Kostnader och ersättningar

Bidrag till glasögon och kontaktlinser för barn och unga

Innehållet gäller Östergötland

I Östergötland får barn och unga till och med 19 år bidrag för glasögon och kontaktlinser. Bidraget från Region Östergötland är högst 800 kronor per barn eller ungdom och kalenderår.

Bidraget ges för synkorrigerande glasögon och kontaktlinser. Det ges inte för borttappade eller trasiga glasögon eller kontaktlinser, och inte för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

För att få bidraget måste barnet vara folkbokförd i Östergötland, eller vara asylsökande eller papperslös.

Barn under 8 år

Barn under 8 år ska undersökas av ögonläkare på någon av Ögonklinikernas mottagningar. För barn i den här åldern hanterar klinikerna bidraget. Blankett och recept från ögonkliniken tas med till optiker. Optikern gör avdrag upp till 800 kronor vid ett köp av glasögon eller linser.

Egen ansökan för abonnemang, internetköp eller utlandsköp är inte godkänt för barn under 8 år.

Barn och unga 8-19 år

För barn och unga mellan 8 och 19 år är det den legitimerade optikern som du valt som både hanterar glasögon, kontaktlinser och bidraget från Region Östergötland.

Optikern drar av bidragsbeloppet direkt i butiken och hjälper dig som vårdnadshavare eller dig som söker bidrag att fylla i blanketten Underlag för bidrag till glasögon eller kontaktlinser, barn och unga 8-19 år. Optikern skickar sedan in originalblanketten till Region Östergötland tillsammans med fakturan.

Egen ansökan barn och unga 8-19 år

Om du väljer att inte handla i en fysisk butik i Sverige kan du göra en egen ansökan. Du kan till exempel handla i en butik utomlands, på internet, eller ha abonnemang på kontaktlinser eller glasögon.

Hantering av ansökningar tar upp till fyra (4) veckor.

Köpa i butik utomlands

En ansökan som du gör på egen hand måste komma till Region Östergötland senast inom tre (3) månader räknat från inköpsdatum.  

Köp på internet eller genom abonnemang

Vissa optiker erbjuder sina kunder att köpa linser eller glasögon på abonnemang med olika villkor. Om du väljer att köpa genom abonnemang måste du göra en egen ansökan om bidrag. Vänta tills du har betalat 800 kronor innan du skickar in ansökan. Ansökan måste komma till Region Östergötland senast inom tre (3) månader räknat från sista betalningsdatum. 

Det här måste du skicka in tillsammans med originalansökan:

  • Vad du har köpt, det vill säga vad kostnaderna omfattar. Kostnaderna ska också vara uppdelade för till exempel glas, bågar, antireflexbehandling via till exempel en faktura eller ett abonnemangsavtal.
  • Synintyg/recept från optiker. Intyget får inte vara äldre än ett år från inköpsdatum (två år vid abonnemangsköp).
  • Kontoutdrag med datum för köpet, namn på personen som betalat och namn på företaget som tagit emot betalningen.
Ansökningsblankett för barn och unga 8-19 år

Blankett för egen ansökan om bidrag för barn och unga 8-19 år 

  • Klicka på bilden
  • Skriv ut
  • Fyll i
  • Skicka in originalansökan till adressen som finns på blanketten

Undvik att skicka med känsliga personuppgifter via mejl.

Till toppen av sidan