Praktiska råd med sjuka barn

Ta tempen på barn

Det finns olika sätt att mäta temperaturen på barn, för att se om de har feber. Två sätt som är pålitliga är att mäta tempen i örat eller stjärten.

Det finns andra mätmetoder som inte ger pålitliga resultat. De rekommenderas därför inte.

Barn upp till ett år har ofta trånga hörselgångar, och det kan då vara enklare att ta tempen i stjärten.

Vad är feber?

Vanligtvis brukar det räknas som feber om kroppstemperaturen är 38,0 grader eller högre. Men det kan variera något mellan olika barn. Barnet kan ha både lägre och högre än 38,0 och ha feber. Det viktiga är att fokusera på hur barnet mår i övrigt.

Förberedelser

Mät på samma sätt varje gång

Du kan mäta tempen i örat eller stjärten.

Temperaturen varierar i olika delar av kroppen. Därför bör du ta tempen på samma ställe varje gång, så att du kan jämföra resultatet och se om temperaturen har gått upp eller ner.

Det finns termometrar som är gjorda för mätning på olika delar av kroppen. De kan därför användas på olika ställen på kroppen. Termometern ska vara inställd på det ställe på kroppen där mätningen görs. Du ska inte själv lägga till eller dra ifrån några grader beroende på var på kroppen du mäter.

Låt barnet vila innan du tar tempen

Barn kan få höjd kroppstemperatur av att leka livligt, skrika eller gråta utan att det betyder att de har feber. Därför är det bra att låta barnet vila en halvtimme innan du tar tempen. Då får du ett säkert resultat.

Kroppens temperatur varierar

Kroppens temperatur varierar över dygnet. Den är som lägst på natten och morgonen. På eftermiddagen kan temperaturen stiga med upp till en grad.

En film om hur du tar tempen i örat.

Ta tempen i örat

En metod är att mäta temperaturen i örat. Då mäter du närmast det som är kroppens temperaturcentrum, som finns inne i hjärnan. Där styrs barnets temperatur.

Mätning i örat är också en metod som innebär minst obehag för barnet.

För att ta tempen i örat behöver du en särskild digital örontermometer. Termometrar av bra kvalitet finns att köpa på apotek.

Barn kan ha trånga hörselgångar. Det kan göra att hörselgången inte sluter tätt om örontermometern och att resultatet blir för lågt. Detta gäller särskilt barn som är yngre än ett år. Därför kan det vara enklare och mer pålitligt att ta tempen i stjärten under det första året.

Så här gör du

Följ instruktionerna i förpackningens bruksanvisning.

Sätt först ett skydd över termometerns lins, den delen som du för in i barnets öra. Det är där temperaturen mäts. Använd ett nytt skydd varje gång du mäter, även om du tar om tempen i samma öra. Det håller termometern ren och du undviker att smutsa ner skyddet, vilket gör att resultatet blir säkrare. Engångsskydd brukar följa med när du köper termometern, du kan också köpa engångsskydd på apotek.

Placera termometern rätt

Vänta några minuter med mätningen om barnet har legat ner på örat du har tänkt mäta i.

Det är viktigt att du placerar termometern rätt i örat. Dra försiktigt i barnets öra uppåt och bakåt innan du för in termometern. Då blir hörselgången i örat rakare och termometern kan föras in så att örat sluter tätt om den. Det är viktigt för att inte få ett för lågt resultat. Linsen når inte ända in till trumhinnan, utan det är värmen från trumhinnan inne i örat som mäts.

Var noga med att inte röra vid linsen med dina fingrar. Då blir resultatet för lågt. 

Det tar ungefär tre sekunder att ta tempen i örat. Termometern piper till när mätningen är klar.

Öronvax påverkar inte mätresultatet. Värmen passerar genom vaxet.

Det högsta resultatet gäller, om du mäter fler än en gång vid samma tillfälle och får olika resultat.

Om barnet har öroninflammation

Om barnet har öroninflammation kan temperaturen i örat bli lite högre, men bara cirka 0,1 grader. Det är en så liten skillnad att det inte är av betydelse för resultatet. Får barnet ont när du rör vid örat på grund av öroninflammationen kan du i stället ta tempen i stjärten.

Ta tempen i stjärten

Du kan mäta barnets temperatur i ändtarmsöppningen i stjärten.

Eftersom ändtarmen ligger längre ifrån kroppens temperaturcentrum än örat går det mycket långsammare för temperaturen i ändtarmen att anpassa sig. Temperaturen i temperaturcentrum kan ha gått upp, utan att det hunnit märkas i ändtarmen. Temperaturen kan också ha gått ner i temperaturcentrum, men är fortfarande högre i ändtarmen. Därför kan temperaturen i ändtarmen vara både lägre eller högre än i örat.

En del barn kan uppleva att det känns obehagligt att få temperaturen mätt i stjärten.

Så här gör du

Följ instruktionerna i förpackningens bruksanvisning.

Sätt lite fet salva eller olja på termometern så att den lättare glider in i ändtarmsöppningen. Termometern ska föras in en till två centimeter för att temperaturen ska kunna mätas korrekt. På barn som är yngre än sex månader förs endast den yttersta spetsen in.

Barnet ska ligga ner

Det är viktigt att barnet ligger stilla när tempen ska tas, så att hen inte gör sig illa. Små barn kan ligga på rygg på skötbordet. Lyft upp barnets ben så att de är böjda in mot magen. Håll fötterna med ena handen. Håll termometern i den andra handen. Du kan stödja termometern mot bordet för att kunna hålla den stadigt.

Äldre barn kan mäta själva

Lite äldre barn kan ligga på sidan i sängen. De kan ofta föra in termometern själva, under uppsikt av en vuxen.

Det tar vanligtvis mellan 15 och 40 sekunder att mäta temperaturen i stjärten, beroende på vilken termometer du använder. Termometern piper till när mätningen är klar.

Gör ren termometern efter användning

Rengör termometern efter varje gång du har använt den. Det brukar stå i bruksanvisningen hur du ska göra. Oftast används tvål och vatten.

Mätmetoder som inte rekommenderas

Det finns andra sätt att mäta barnets temperatur som inte ger pålitliga resultat. 

Mät inte temperaturen på dessa sätt:

  • i munnen
  • i armhålan
  • på pannan
  • med äldre kvicksilvertermometrar
  • med så kallade pH-remsor som läggs på huden.

Metoderna ger inte säkra resultat och bör inte användas.

Till toppen av sidan