Sjukresor och färdtjänst

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Det är reglerna i regionen där du är folkbokförd som gäller för dig. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Var finns patientboenden?

Ett patientboende ligger i närheten av det sjukhus eller den mottagning som du ska besöka.

Boenden för barn och deras familjer

På vissa sjukhus finns det boenden som är anpassade för barn som får vård. Där kan barn bo tillsammans med närstående under tiden behandlingen pågår.

Östergötland

I Region Östergötland finns patientboenden i Linköping. Dessa är:

  • Sleepingfox Linköping
  • Scandic Hotels
  • Hotell Ekoxen
  • Linköpings Vandrarhem
  • BHG Norrköping
  • The Box Hotel
  • Priceless Hotel I Linköping

Vem kan bo på ett patientboende?

Det är personalen i regionen där du är folkbokförd som beslutar om du kan bo på ett patientboende. 

Östergötland

Region Östergötland erbjuder patientboende i Linköping för dig som är patient och vårdas vid Universitetssjukhuset i Linköping. Du ska ha behov av närhet till vård och behandling men behöver inte vara inneliggande på vårdavdelning eller behandlingsavdelning. Om du har en närstående kan hen få bo tillsammans med dig på patientboendet. Vi bokar inga egna rum för närstående.

Det är din vårdavdelning eller behandlingsavdelning som gör en bokning till patientboendet.

Hur fungerar ett patientboende?

Ett patientboende fungerar ungefär som ett vanligt hotell. Tanken är att du som bor där inte har behov av vård dygnet runt. Du sköter dig därför själv så mycket som det går.

De flesta boenden serverar frukost. På en del boenden finns det också en restaurang där du kan äta lunch och middag. Ibland finns det kök där du kan laga egen mat.

På vissa patientboenden finns det vårdpersonal tillgänglig.

Östergötland

Vårdpersonal finns inte på våra patientboenden.

På våra patientboenden ingår frukost, mellanmål och varm middag.

Vad kostar det?

Vad det kostar att bo på ett patientboende varierar mellan regionerna. I en del regioner är det kostnadsfritt och i andra regioner får du betala en mindre kostnad själv.

Oftast ingår endast frukost och du får betala för övriga måltider under dagen.

Östergötland

Region Östergötland står för kostnaden av patientboendet för dig som patient. Du som patient betalar samma kostnad per dygn som för slutenvård (inlagd på sjukhus). Här kan du läsa om vilka patientavgifter som gäller.

På våra patientboenden ingår frukost, mellanmål och varm middag.

Läs mer på 1177.se

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan