Jourmottagning och akutmottagning i Uppsala län

Akutmottagning för barn och ungdomar i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Om ett barn hastigt blir allvarligt sjuk eller skadat ska barnet till en barnakut. I Uppsala län finns en barnakut som är öppen dygnet runt. Är du osäker på om barnet behöver akut sjukvård, ring 1177 för bedömning. Är det fara för liv ring 112.

Vid kramper, infektioner, huvudvärk

Barnakuten tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har allvarliga medicinska besvär som till exempel:

  • svåra infektioner
  • kramper
  • plötsliga magsmärtor
  • andningssvårigheter
  • eller svår huvudvärk.

Akutmottagningen för barn och ungdom

Vid skallskada, större sår, benbrott

Beroende på hur gammalt barnet är hänvisas du till olika akutmottagningar på Akademiska sjukhuset när barnet har akuta besvär och skador som behöver opereras som till exempel:

  • större sårskada
  • skallskada
  • misstänkt benbrott

Barn till och med 14 år, Akutmottagningen för barn och ungdom 

Barn som fyllt 15 år, Akutmottagningen

Vid fara för liv - ring 112

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Du kommer då till SOS alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är.

De sjukaste barnen tar vi hand om först

Akutmottagningens uppdrag är att rädda liv. Patienter behandlas därför utifrån hur svårt sjuka de är. De som har livshotande sjukdomar och skador får alltid vård först. Därför går det inte att säga hur länge du kommer att få vänta på din undersökning.

Vad kostar det att besöka en akutmottagning?

Till toppen av sidan