Barnlöshet

Söka vård i Östergötland vid ofrivillig barnlöshet

Innehållet gäller Östergötland

För att göra en barnlöshetsutredning behövs ingen remiss. Vilken behandling som passar bäst för just dig beror på vad som orsakar barnlösheten.

Om du vill ha hjälp vid ofrivillig barnlöshet ska du kontakta någon av kvinnoklinikernas gynekologiska mottagningar i Linköping, Norrköping eller Motala.

Du kan också vända dig direkt till Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC). RMC finns på Universitetssjukhuset i Linköping och är specialiserad på att utreda och behandla ofrivillig barnlöshet.

Det finns även privata gynekologmottagningar i Linköping, Norrköping och Motala dit du kan vända dig för att göra en barnlöshetsutredning.

Det kan räcka med enklare behandling

Efter utredning på en gynekologisk mottagning kan det visa sig att någon av följande två metoder eller behandlingar är rätt och tillräcklig för att bli gravid.

Ägglossningsstimulering

Ibland har kvinnan problem med ägglossning. Då kan man få hjälp med att stimulera den. Behandling i tablett- eller injektionsform kan påverka äggmognad och framkalla ägglossning. Du kan få hjälp med ägglossningsstimulering på din gynekologiska mottagning. Detta förutsätter att mannen har ett normalt spermaprov.

Insemination

Den här metoden förutsätter att spermierna själva kan befrukta ägget. Vid insemination förs en tunn plastkateter in genom livmoderhalsen via slidan och spermierna förs sedan in i livmodern. Detta kan göras med både färska och frysta spermier. Ibland kan insemination kombineras med ägglossningsstimulering.

Insemination kan bara göras på RMC.

IVF på RMC i Region Östergötland

Efter utredning kan det visa sig att man behöver göra en provrörsbefruktning (IVF). Då kan äggen hämtas ut direkt från äggstocken och befruktas utanför kroppen. Därefter sätts som regel ett befruktat ägg, embryo, tillbaka in i livmodern. Denna behandling, provrörsbefruktning, kallas också för IVF som står för in vitro-fertilisering.

Grundkrav för att få betald behandling

Det finns ett antal grundkrav som ska vara uppfyllda för att du ska få en offentligt finansierad IVF-behandling. Dessa grundkrav gäller alltid:

 • Du, eller du och din partner, har sedan tidigare inget gemensamt barn
 • Du ska ha genomgått en barnlöshetsutredning och läkare ska ha bedömt att inga allvarliga fysiska eller psykiska riskfaktorer finns inför behandling
 • Kvinnan ska ha fyllt 25 år men måste vara yngre än 40 år
 • Kvinnans BMI ska vara under 30
 • Partner ska vara yngre än 56 år

Detaljerade krav för att få offentligt finansierad IVF-behandling i Sydöstra sjukvårdsregionen

Hur lång tid tar det innan man får starta IVF-behandling?

När du har fått klartecken för IVF-behandling kan den oftast starta i samband med din nästa mens.

Hur många behandlingar får man göra?

I den offentliga sjukvården kan man få tre betalda IVF-behandlingar. Följande gäller:

 • Maximalt kan tre ägguttag göras
 • Eventuell överföring med frysta embryon ingår i behandlingarna
 • Eventuellt nedfrysta embryon måste användas innan ny färsk behandling kan starta
 • Nedfrysta embryon får användas till det datum då tiden för frysförvaring går ut

Spermadonation

Följande gäller vid spermadonation:

 • Sex inseminationer, varav de fyra sista kan bytas ut mot två IVF behandlingar
 • Vid hinder eller skada i äggledarna erbjuds tre IVF-behandlingar

Äggdonation

Följande gäller vid äggdonation:

 • Maximalt tre ägguttag

Att tänka på inför behandling

Det här ska du som kvinna tänka på inför och efter IVF-behandling på RMC:

 • Du blir inte sjukskriven under behandlingen
 • Det är bra om du är i god fysisk och psykisk form
 • Du ska vara rök- och snusfri
 • Det är viktigt att hålla vikten och att ditt BMI ligger under 30 inför varje behandlingsstart
 • Under behandlingen och under eventuell graviditet ska du ta folsyra-tabletter
 • Lev så normalt som möjligt efter behandlingen men undvik hård fysisk aktivitet som till exempel spinning, löpning, och ridning under behandlingen fram till graviditetstestet. Promenader och simning går bra.
 • Planera inga utlandsresor under behandlingen eller de närmsta veckorna efter

Det finns hjälp att få om du är ofrivilligt barnlös.

Så här går en IVF-behandling på RMC till

Stimulering

En IVF-behandling startar med att äggstockarna stimuleras med hormon så att flera äggblåsor växer till och flera ägg mognar. Hormonet tar du själv i form av dagliga sprutor. Innan behandlingen startar visar en sjuksköterska dig hur du ska ta dina sprutor.

För att de egna hormonerna inte ska utlösa en oplanerad ägglossning under stimuleringen behöver ägglossningen samtidigt bromsas. Det finns alternativa sätt att göra det och därför finns det två olika behandlingsmetoder för stimulering. Den ena metoden är längre och innehåller behandling med en nässpray. Den andra metoden är kortare och är utan behandling med nässpray.

Längre behandling med nässpray

Behandlingen inleds med att du tar nässpray som innehåller hormoner. Sprayen tar du två till tre gånger dagligen i två till tre veckor. Därefter börjar du ta dina dagliga hormonsprutor. Du tar sprutorna på kvällen, vid samma tidpunkt varje kväll. Sprutor och nässpray tas tillsammans under cirka två veckor. Under den period som du håller på med stimuleringen kommer en läkare att undersöka äggstockarna och livmoderslemhinnan med ultraljud via slidan en eller ett par gånger. Vid dessa undersökningar får du även lämna blodprov. Hela behandlingen tar fyra till fem veckor.

Kortare behandling utan nässpray

Du börjar ta dina dagliga hormonsprutor på menscykeldag två till fem. Efter några dagar får du ta ytterligare en spruta som förhindrar ägglossning. Under den period som du håller på med stimuleringen kommer en läkare att undersöka äggstockarna och livmoderslemhinnan med ultraljud via slidan en eller ett par gånger.  Vid dessa undersökningar får du även lämna blodprov. Hela behandlingen tar cirka två veckor.

Ägguttag

För att äggen ska mogna behöver man ta en så kallad ägglossningsspruta. Även denna spruta tar du själv, utifrån instruktion som din sjuksköterska gett dig. Du ska ta sprutan cirka 36 timmar före det planerade uttaget av dina ägg. Det är mycket viktigt att du tar sprutan vid det klockslag som du har blivit informerad om.

När äggblåsorna mognat och stimulerats till ägglossning är det dags för ägguttag. Ägguttag sker alltid på morgonen eller förmiddagen. Hela besöket på RMC tar några timmar. Du får inte köra bil efteråt. Ägguttaget sker på ett operationsrum. Du får både lokalbedövning och smärtstillande preparat. Äggblåsorna töms på sitt innehåll med hjälp av en tunn nål som förs in genom slidväggen. Själva ingreppet tar cirka tio minuter. När du kommer hem ska du påbörja en behandling med progesteron i slidan i form av tabletter eller kräm. Behandlingen ska du hålla på med i 21 dagar.

Spermaprov

Samma dag som ägguttaget sker prepareras spermierna som ska användas. Ska ett färskt prov användas kan det med fördel tas fram hemma, förutsatt att provet är på RMC senast en timme efter framtagandet.

Befruktning

Några timmar efter ägguttaget befruktas äggen. Det finns två olika metoder för befruktning och det är i huvudsak spermiernas kvalitet som avgör vilken som används. De båda metoderna, standard-IVF och ICSI, är lika vanliga. Läkare och laboratoriepersonal väljer metod i samråd med varandra.

Standard-IVF

Vid normal spermiekvalitet placeras äggen i näringslösning. Spermierna får själva ta sig in i äggen och befrukta dem.

ICSI

Vid nedsatt spermiekvalitet förs en utvald spermie in i ägget med hjälp av en pipett. Detta kallas för en intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).

Odling

De befruktade äggen, embryona, odlas vidare i inkubatorer. Embryona odlas i två till fem dygn innan det är dags för återföring. De har då mellan fyra och åtta celler. De embryon som inte återförs odlas vidare i ytterligare två till tre dygn för att eventuellt frysas ner. Bara embryon med hög kvalitet blir nedfrysta. Omkring 40 procent av behandlingarna resulterar i att man kan frysa embryon.

Återföring

Efter två eller tre dagar väljs det finaste embryot ut för att återföras. Ibland kan det även vara mera fördelaktigt att göra återföringen efter fem dagars odling. Embryot placeras i livmodern med hjälp av en tunn kateter och ingreppet är oftast smärtfritt och tar ungefär fem minuter. På RMC har vi policyn att återföra ett embryo åt gången, vilket även Socialstyrelsen rekommenderar.

Graviditetstest

Tre veckor efter återföring av ett embryo ska du ta ett graviditetstest i form av urinprov (ClearBlue graviditetstest) och meddela resultatet till RMC. Vid positivt graviditetstest ska du även direkt kontakta mödrahälsovården för inskrivning där.

Vid positivt graviditetstest ger RMC dig tid för ett tidigt ultraljud. Detta görs cirka fem veckor efter återföringen av embryot. Detta är ett extra ultraljud, utöver de ordinarie på mödrahälsovården.

Vid negativt graviditetstest får du råd från RMC om hur du kan gå vidare.

Efter återföring av ett färskt embryo är det omkring 40 procents chans att bli gravid.

Biverkningar vid IVF-behandling

Hos cirka en till två procent av kvinnorna som genomgår IVF-behandling inträffar en överstimulering efter hormonstimulering. Detta innebär att det utvecklas alltför många äggblåsor och ägg, vilket leder till förstorade äggstockar och ibland vätska i magen. Kvinnan får besvär med svullen mage, smärta från äggstockarna och illamående. Besvären kommer efter ägguttag och vara upp till ett par veckor. Symptomen kan förvärras tillfälligt om behandlingen lett till graviditet, men överstimuleringen i sig skadar inte graviditeten.

Utomkvedshavandeskap inträffar i sällsynta fall vid graviditet efter IVF (0,5 - 1 %). Embryot, som placerats i livmodern, vandrar ut i äggledaren där det fäster och graviditeten utvecklas utanför livmodern. Symptomen är blödningar och smärtor. Graviditeten måste avbrytas och det blir oftast aktuellt med medicinsk behandling eller titthålsoperation.

Infektion i äggstocken i samband med eller efter ägguttag är ovanligt (<1 ‰). Symtomen är smärtor och feber. Infektionen behandlas med antibiotika och ger inte några bestående skador.

Till toppen av sidan