Syn

Grå starr, katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får sämre syn. Det varierar hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För en del tar det några månader, för andra flera år. Grå starr behandlas med en operation. Alla som får grå starr behöver inte opereras.

Vid en operation byts din lins ut mot en konstgjord lins. Grå starr kallas också för katarakt.

Symtom

Det är vanligt att du har besvär med synen om du har grå starr och din lins blivit grumlig. Du kan till exempel ha ett eller flera av följande symtom:

  • Du ser sämre och suddigare.
  • Du har svårt att se i mörker och behöver mer ljus.
  • Färger blir svagare och mer gulbruna.
  • Du bländas lätt och är känslig för starkt vitt ljus, till exempel ljus från lysrör.
  • Konturer blir svagare.
  • Du kan se dubbla konturer.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en optiker eller en vårdcentral om du tror att du har grå starr. Där kan du få en remiss till en ögonläkare om du behöver det.

Det är bra att kontrollera synen hos en optiker vart femte år efter att du har fyllt 40 år. Då kan grå starr och vissa andra ögonsjukdomar upptäckas tidigt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

För att ta reda på om du har grå starr gör läkaren en ögonundersökning. 

Din syn undersöks

Först undersöks din syn genom att du får du titta på en syntavla med bokstäver. Läkaren bedömer din syn utifrån hur små bokstäver som du kan se.

Ögats lins undersöks med ögonmikroskop

Därefter undersöks ögats lins med hjälp av ett ögonmikroskop. Ögonmikroskopet står på ett bord som går att höja och sänka.

Du får oftast ögondroppar som vidgar pupillen innan du undersöks. Det beror på att vissa delar av ögat kan vara svåra att undersöka med en normalstor pupill, till exempel linsen.

Vid undersökningen sitter du på ena sidan av ögonmikroskopet med hakan och pannan mot ett stöd. Det gör så att huvudet och ögonen är helt stilla. På andra sidan av mikroskopet sitter läkaren och undersöker ögat med hjälp av förstorande linser.

Ljuset från ögonmikroskopet är ganska starkt, men undersökningen är inte obehaglig i övrigt, och tar bara några minuter.

Med ögonmikroskopet kan läkaren se om din lins är grumlig, även om du inte märkt av det själv. Hen undersöker också näthinnan för att se om finns några andra orsaker till din synnedsättning. Det kan till exempel vara åldersförändringar i gula fläcken.

Efter undersökningen ska du undvika att köra bil det närmsta dygnet

Ögondropparna som förstorar pupillen kan göra så att du tillfälligt ser sämre upp till ett dygn efter undersökningen. Under tiden ska du undvika aktiviteter då det är viktigt att ha bra syn, till exempel köra bil.

Det kan också vara skönt att ha med sig solglasögon eftersom du kan bli bländad av starkt solljus upp till ett dygn efter undersökningen.

Operation vid grå starr

Grå starr behandlas med operation då den grumliga linsen byts ut. Men alla som får grå starr behöver inte opereras. Det beror på att försämringen ofta går så långsamt att besvären inte hinner bli så stora att de stör vardagen.

Tillsammans med läkaren beslutar du om besvären är så stora att du behöver en operation. Om ni kommer fram till att det är ett bra alternativ får du en remiss till en ögonläkare som utför operationen.

Inför operationen

Ögat undersöks igen inför operationen. Då mäts bland annat ögats längd med hjälp av laser eller ultraljud. Efter det beräknar en dator vilken styrka som den nya konstgjorda linsen ska ha.

Du får lokalbedövning i ögat

Vid operationen får du lokalbedövning med ögondroppar. Du får också ögondroppar som vidgar pupillen. Du kan få lugnande medel om du känner dig orolig inför operationen.

Så går operationen till

Du ligger i en speciell stol under operationen. Stolen liknar den som används hos tandläkare. Innan operationen tvättas huden runt ögat och ögat sköljs noga. Du får en tunn duk över ansiktet och en speciell hållare som håller ögat öppet under operationen.

Läkaren gör ett litet snitt i kanten av hornhinnan. Därefter sönderdelas din lins med hjälp av ultraljud och tas bort. Den nya konstgjorda linsen sätts sedan på plats. Under operationen spolas ögat hela tiden med vätska. Snittet som läkaren gjorde i hornhinnan läker av sig själv.

