Smärtlindring under förlossningen

Sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar är sprutor med sterilt vatten som du får i huden. Metoden kan användas som smärtlindring under förlossning. Kvaddlarna sätter igång kroppens egen smärtlindring. De tar också uppmärksamheten från förlossningssmärtan.

Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Här kan du läsa mer om smärta under förlossningen.

Så går behandlingen till

Barnmorskan sprutar in sterilt vatten under huden. Det är vanligast att få sprutan i nedre delen av ryggen eller magen.

Det sterila vattnet ger en intensiv smärta, ungefär som ett getingstick. Det gör ont i 20–30 sekunder per spruta. Ofta läggs flera sterila kvaddlar på samma gång.

Det kallas kvaddel när det blir som en liten upphöjning eller bula under huden. Bulan kan vara 3–5 millimeter, men den försvinner snabbt.

Hur fungerar smärtlindringen?

Sterila kvaddlar gör att du får endorfiner i kroppen. Det är kroppen egna ämnen som lindrar smärta och oro.

De sterila kvaddlarna känns så starkt att du får annat att tänka på än att värkarna gör ont. Hjärnan har svårt att ta emot många signaler på en gång. Ungefär som om du nyper dig i armen samtidigt som du får en spruta. Då känns sprutan mindre när du känner av smärtan från nypet. Nypet förvillar kroppens intryck.

Smärtlindring med sterila kvaddlar fungerar bäst om du har ont inom ett speciellt område.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Sterila kvaddlar kan användas som enda smärtlindring. De kan också kombineras med vilken annan smärtlindring som helst.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Kvaddlarna är effektiva under hela öppningsskedet. Du kan få nya kvaddlar varannan timme. Metoden är särskilt bra om du har ont i ryggen och om du har ont mellan värkarna.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Den smärtstillande effekten av sterila kvaddlar håller i sig i en till två timmar.

Fördelar med sterila kvaddlar

Det här är fördelarna med att använda sterila kvaddlar under förlossningen:

  • De påverkar inte barnet.
  • De påverkar inte värkarbetet.
  • Det går snabbt att få kvaddlarna.

Nackdelar och biverkningar

Det gör ont att få kvaddlarna. En del får också blåmärken vid insticksstället.

När är behandlingen olämplig?

Det passar inte bra med sterila kvaddlar om du rädd för nålstick.

Prata med vårdpersonalen om du har en blödarsjukdom eller använder blodförtunnande läkemedel.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Smärta under förlossningen

Det gör ont att föda barn. Hur man upplever smärtan är olika. Kroppen är gjord för att hantera smärta. Men det finns olika metoder som kan hjälpa till att lindra smärtan om det behövs.

Bäckenbottenbedövning, PDB

Bäckenbottenbedövning kan användas mot slutet av förlossningen. Den bedövar bäckenbotten när barnet ska födas fram. Den passar också bra om du behöver sys efter förlossningen, eller om förlossningen behöver avslutas med sugklocka.

Livmoderhalsbedövning, PCB

Livmoderhalsbedövning ges med en spruta med läkemedel som bedövar livmoderhalsen. Bedövningen blockerar nerver som skickar signaler vid smärta. Den passar bra när förlossningen går snabbt, innan det är dags att krysta.

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas är ett läkemedel som du andas in genom en mask. Gasen påverkar hjärnan så att du slappnar av och inte upplever smärtan lika starkt. Det är mycket vanligt att använda lustgas under en förlossning. Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Massage som smärtlindring vid förlossning

Att få massage under förlossningen kan hjälpa dig att hantera smärtan. Massagen kan göra så att du slappnar av. Vid massage frigörs det hormoner i kroppen. Hormonerna lugnar och minskar känsligheten för smärta.

Ryggbedövning

Vid en ryggbedövning sprutar läkaren ett bedövande läkemedel in i ryggen. Du kan få en ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Antingen får du behandlingen som smärtlindring eller som en helbedövning. Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet.

Tens

Tens, transkutan elektrisk nervstimulering, är en smärtlindringsmetod som stimulerar nerverna.

Värme som smärtlindring vid förlossning

En varm dusch eller ett varmt bad kan lindra smärtan under en förlossning. En varm vetekudde kan också hjälpa. Värme och vatten kan sätta igång kroppens egen smärtlindring. Det hjälper också till att slappna av.

Förlossningsrädsla

Många känner oro inför en förlossning. Du som är gravid kanske är rädd för att förlora kontrollen, för smärtan eller för att barnet eller du själv ska skadas. En del är så rädda för förlossningen att det påverkar hela tillvaron. Det blir lättare att hantera rädslan om du funderar ut mer exakt vad du är rädd för.

Förberedelser inför förlossningen

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför förlossningen.

Till toppen av sidan