Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Östergötland

Egenmonitorering – håll koll på dina värden hemifrån

Innehållet gäller Östergötland

Egenmonitorering gör det möjligt för dig att själv mäta dina värden hemma, med hjälp av digital teknik. Om du har en kronisk sjukdom som kol eller diabetes kan du hålla koll på dina värden och rapportera in dem till vården, utan att behöva åka till sjukhuset eller vårdcentralen.

Egenmonitorering innebär att du själv kan mäta värden, när och var du vill. Som patient får du bättre kontroll på din sjukdom och får en tydlig signal om dina värden går åt fel håll. Det ger både dig och vårdpersonalen möjlighet att agera. Du blir mer delaktig i din egen vård och det kan också hjälpa dina anhöriga att känna att de har bättre koll på hur du mår.

Hur går det till?

Vad som mäts beror på din sjukdom och situation. Det kan handla om att mäta blodtrycket, registrera vikt eller syresättning av blodet.

Du får låna mätutrustning som är kopplad till en app i telefonen eller surfplattan. Informationen från utrustningen förs automatiskt över till appen som sedan skickas digitalt till din mottagning eller vårdcentral.

Håll koll på dina värden hemifrån. Den här filmen visar hur det går till.

Vem kan använda egenmonitorering?

I dagsläget kan du med KOL, hjärtsvikt, diabetes, astma och högt blodtryck prova egenmonitorering. Region Östergötland har börjat införa det på ett antal vårdcentraler och mottagningar i länet.

Mer information om tjänsten

Kontakta din vårdcentral eller den mottagning som ansvarar för din behandling för att få mer information.

Till toppen av sidan