingrar och tår som inte är separerade - syndaktyli

Fingrar som inte är separerade är en vanlig medfödd skada i handen. Barn som föds med syndaktyli av fingrar behöver opereras, eftersom det påverkar handen och fingrarnas funktion och tillväxt.

Barn kan också födas med tår som inte är separerade. Sammanväxta tår brukar inte opereras. Tårnas och fötternas funktion är bra ändå och en operation kan leda till komplikationer.

Fingrar som inte är separerade

Två eller flera fingrar kan sitta ihop i huden. De kan sitta ihop en liten bit eller ända ut till fingertopparna.

Undersökning

Läkaren röntgar handen för att se om det finns ben som sitter ihop i fingrarna.

Behandling

Barnet opereras så att hen kan sära på fingrarna.

En del barn opereras under det första halvåret efter födseln, medan andra opereras först när barnet är lite större. Det är oftast bättre att vänta med operationen tills barnet är tre till fyra år gammal om fingrarna inte sitter ihop så mycket.

Operationen görs av en specialist i handkirurgi. I regel krävs det att hud transplanteras till det nyskapade fingervecket. Huden tas ofta från ljumsken. Ibland behöver barnet opereras flera gånger för att bli bra.

Tår som inte är separerade

Det är ganska vanligt att barn föds med tår som inte separerats från varandra. Det kan vara att ett par tår sitter ihop eller att alla tår sitter ihop.

Tårnas funktion brukar inte påverkas av att de sitter ihop. Barn med tår som sitter ihop kan gå, springa, hoppa, leka och idrotta som andra barn.

En operation medför risk för att tårna växer snett och att området som opererats blir känsligt under hela livet. En operation kan ge besvärande ärr och leda till ökad risk för eksem och svampinfektioner.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan