INFLAMMATION OCH INFEKTION I HJÄRTAT

Hjärtmuskelinflammation

Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen försämras om du får en inflammation i hjärtmuskeln. Ibland samlas då vätska i lungorna och i hjärtsäcken, den hinna som omger hjärtat. Sjukdomen läker oftast av sig själv.

Hjärtmuskelinflammation kan personer i alla åldrar få, även de som är friska för övrigt. Orsaken är nästan alltid en virusinfektion, men inflammationen kan också bero på bakterier eller överkänslighet. Det är vanligt att även ha en hjärtsäcksinflammation samtidigt. Risken att få hjärtmuskelinflammation ökar om du idrottar eller utför tungt kroppsarbete trots att du har halsont eller feber.

Hjärtmuskelinflammation läker oftast utan att ge några bestående problem. Men den kan också förvärras och leda till att hjärtmuskeln skadas, ibland allvarligt. Hjärtmuskelinflammation kallas också myokardit.

Symtom

Har du fått en inflammation i hjärtmuskeln är det vanligt att du får ett eller flera av följande besvär:

  • Du får oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning.
  • Du får feber och värk i kroppen.
  • Du känner ett tryck över bröstet.
  • Du känner en tyngdkänsla bakom bröstbenet.
  • Du har ont i bröstet, mer när du ligger ner än när du sitter upp.
  • Du känner dig trött och andfådd. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral  eller jouröppen mottagning  om du har symtom som du tror kan bero på hjärtmuskelinflammation. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Sjukdomen läker oftast utan någon speciell behandling. Ibland kan du behöva vårdas på sjukhus under en period så att hjärtats funktion kan kontrolleras av läkaren. Det gäller framför allt om du har akut hjärtmuskelinflammation. Om du behöver behandling får du smärtlindrande läkemedel

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Till toppen av sidan