Bildundersökningar och röntgen

Hjärtskintigrafi – isotopundersökning av hjärtat

Hjärtskintigrafi är en undersökning av hjärtat. Med en gammakamera tas bilder av hjärtat så att läkaren kan bedöma hjärtmuskelns blodförsörjning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Skintigrafi används för att undersöka olika organ i kroppen, bland annat hjärta, njurar och skelett. Till skillnad från en vanlig röntgenundersökning sker en skintigrafisk undersökning med hjälp av en isotop. Isotopen är en svagt radioaktiv lösning som oftast sprutas in via en ven i armen. Fördelningen av isotopen i kroppen studeras med en gammakamera.

Hjärtskintigrafi kallas även myokardskintigrafi och är en förfinad undersökning för bedömning och kartläggning av kranskärlssjukdom. Den isotop som ges är bunden till ett läkemedel som är specifikt för hjärtat. Genom att granska bilder av hjärtat tagna med en gammakamera kan läkaren bedöma hjärtmuskelns egen genomblödning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Hjärtskintgrafi visar om du har kranskärlsförträgningar eftersom blodflödet i den delen av hjärtat då är sämre. Om undersökningen visar att allt är som det ska vara kan läkaren med stor sannolikhet utesluta att du har någon kranskärlssjukdom.

Förberedelse inför hjärtskintigrafi

För att undersökningen ska kunna genomföras behöver du komma förberedd och måste tänka på följande:

  • Prata med din läkare eller personalen på kliniken där du ska göra undersökningen om vilka läkemedel du ska eller inte ska ta innan undersökningen.
  • Berätta för din läkare om du har astmabesvär eller andra hinder som gör det svårt att genomföra ett tyngre cykelprov. Då kommer uppgifterna med i remissen till skintigrafiavdelningen på sjukhuset och de kan planera din undersökning på bästa sätt.
  • Förhållningsreglerna när det gäller mat, koffein och nikotin kan variera mellan olika mottagningar. Det är viktigt att du följer de förhållningsregler som du får från mottagningen där du ska undersökas.

Graviditet och amning

Kontakta kliniken före undersökningen om du är gravid eller ammar. Även om strålningsdosen är mycket låg behöver läkaren ta ställning till om undersökningen är lämplig för dig.

Så går hjärtskintigrafi till

Undersökningen sker oftast i två steg under två dagar:

Dag ett

Innan själva undersökningen förbereder personalen för att kunna ge lösningen i armen. Efter det får du antingen göra ett så kallat arbetsprov eller ett så kallat farmakologiskt test .

Om du gör ett arbetsprov kopplas elektroder till olika ställen på kroppen och du får cykla på en testcykel med belastning som ökas efterhand. Blodtryck och EKG kontrolleras under och ett par minuter efter cyklingen. När du nått en tillräckligt hög puls får du isotoplösningen. Därefter får du återhämta dig på en brits medan du kontrolleras med EKG och blodtryckskontroller.

Vid ett farmakologiskt test får du i stället ett läkemedel via ett dropp i armen medan du ligger stilla på en brits eller cyklar lätt på en testcykel. Det farmakologiska testet tar vanligen mellan fem och tjugo minuter.

Efter att du har gjort något av dessa tester får du äta en smörgås och ta en tio minuters promenad.

Sedan är det dags för bildtagning med gammakameran. Du får ligga ner med en mjuk kudde under huvudet. Armarna ska du hålla över huvudet. Kameran kommer nära och omsluter bröstkorgen, men du har hela tiden huvudet utanför.

För att bilderna ska bli tydliga bör du ligga så stilla som möjligt under de 15 minuter undersökningen med gammakameran pågår. Det finns hela tiden personal i rummet.

Hela undersökningsproceduren tar mellan två och tre timmar.

Dag två

När du kommer tillbaka för del två i undersökningen går du igenom samma procedur. Men du behöver du inte göra något arbets-EKG eller farmakologiskt test av hjärtat, utan du undersöks med gammakameran direkt efter att du har vilat.

Provsvar och resultat

För att kunna göra en bra bedömning av hjärtmuskelns blodförsörjning jämförs bilderna från arbetsprovet eller det farmakologiska testet med motsvarande bilder av hjärtat när du vilar. Bilderna granskas av en specialutbildad läkare efter den andra dagens undersökning. Du får sedan besked om resultatet från undersökningen av den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Risker med hjärtskintigrafi

Hjärtskintigrafi är en vanlig rutinundersökning. Gammastrålningen från isotopen är svag och motsvarar cirka två års naturlig strålning som alla  exponeras för via berggrunden, radon och från rymden.

Vid arbetsprov eller farmakologiskt test kan det någon gång hända att belastningen i sig ger hjärtproblem om du har en hjärtsjukdom. Därför övervakas undersökningen av en specialistläkare med nödvändig utrustning för att ta väl hand om dig.

Fråga om råd

Undrar du över något inför hjärtskintigrafin? Du kan alltid kontakta mottagningen som ska undersöka dig eller den läkare som har skickat dig för undersökning.

Till toppen av sidan