Det är ganska starkt ljus under operationen, men det gör inte ont. Operationen tar ungefär tio till tjugo minuter, ibland kan det ta något längre tid.

Efter behandlingen

Det är vanligt att det skaver i ögat upp till en till två veckor efter operationen. Ögat kan också vara lite rött. Synen kan vara lite disig och du kan uppleva färger som mer blå den första tiden efter operationen.

Skydda ögat från smuts och tryck

Du ska inte trycka, gnugga dig i ögat eller få in smuts i ögat efter operationen.

Du behöver ta ögondroppar

De närmaste veckorna efter operationen får du behandling med ögondroppar. Du tar ögondropparna själv. De innehåller kortison eller ett annat inflammationsdämpande ämne och ska förhindra att det blir en inflammation i ögat efter operationen. Vissa kan behöva hjälp att ta ögondropparna. Om du tror att det är så för dig kan du förbereda detta genom att be någon närstående om hjälp eller prata med en distriktssköterska på vårdcentralen.

Du får prova ut nya glasögon

Några veckor efter operationen behöver du prova ut nya glasögon. Du kan behöva glasögon för att se på långt håll, nära håll eller både och. Läkaren bedömer när du kan prova ut glasögon.

Ny undersökning

Du får ofta en tid för ett återbesök någon vecka efter operationen. Ibland behöver du inte något återbesök, om operationen varit helt okomplicerad och du inte har någon annan ögonsjukdom. Du kan behöva flera återbesök om du har andra ögonsjukdomar.

Du kan oftast leva som du gjorde innan operationen, men en del kan behöva vara sjukskrivna ett tag. Det kan gå lång tid från att ett öga opererats till att det andra ögat behöver opereras.

Vad händer i kroppen?

Linsen sitter bakom regnbågshinnan och pupillen. Runt linsen finns ett elastiskt hölje som kallas linskapsel. Linsen är genomskinlig, men vid grå starr försvinner klarheten .

Grå starr innebär att ögats lins går från att vara genomskinlig till att bli grumlig.

Linsen sitter i ögats främre del, bakom regnbågshinnan och pupillen. Runt omkring linsen finns en elastisk kapsel som heter linskapsel. Linskapseln har som funktion att hålla linsen på plats.

Hos yngre kan linsen ändra form och ställa in så att du ser bra på olika avstånd Den funktionen försvinner i 45-årsåldern. En plastlins av den typ som opereras in vid grå starr har ingen förmåga att ändra form för seende på olika avstånd.

Det varierar hur snabbt sjukdomen utvecklas

Vid grå starr blir synen sämre gradvis. Det varierar hur snabbt det går. En del kan få mycket dålig syn på några månader medan synen hos andra försämras långsamt, ibland över flera år. Du får oftast grå starr på båda ögonen, men i olika takt. Det kan alltså gå lång tid från att ett öga opererats till att det andra behöver opereras.

Försämringen av synen beror på att ljuset hindras från att komma in i ögat, på grund av den grumliga linsen. Det blir svårare att se och du behöver mer ljus för att kunna se. Du kan också uppleva att konturer och färger blir svagare eller mer gulbruna.

Testa om du ser dubbelt

Du kan se dubbelt och se dubbla konturer om du har grå starr. Det beror på att grumlingarna i linsen kan splittra ljusstrålarna.

Grå starr är vanligare hos äldre

Att linsen blir grumlig är en naturlig del av att åldras. Vid grå starr är linsen så grumlig att du får en synnedsättning.

Grå starr förekommer i alla åldrar, men den är vanligare hos äldre. Genomsnittsåldern för personer som opereras för grå starr är ungefär 74 år.

Det är inte helt känt varför äldre får grå starr, men ärftliga faktorer och kroppens åldrande har betydelse. Rökning och att du har varit utsatt för mycket solljus kan också ha betydelse för att utveckla sjukdomen.

Grå starr kan uppkomma i yngre åldrar men det är ovanligt. Då kan linsen till exempel bli grumlig efter en längre tids behandling med kortison, vid svår diabetes eller efter ögonskador. Det finns även en ärftlig variant av grå starr, men den är ovanlig. Dessa former av grå starr opereras på samma sätt som vanlig grå starr.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan