Vävnadsprov och cellprov

Benmärgsprov

Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgen av benmärgsceller.  

Förberedelser

Vuxna behöver oftast inte förbereda sig på något sätt inför undersökningen.

På barn genomförs undersökningen under narkos för att de ska kunna ligga stilla när provet tas. Barnet behöver förberedas mer inför en sövning. Hen ska till exempel inte äta något sex timmar innan operationen.

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas. Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen, en så kallad benmärgsbiopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med.

Benmärgsprov kan göra ont men smärtan går ofta över. Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter. Om den görs under narkos tar den ungefär 30 minuter.

Så mår du efteråt

Efteråt får du ett förband på såret. Det ska sitta på till kvällen, sedan kan du duscha eller bada om du vill det. 

Det är vanligt att du blir öm och får ett blåmärke på stället där provet har tagits.

När får jag svar?

Svaret på benmärgsprovet får du inom ett par veckor.

Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Varför görs undersökningen?

Det är vanligt att du får lämna ett prov från benmärgen om dina läkare misstänker att du har någon blodsjukdom, till exempel blodbrist. Provet kan också vara en del av andra utredningar och undersökningar.

Läkaren kan även ta prov på benmärgen för att se hur en blodsjukdom utvecklas eller för att se hur en behandling fungerar.

En del prover sparas

När du lämnar prov i vården sparas en del prov i en biobank. Prover sparas för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Läs om prov i vården som sparas.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se

Leukemi – blodcancer

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det är olika hur sjukdomen kan behandlas och hur det går.

Till toppen av sidan