Hjärna och nerver

Långvarig trötthet och narkolepsi

Här kan du läsa mer om kronisk trötthet och narkolepsi.

Innehåll - Långvarig trötthet och narkolepsi

Visa innehåll som:
  • Trötthet vid sjukdom - fatigue

    Det är vanligt att känna sig trött eller mycket trött vid olika sjukdomar och behandlingar. Det är viktigt att bli undersökt om du är trött på ett sätt som du inte känner igen och som inte går över.

  • Narkolepsi

    Narkolepsi är en sjukdom i som gör att du är mycket sömnig på dagarna. Du kan också plötsligt bli svag i musklerna.

  • ME/CFS

    ME/CFS är en neurologisk sjukdom som gör dig mycket trött och utmattad. Det går inte att vila bort. Du kan känna dig sjuk och ha värk i kroppen. Det finns ingen behandling som helt tar bort symtomen. Men det finns saker du kan göra för att lindra flera av besvären.

Mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan