Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Aktuellt

Aktuellt om coronaviruset

Innehållet gäller Östergötland

Uppdaterad 12 mars klockan 08:00: Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga och har beredskap.

Den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån från måttlig till mycket hög risk för samhällsspridning. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Texten på den här sidan kommer att uppdateras.

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in på dig:

- Du har under de senaste 14 dagarna varit i:

  • Kina
  • Hongkong
  • Iran
  • Sydkorea
  • Norra Italien 
  • Tyrolen i Österrike

- Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har coronaviruset. 

Ring först

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Du kan smitta och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. 

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset 

Nu kan den som vill ställa allmänna frågor om coronaviruset ringa det nationella informationsnumret 113 13.

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Läget i Östergötland just nu

Onsdag 12 mars 2020

  • Sju bekräftade fall av coronaviruset i Östergötlands län

Följ utvecklingen av bekräftade coronafall i Östergötland på Region Östergötlands webbplats

Flera tecken på samhällsspridning av coronavirus i Sverige

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjdes den 10 mars till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har klassat sjukdomsutbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. I Sverige har sjukdomen klassats som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.

Smittskydd Region Östergötland följer noga utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och landets andra regioner.

Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Till toppen av sidan