Bildundersökningar och röntgen

Mammografi

Mammografi innebär att brösten röntgas med en speciell teknik. Det är en av flera undersökningar som kan behövas om du har symtom i brösten.

Har du fått en kallelse till mammografi fast du inte har några symtom? Det är ett erbjudande om screening som kvinnor i din ålder brukar få. Läs mer på följande sida: Regelbunden mammografi för att upptäcka bröstcancer.

Den här sidan handlar om när mammografi görs för att du själv eller till exempel en läkare har upptäckt symtom som behöver utredas mer.

Förberedelser

Berätta om du använder läkemedel mot högt blodtryck, eller läkemedel mot prostatacancer. Ta gärna med en lista med dina läkemedel till besöket.

Om du ammar är det bra att låta barnet äta strax innan undersökningen. Det är lättare att göra undersökningen med mindre mjölk i brösten.

Så går undersökningen till

Mammografi innebär att ta bilder av brösten med en särskild röntgenapparat. Undersökningen görs på en bröstmottagning.

Du blir undersökt av en röntgensjuksköterska, en sjuksköterska eller en undersköterska med särskild utbildning.

Du får ta av dig på överkroppen. Sedan ska du stå, sitta, eller ligga nära röntgenapparaten.

Du får placera bröstet på en skiva på apparaten. En annan skiva pressar ihop bröstet.

Du får hjälp av den som undersöker dig. Hen visar om du till exempel behöver hålla armen på något särskilt sätt.

Sedan går det att ta bilderna. Det är olika för olika personer hur många bilder som behövs.

Hur känns undersökningen?

Det kan kännas obehagligt och göra ont när bröstet pressas ihop. Men det är bara en kort stund. Bröstet behöver pressas ihop för att bilderna ska bli tydliga och stråldosen så låg som möjligt.

Hur lång tid tar undersökningen?

Själva mammografin tar mellan 10 och 15 minuter. Hela besöket kan ta upp till en timme. Det beror på om du behöver bli undersökt på fler sätt, till exempel med ultraljud eller genom att läkaren tar ett cellprov eller vävnadsprov från bröstet.

Så mår du efteråt

Du kan vara öm i bröstet efter att det har klämts ihop men det brukar snabbt gå över.

När får jag svar?

En röntgenläkare granskar bilderna direkt så att du kan få svar under besöket.

Så hanteras bilderna och dina uppgifter

Bilderna och uppgifterna om undersökningen sparas i din journal. De sparas också i kvalitetsregister för att utvärdera och förbättra vården.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Aktuella artiklar

Kroppsundersökning hos läkare

När du söker sjukvård ingår oftast en kroppsundersökning i besöket. Syftet med kroppsundersökningen är att finna orsaken till dina besvär och att kunna föreslå en behandling.

Ultraljudsundersökning

En ultraljudsundersökning kan användas för att ta reda på vilken sjukdom du har eller för att se hur en behandling har fungerat. En ultraljudsundersökning kan också användas vid cellprovtagning och vävnadsprovtagning och vid olika operationer.

Cellprov och vävnadsprov från bröstet

Vid provet tas ett litet prov från bröstet med hjälp av en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop.

Till toppen av sidan