Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Utbildning för blivande föräldrar i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Här finns information till föräldrar som väntar barn. Bland annat kan du se filmer som brukar visas på föräldrautbildningar på barnmorskemottagningen. Här finns även länkar till information som förbereder dig inför kommande förlossning.

Bild på en gravid kvinna med texten föräldrautbildning inför förlossning

Filmerna ersätter de föräldraträffar och föräldraföreläsningar som Region Uppsala erbjuder, men som är inställda tills vidare för att minska smittrisken för coronaviruset och RS-virus. 

Filmerna är inspelad på flera olika sjukhus i Sverige och är allmän. Lokala förändringar kan finnas på plats.

På sidan Besök under graviditeten för dig i Uppsala kan du läsa mer om besöken hos barnmorskan och vad som händer vecka för vecka.

Till toppen av sidan