Att få hjälpmedel

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad. Det kan till exempel handla om att komma in och ut, sköta hygienen eller laga mat. Du ansöker om bidraget hos din kommun.

Vad kan jag få bidrag för?

Här är några exempel på sådant som du kan ansöka om bidrag för:

  • Skapa en duschplats om du har svårt att ta dig i och ur badkaret.
  • Montera en ledstång eller installera en ramp eller hiss vid entrén om du har svårt att ta dig in i bostaden.
  • Montera en dörröppnare om du har svårt att öppna porten till ditt bostadshus.
  • Ta bort trösklar och göra dörröppningar bredare om du har svårt att förflytta dig i bostaden.
  • Ändra köksinredningen så att den går att använda för sittande arbete.
  • Förstärka belysningen i köket om du har en synnedsättning. 
  • Installera en spisvakt som slår av spisen om du glömmer den på.

Det är bara de fasta funktionerna i hemmet som du kan få anpassade. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar. Anpassningarna kan göras både inomhus och utomhus.

Anpassningen ska vara nödvändig

För att du ska kunna få bidrag krävs att anpassningen är nödvändig. Ditt behov ska inte heller gå att lösa på ett lättare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Du kan bara få bidrag för att anpassa den bostad du bor i permanent och inte till exempel för att anpassa fritidshus. Bor du i hyresbostad eller i bostadsrätt ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen godkänna din anpassning.

Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett särskilt boende.

Vem kan få bidraget?

Du kan få bidraget om du har en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till exempel vara ett rörelsehinder, en synnedsättning, en kognitiv funktionsnedsättning eller att du har besvär med balansen. Det är du som har funktionsnedsättning som ansöker om bidraget. Du kan ta hjälp av en närstående för att göra din ansökan.

Vem kontaktar jag?

Du ansöker om bidraget hos din kommun. Blanketter finns hos din kommun eller på kommunens webbplats. Blanketter kan också finnas till exempel på vårdcentraler.

Du behöver ett intyg

Till din ansökan behöver du ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den har för dig i din bostad.

Intyget kan du få från en vårdcentral. Kontakta vårdcentralen och berätta att du vill ha ett intyg. Du kan också kontakta en läkare som du redan har kontakt med. Vanligtvis gör en arbetsterapeut eller fysioterapeut ett hembesök för att ser hur du klarar dig i din bostad och vilka behov du har.

Kommunen ska hjälpa dig

Kommunen utreder ditt ärende efter att de har fått din ansökan. Ibland gör någon från kommunen ett hembesök för att se hur din bostad ser ut. Sedan fattar kommunen ett beslut.

Kommunen är skyldig att ge dig den hjälp du behöver för att kunna söka bidraget. 

Det varierar hur olika kommuner hanterar ansökningar om bostadsanpassning och hur de tolkar bestämmelserna. Det kan påverka dina möjligheter att få bidrag. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Mer information

Du kan läsa mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats.

Du kan också läsa mer på Bostadscenter, som drivs av Hjälpmedelscenter Sverige. 

Om du inte är nöjd med kommunens beslut

Du kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med beslutet.

 

Läs mer på 1177.se

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan