حق ویزیت
Patientavgifter – persiska

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

چقدر می باید پرداخت؟

چقدر می باید پرداخت؟

بیشترین بخش مخارج خدمات درمانی و بهداشتی در سوئد از طریق مالیات کمونی و لنزتینگ پرداخت می شود.  حق ویزیتی که در ملاقات با پزشک پرداخت می شود فقط بخش بسیار کمی را از کل مخارج اصلی را تشکیل می دهد.  

البته این امر شامل خدمات درمانی خصوصی مانند جراحی پلاستیک که منظور از آن پزشکی نیست، نیم شود و بیمار می باید کلیه ی مخارج را شخصاً بپردازد

حق  ویزیت به مبلغ های مختلف در لنزتینگ ها و کمون ها ی مختلف

لنزتینگ ها و کمون ها نوع خدماتی درمانی که به آنها حق ویزیت تعلق می گیرد بشخصه تعیین می کنند. البته تا جایی که ممکن است، مبلغ این حق ویزیت ها در تمام لنزتینگ ها ی مختلف تقریباً یکسان است. در صورتی که فرد محتاج به خدمات درمانی بسیار باشد، این امر شامل حمایت درمقابل مخارج سنگین دارو   (högkostnadsskydd)می شود که در بخش آینده  آن را توضیح خواهیم داد.

در زیر مخارجی تقریبی موجود نزد عرضه کننده ی خدمات درمانی عمومی و خصوصی که با لنزتینگی  قرارداد همکاری دارند، ارائه می شود.   

هنگامی که فرد در بیمارستان بستری است، حق ویزیت شبانه روزی که بر حسب قانون حداکثر بیشتراز 80 کرون نمی باشد، می پردازد.

در صورتی که فرد پزشک خود را در مرکز خدمات درمانی ملاقات کند، مبلغ حق ویزیت این ملاقات از 150   کرون تا 250 می باشد.  در صورت ملاقات با پزشک متخصص بیماری زنان و یا پرشک کودکان مبلغ این حق ویزیت از 200 کرون تا 350 کرون می باشد.  در صورتی که فرد به سبب توصیه ی پزشک مجبور به معاینه از طریق رادیولوژی باشد، لازم تیست که جهت این خدمت درمانی حق ویزیت اضافی بپردازد.  در مراجعه به پزشکان متخصص دیگر ممکن است که حق ویزیت بین 150 کرون تا 350 کرون باشد. حق ویزیت مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان بین 220کرون تا 380  کرون می باشد. در صورت هربار ملاقات با پرستار و یا فیزیوتراپ این مبلغ بین 50 تا 220 کرون است.

حق ویزیت پرتونگاری از پستان زنان جهت کشف ابتدایی سرطان پستان و یا نمونه برداری از سلول های دهانه ی رحم  که خدمات کنترل بهداشتی  بیماری ویژه ی زنان می باشد، حداکثر تا مبلغ  200 کرون می باشد.

در بعضی از لنزتینگ ها به استفاده از  آمبولانس و یا هلی کوپتر حهت ایاب و زهاب هزینه تعلق می گیرد.    

بعضی از لنزتینگ ها در صورتی که فرد بیش از مدتی تعین شده، معطل شود، حق ویریت را به فرد برمی گردانند. در صورتی که فرد وقت ملاقاتی که مناسب نمی باشد، فسخ کند و یا در سروقت رزوشده حاضر نشود، مجبور به پرداخت حق ویزیت می باشد.

اگر خدمات درمانی درمانگاهی یا بیمارستانی در یک بهداری استان دیگر غیر از بهداری استان محل سکونت خود را انتخاب کنید، هزینه های درمانی رایج در آن بهداری استان را پرداخت خواهید کرد. 

 حق ویزیت ممکن است که سازمان خدمات درمانی دیگر فرق کند

ر صورتی که فرد از سوی کارفرمای خویش و یا شخصاً صاحب بیمه ی خدمات درمانی خصوصی باشد، هزینه  و شرایط  این خدمات ممکن است که کاملاً فرق کند.

در کمونی هایی که خدمات درمانی بهداشتی  شامل سالمندان بیمار موجود می باشد، جهت خدمات مختلفی که از سوی پرستار ارائه می شود، هزینه های مختاف وجود دارد.   

در وبگاه کمون  و لنزتینگ های سوئد آدرس کمون ها، لنزتینگ و مناطق موجود است که در آن کلیه ی لنزتینگ ها بطور دقیق ریزهزینه های موجود را بطور مفصل شرح داده شده اند.

هزینه ی ویژه ی شهروندان خارجی

شهروند خارجی در سوئد حق استفاده از خدمات درمانی اضطراری را دارد.

در صورتی فرد شهروند یکی از  کشورهای اتحادیه ی  اروپا ویا کشورهای جزو جامعه ی اقتصادی اروپا و یا سویس باشد،  می باید که صاحب یک کارت شناسایی خدمات درمانی بهداشتی باشد.  درصورت نشان دادن آن فرد حق استفاده از خدمات درمانی اورژانس به هزینه ی معمول آن را دارد.  در صورتی فاقد آن باشد، مجبور به پرداخت کلیه ی هزینه ها ی خدمات درمانی می باشد.

