Att vara förälder

Hur fungerar det med faderskapstest?

Fråga

Hur fungerar det med faderskapstest? Går det att göra innan barnet är fött? 

Svar

Prata med en barnmorska om du som är gravid har funderingar kring faderskap. Barnmorskan kan hänvisa dig till rätt person på familjerätten i din kommun och till en kurator eller socialsekreterare, om det behövs.   

En handläggare på familjerätten beslutar sedan om det behövs en så kallad rättsgenetisk undersökning för att bekräfta föräldraskapet. I så fall görs den när barnet är fött. Det är bra om du kontaktar familjerätten redan innan barnet är fött.

Mer på 1177.se

Att vara förälder

Läs och se filmer om hur det kan vara att bli förälder, om relationen med barnet och om att få syskon.

Vårdnadshavare och förälder - att ansvara för ett barn

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Oftast är vårdnadshavare och förälder samma person.

Föräldraskap och relationen med barnet

Läs om hur det kan vara att bli förälder, om anknytning, att få syskon, att bli för arg på ett barn, att adoptera och om när syskon bråkar.

Till toppen av sidan