Mun, läppar och tunga

Kort tungband hos barn

Innehållet gäller Östergötland

Vad är tungbandet?

Tungbandet är ett slemhinneveck i medellinjen under tungan. Hos vissa individer syns det knappt, hos andra är det mer uttalat och kan fästa långt fram på tungans undersida och kallas då för kort eller stramt tungband.

Vad innebär kort tungband?

Cirka 5-10% av alla barn föds med ett kort tungband. Det kan då minska rörligheten i tungans främre del. Ibland blir tungan hjärtformad i spetsen när den sträcks ut men hos de flesta barn ger ett kort tungband inga symtom. En del nyfödda kan få svårare att amma. Det kan yttra sig som en tendens hos barnet att tappa taget om bröstvårtan eller smärta hos mamman då barnet behöver ta ett hårt tag.

Hos enstaka äldre barn kan ett kort tungband ge svårighet att uttala vissa ljud. Vissa äldre barn upplever problem med att inte kunna få bort mat som fastnat i gommen, slicka sig om läpparna eller räcka ut tungan och t ex slicka på en glass. Det finns inga bra studier som visar att variationer i tungbandets infästning påverkar sömnen, ger kolik eller uppstötningar hos barn.

När bör ett kort tungband opereras?

Barn under 3 månader som visar sig ha kort tungband och amningsbesvär kan undersökas hos öron- näsa och halsläkare. Tungbandet kan då delas med ett eller två små klipp. Oftast behövs ingen bedövning då det är mycket tunt i denna ålder. Efter cirka 3 månader har amningen stabiliserats eller upphört och då finns inget skäl att åtgärda tungbandet av amningsskäl.

Barnets tal utvecklas intensivt under de första åren och stora variationer är normala. Sveriges öron-näsa-hals-läkare avråder från att operera barn under 2 år med kort tungband, eftersom riskerna med att söva är större än möjligheten att förbättra talet.

Om barn över 2 år med kort tungband har problem med uttal eller tydliga besvär att röra tungan kan barnet remitteras till logoped (tal- och sväljningsexpert) för bedömning av om problemen kan vara kopplade till tungbandet. Logopeden remitterar i så fall vidare till öron-näsa-hals-läkare för tungbandsklipp, vilket brukar ske i narkos för mindre barn. Lite äldre barn kan vanligen genomgå ingreppet med lokalbedövning.

Till toppen av sidan