در صورتی که فرد محتاج به خدمات درمانی که اضطراری نیستند و نیز مایل به پرداخت هزینه ی که بیش از حق معاینه باشد، می تواند با ارائه ی گواهی نشان دهد که کشور وی پرداخت این مخارج را به عهده می گیرد.  در صورت عدم داشتن این گواهی، فرد شخصاً مجبور به پرداخت کلیه ی هزینه ها  خواهد بود.

بیشتر شهروندانی که متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا ویا کشورهای جزو جامعه ی اقتصادی اروپا و یا سویس  می باشند، می باید هزینه ی خدمات درمانی را شخصاً بپردازند. این امر شامل استفاده از خدمات درمانی اضطراری نیز می شود.

در صورتی که شهروندسوئدی در خارج ازکشور بیمار شود

کارت بیمه ی خدمات درمانی ویژه ی اروپا را که می توان نزد صندوق بیمه ی همگانی شفارش داد، به شهروند سوئدی  حق استفاده از خدمات درمانی اضطراری در دیگر کشورهای  اتحادیه اروپا ویا کشورهای جزو جامعه ی اقتصادی اروپا و یا سویس برابر با ظوابط اقتصادی  که درمورد شهروندان آن کشور صدق می کند، می دهد. در کشور های اروپای شمالی لازم نیست که این کارت را نشان داد. 

در صورتی که فرد محتاج به استفاده از خدمات درمانی در کشوری خارج از کشورهای اتحادیه اروپا ویا کشورهای جزو جامعه ی اقتصادی اروپا و یا سویس  باشد، نه کشوری که فرد در آن به سرمی برد  و نه سوئد این مخارج را به عهدده می گیرند. از این رو داشتن یک بیمه ی  سفر خصوصی که مخارج ایاب و ذهاب را برگیرد،  بسیار مهم است. در صورتی که فرد بیمه ی مسکن باشد، معمولاً این بیمه ها دارای حفاظ سفراست که شامل هزینه ی خدمات ایاب و ذهاب می شود.  

در وبگاه صندوق بیمه ی همگانی اطلاعات بیتشری در مورد چگونگی استفاده از خدمات درمانی در خارج از کشور موجود می باشد.   

Fäll ihop

حمایت مالی درمقابل مخارج سنگین دارو (Högkostnadsskydd)

حمایت مالی درمقابل مخارج سنگین دارو (Högkostnadsskydd)

در واحدهای تحت پوشش هر شورای استانی سقفی تعیین گردیده، موسوم به محافظت در برابر هزینه‌های بالای درمانی، برای مبالغی که فرد باید برای هزینه‌های بهداشتی ودرمانی خود پرداخت نماید. این موضوع در مواردی که فرد به مراکزدرمانی تحت پوشش شورای استانی دیگری غیراز محل سکونت خود نیز مراجعه می‌کند، صدق می‌کند. 

در مورد خدمات داندانپرشکی  معمولاً خمایت مالی خدمات درمانی صدق نمی کند.

امّا در صورتی که فرد در خورد زندگی روزمره ی خویش محتاج به خدمات دندانپزشکی داشته باشد، حمایت مالی شامل این خدمات نیز می شود. در صورتی که فرد مبتلا به بیماری می باشد که خدمات دندانپزشکی جزئی از پروسه ی معالجه دارویی را تشکیل می دهد، حمایت مالی شامل این امر می شود. 

جهت دارویی که نوسط پزشک، پرستار و یا فرد صلاحیتدار دیگری در خدمات درمانی تجویز شده باشد، یک حمایت مالی به مبلغ 2200 کرون برای هر 12 ماه موجود است.  داروهایی که بدون نسخه می توان آنها را نهیه نمودريال شانل این حمایت نمی شوند.

بعلاوه  حمایت مالی جهت اباب و ذهاب بیماری و وسایل کمک یاری تکنیکی  که از سوی لنزتینگ تعیین می شوند، موجود است.  این بدین معناست که مقررات بین لنزتینگ ها باهم فرق می کند.

Fäll ihop

خدمات بهداشتی و- خدمات پزشکی درمانی رایگان

خدمات بهداشتی و- خدمات پزشکی درمانی رایگان

بعضی از خدمات بهداشتی و- خدمات پزشکی درمانی رایگان امکان دارد که رایگان باشد.  هزینه ی دارویی که به سبب این ملاقات ها تجویز می شود می باید از شوی بیمار می باید پرداخت شود.

مراجعه به مرکز خدمات به مادران و مرکز خدمات کودکان (MVC och BVC)  در سراسر کشور رایگان است.

خدمات درمانی ویژه ی مدرسه مجانی و نیز واکسن هایی دراین جا ارائه می شود رایگان است. 

کودکان و جوانان تا سن 20 سال  هیچ گونه هزینه ای جهت مراجعه به خدمات پزشکی و بهداشتی سرپایی مثلاً مراجعه به مراکز درمانی ویژه ی نوجوانان نمی پردازند. 

خدمات پزشکی بهداشتی و دارویی که فرد به سبب بیماری خطرناک عمومی که قانون ممنوعیت سرایت  تحت درمان است،  رایگان است.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Gadea Karlsson Ingemar :نویسنده

Granskare:

کارمند مسئول ,Knutsson Hasse :ویرایش
Stockholm ,Landsting och Kommuner Sveriges ,بخش مراقبت و نگهداری,