Problem att boka vaccination mot covid-19 i Region Norrbotten

Lediga tider för vaccination kan vara slut på vaccinationsmottagningar i Norrbotten. Finns inga lediga tider kvar får du prova att boka tid senare. Bokningstider fylls på när mer vaccin finns tillgängligt.

Njurar och urinvägar

Att leva med en transplanterad njure

Du kan ofta leva som vanligt efter en njurtransplantation. Men du behöver ta olika läkemedel och regelbundet komma till sjukhuset på kontroller. Det är för att läkaren vill se att njuren fungerar som den ska.

Den här texten handlar om hur det är att leva med en donerad njure, vilken behandling du kan behöva få vid komplikationer och hur du kan planera om du vill bli gravid.

Läs om hur en njurtransplantation går till.

Till toppen av sidan