Riktlinjer för bild och video

Riktlinjer för alt-texter och bildtexter

En alt-text är en kort beskrivning av en bild som gör att även den som inte kan se bilden kan ta del av informationen i bilderna. Alla bilder som innehåller viktig information till läsaren ska förses med alt-text. Bilder som ligger i artiklar ska ha en bildtext och en alt-text.

Till toppen av sidan