Näsa och luktsinne

Näspolyper

Näspolyper är rundade utväxter i näsans slemhinna. Små polyper brukar inte ge några besvär, men större polyper kan till exempel orsaka nästäppa. Polyper behandlas med läkemedel och ibland med operation.

En näspolyp växer ner i näsgångarna från bihålorna. Polyperna sitter oftast så långt in i näsan att du inte kan se dem själv.

Du kan ha en eller flera polyper och de kan vara olika stora. Näspolyper är ovanliga hos barn.

Symtom

Näspolyper sitter ofta i den mellersta näsgången. De kan även sitta på andra ställen i näshålan och i bihålorna.

Små polyper ger inga symtom alls. 

Större polyper kan ge något eller några av följande symtom:

Symtomen kommer ofta långsamt över flera år, men ibland kan det gå mycket snabbare. Även om polyperna finns i båda näsborrarna kan besvären vara större på ena sidan.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är mycket täppt i näsan och inte har blivit bättre efter en månad. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Du kan pröva att skölja näsan med en koksaltlösning. Det finns att köpa receptfritt på apotek eller så kan du göra blandningen själv. Då blandar du ett kryddmått salt i en deciliter vatten.

Du sköljer näsan med en nässköljare i form av en kanna eller en plastspruta. Både kannan och sprutan finns att köpa på apotek.

Undersökning

För att kunna se om du har näspolyper tittar läkaren in i din näsa. Du kan behöva ta avsvällande näsdroppar innan om du är mycket täppt i näsan.

Ibland vill läkaren titta längre in i näsan. Det gör hen med hjälp av en liten kamera som förs in i näsan. Läkaren ser då bättre och kan avgöra om det finns tecken på polyper eller om nästäppan har någon annan orsak.

Ibland görs även en datortomografi.

Behandling

Du som har näspolyper får oftast behandling med nässprej som innehåller kortison. Det gör att polyperna blir mindre.

Det kan ta flera veckor innan polyperna krymper. Polyperna försvinner inte helt av kortisonsprejen, men de brukar krympa så mycket att besvären minskar. Du kan även behöva ta kortisontabletter under några dagar för att polyperna ska krympa ihop snabbare.

För att polyperna inte ska växa igen kan du behöva fortsätta behandlingen med kortisonsprej. Du kan använda kortisonsprejen så länge du behöver.

Polyperna kan opereras bort

Polyperna kan opereras bort om du inte blir bättre efter behandling med nässprej.

Hur operationen går till beror på var i näsan och bihålorna polyperna sitter. Vid lindriga besvär kan operationen göras i lokalbedövning och då kan du lämna mottagningen direkt efter operationen. Du kan behöva sövas inför operationen om polyperna är stora och utbredda. Även om du har blivit sövd kan du oftast lämna sjukhuset samma dag.

Efter operationen blir du svullen i slemhinnan och kommer därför att vara mycket täppt i näsan under några dagar. Du får även så kallad packning i näsan. Det kan vara till exempel en tamponad som sväller eller en gasbinda.

Näspolyper kan komma tillbaka

Näspolyper kan komma tillbaka även om du har opererats. För att förhindra att du får tillbaka polyperna bör du använda nässprej med kortison även efter operationen.

Vad beror näspolyper på?

Ofta är det oklart vad näspolyper beror på. De kan till exempel komma efter en långvarig infektion i näsan eller i bihålorna. De kan också bero på allergiska besvär.

Du som är överkänslig mot acetylsalicylsyra har större risk att få näspolyper. Acetylsalicylsyra finns i vissa värktabletter, till exempel Aspirin och Treo.

Det är också vanligare att få näspolyper om du har astma. Astman blir oftast lindrigare efter att du har fått behandling mot näspolyperna.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan