När det gäller mediciner och graviditet är det en grundregel att läkare avråder från all medicinering under graviditet, om den inte är alldeles nödvändig. Detta gäller också sömnmedicin.

Läkemedel som har funnits under lång tid finns det ofta erfarenhet av när det gäller eventuella risker vid graviditet. Nyare läkemedel däremot är aldrig testade på gravida kvinnor. Därför är det inte heller känt vilka risker som finns om du tar sådana läkemedel under graviditet.

Sömnproblem under graviditet kan ibland vara orsakade av att du är täppt i näsan. Det brukar gå att lindra med hjälp av nässprej. Frågan är om det finns någon särskild orsak till dina sömnproblem och om det är möjligt att göra något åt själva orsaken.

Det finns egentligen endast en typ av läkemedel som kan användas vid sömnstörningar under graviditet och det är så kallade antihistaminpreparat. Antihistaminer är egentligen läkemedel mot allergiska besvär, men de har som biverkning att du blir dåsig av dem. Lergigan är ett sådant medel. Det har funnits länge på marknaden och inte visat sig orsaka risker för fostret om man tar det under graviditet.

Lergigan är receptbelagt. Jag skulle råda dig att beställa tid hos din läkare för att diskutera om det är sömnmedel som du behöver, eller om det går att hjälpa dig på annat sätt under den återstående graviditetstiden.