Graviditet – arbete, hälsa och dina möjligheter

En film till dig som är eller planerar att bli gravid. Här ges viktig information kring ditt arbete och arbetsmiljö, din hälsa och dina möjligheter under detta viktiga skede i livet. Filmen är framtagen av Region Skåne.

Mer information:

Gravid - tema på 1177.se

Försäkringskassans hemsida 

Försäkringskassan Förälder på Facebook

 

Publicerad:
2015-09-28
Skribent:

Charlotte Rafsten, Kommunikatör, Region Skåne

Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne