Aktuellt

Att utebli från tandvården kommer kosta

Innehållet gäller Östergötland

14 januari: Ungefär sex procent av Folktandvårdens vårdtid försvinner på grund av att patienter uteblir. För att komma till rätta med problemet skärper man nu kraven på betalning efter uteblivet besök.

— Under 2018 förlorade vi 14 000 vårdtimmar. Det är ett stort problem med tanke på att det är hög efterfrågan på tandvård, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Region Östergötland.

För att minska antalet uteblivanden och sena återbud skärper därför Folktandvården sina debiteringskrav. En patient som inte kommer på sin tid, eller avbokar senare än 24 timmar före besöket, kommer att få betala mellan 200 och 550 kronor beroende på vad det är för besök.

Även barn och unga debiteras med 200 kronor enligt Region Östergötlands riktlinje för hälso- och sjukvården.

Ta vara på värdefull vårtid

Anna Carin Dahlgren vill poängtera att det inte handlar om ekonomi eller att tjäna pengar. Förhoppningen är att debiteringskravet ska bli en signal om att vårdtiden är värdefull och i förlängningen leda till att färre patienter uteblir.

— När du uteblir från ett besök hos oss går det ut över andra patienter som väntar på tid. Vi arbetar hela tiden för att effektivisera vården och kunna ta emot alla patienter som vill komma till oss, och i det sammanhanget är det en katastrof att tusentals timmar går till spillo, säger hon.

Avboka i tid – SMS påminner

Den som inte kan komma på sitt besök ska avboka senast 24 timmar i förväg. Alla patienter erbjuds SMS-påminnelser i god tid för att minska risken att besöket glöms bort.

Kontakt

Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör
anna.carin.dahlgren@regionostergotland.se
010-103 03 82

Till toppen av sidan