STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

KBT på nätet

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Fördelen med att få behandling via internet gör att du kan få tillgång till behandlingen var du vill och när det passar dig. Behandlingen kräver att du är aktiv och motiverad.

KBT är en form av terapi som hjälper dig att bli medveten om de tankar, känslor och beteenden som ligger till grund för att du mår psykiskt dåligt, och stöttar dig att göra förändringar för att kunna må bättre. Läs mer om olika terapiformer här.

Internetbehandling med KBT kan bland annat erbjudas till dig som lider av exempelvis depression, social ångest , paniksyndrom, OCD - tvångssyndrom, sömnbesvär och stress.

Vilka erbjuder internetbehandling?

Uppsala län

KBT via nätet i Uppsala län

Personer över 18 år erbjuds behandling med KBT via nätet för depression och sömnsvårigheter. 

Du kan anmäla dig via länken nedan som efter inloggning leder till Årsta vårdcentral. Behandlingen bedrivs hos dem, Samariterhemmets vårdcentral, Familjeläkarna Bålsta och Luthagen. Du behöver inte tillhöra någon av dem för att anmäla intresse.

Vad är KBT och behandling via nätet
Genom att delta i en internetbehandling blir det mer flexibelt för dig som behandlas. Du kan själv välja när du vill göra dina uppgifter, kanske i lugn och ro från hemmet eller under tiden du reser.

KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman. Att de går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. I programmet görs uppgifter varje vecka via nätet, framsteg registreras och kontakt hålls med behandlare.

Behandling av sömnsvårigheter pågår under fyra veckor, behandling av depression under elva veckor. Inför behandling för depression kallas du till bedömning hos psykolog, antingen via video eller fysiskt besök på vårdcentralen.

Klicka här om du vill anmäla dig

I en del regioner kan det finnas möjlighet att få behandling med KBT via internet. Innan du påbörjar behandlingen kan du ibland behöva träffa en psykolog eller psykoterapeut, som bedömer om behandlingen kan passa för de besvär du har.

Det finns också privata företag som erbjuder KBT via internet, där du själv betalar för behandlingen.

Person som gör kbt-övningar på en dator

Hur går det till?

En internetbehandling kan pågå under en period på mellan fyra och femton veckor. Du loggar in på en webbplats för att läsa om och arbeta med de olika momenten i behandlingen. Behandlingen består av texter och övningar som du gör hemma. Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika steg eller moduler.

Varje vecka går du igenom ett nytt steg, vilket innebär att du dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som du ska göra. Varje vecka fyller du i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Du har kontinuerligt kontakt med en behandlare som hjälper dig genom behandlingen. Du har möjlighet att skicka meddelande och frågor till din behandlare. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. 

Till toppen av sidan