STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

KBT via internet

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via internet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

De flesta regioner erbjuder KBT via internet. För att få information om vad gäller i din region, se till att du valt rätt region i regionväljaren högst upp på sidan.

Vad innebär det att få behandling med KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Behandlingen syftar till att du ska kunna förändra din vardag.

Under behandlingen får du uppgifter och övningar som du gör på egen hand. KBT är den terapiform som oftast rekommenderas vid depression och ångest. Läs mer om olika terapiformer här.

KBT-behandling erbjuds ofta via internet. Fördelen med det är att du då får tillgång till behandlingen i din vardag, och kan göra dina uppgifter var och när det passar dig.

Under behandlingen har du möjlighet att skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen svarar på frågor och stöttar dig med de uppgifter och övningar du gör.  Behandlingen pågår i mellan fyra och femton veckor, beroende på behandlingsprogram.

Person som sitter med en bärbar dator.
En fördel med behandling via internet är att behandlingen ständigt är tillgänglig. Behöver du mer tid till någon uppgift kan du själv bestämma dig för att lägga mer tid på den, eller ta en paus och fortsätta senare.

Så går behandlingen till

Det behövs alltid en bedömning om behandlingen passar för dig, innan du påbörjar den. Bedömningen sker vanligen via ett vårdbesök. Ibland kan besöket ske via videosamtal.

När behandlingen börjar får du logga in på en webbplats för att läsa om och arbeta med innehållet i behandlingen. Behandlingen kan bestå av texter, filmer, ljudfiler och övningar. Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika moduler.

Varje vecka går du igenom en ny modul, vilket innebär att du dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som du ska göra. Vanligen ingår att du varje vecka får fylla i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Hur vet jag om behandlingen passar mig?

Behandlingen kan bland annat erbjudas till dig med depressionsocial ångestpaniksyndrom, OCD - tvångssyndromsömnsvårigheter och stress. Den kan även hjälpa mot dysmorfofobi - BDD, tinnitus och IBS – känslig tarm.

Behandlingen ger dig möjlighet att arbeta självständigt. Den ska kunna passa in i ditt liv och du ska vilja göra arbetet.

Du behöver ta dig den tid som behövs, ofta en timme per dag. Du behöver en dator eller en mobiltelefon med internetuppkoppling.

Hur gör jag för att få KBT via Internet?

Uppsala län

KBT via nätet i Uppsala län

Personer över 18 år erbjuds behandling med KBT via nätet för depression och sömnsvårigheter. 

Du kan anmäla dig via länken nedan som efter inloggning leder till Årsta vårdcentral. Behandlingen bedrivs hos dem, Samariterhemmets vårdcentral, Familjeläkarna Bålsta och Luthagen. Du behöver inte tillhöra någon av dem för att anmäla intresse.

Vad är KBT och behandling via nätet
Genom att delta i en internetbehandling blir det mer flexibelt för dig som behandlas. Du kan själv välja när du vill göra dina uppgifter, kanske i lugn och ro från hemmet eller under tiden du reser.

KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman. Att de går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. I programmet görs uppgifter varje vecka via nätet, framsteg registreras och kontakt hålls med behandlare.

Behandling av sömnsvårigheter pågår under fyra veckor, behandling av depression under elva veckor. Inför behandling för depression kallas du till bedömning hos psykolog, antingen via video eller fysiskt besök på vårdcentralen.

Klicka här om du vill anmäla dig

För att se vilka behandlingsprogram som finns i din region, och ansöka om KBT via internet, kan du göra på tre sätt:

  • Logga in på 1177.se. Där ser du vilka behandlingar som erbjuds i din region och hur du anmäler dig.
  • Kontakta din vårdcentral eller psykiatriska mottagning. De kan ofta hänvisa dig vidare till KBT via internet eller göra en bedömning om andra insatser är lämpliga.
  • Sök behandling via internetpsykiatri i Region Stockholm, oavsett var i landet du bor. Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla dig.

Det finns också privata företag som erbjuder KBT via internet.

Till toppen av sidan