OVANLIGA INFEKTIONER

Toxoplasmainfektion - toxoplasmos

En toxoplasmainfektion orsakas av en parasit som framför allt sprids med avföring från katter. Om en gravid person blir smittad kan infektionen orsaka skador på fostret. Du som är gravid ska därför försöka minska risken för smitta bland annat genom att undvika avföringen från katter.

Hur smittar toxoplasmainfektion?

Människor smittas oftast genom avföring från en smittad katt. Du kan bli smittad om du till exempel får parasiten på dina händer, och sedan får i dig den genom munnen.

Förutom katter kan även andra däggdjur smittas av parasiten. Då kan du kan bli smittad om du äter rått eller otillräckligt uppvärmt kött från dessa djur. Det gäller framför allt kött från lamm eller gris, men ibland kan även kött från nötkreatur innehålla parasiten.

Smittan kan också spridas genom frukt, bär eller grönsaker som har kommit i kontakt med jord som är förorenad med parasiten, men det är mycket ovanligt. 

Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Du kan bara bli smittad en gång

Du är immun för resten av livet om du har haft en toxoplasmainfektion. Men om du har nedsatt immunförsvar på grund av andra sjukdomar kan sjukdomen bli kronisk. 

Graviditet och amning

Det finns en risk för att parasiten överförs till fostret om du är gravid och blir smittad för första gången.

Blir du smittad tidigt under graviditeten kan det leda till missfall eller skador på fostrets hjärna, ögon eller öron. Barn som smittas efter födseln får inga skador.

Toxoplasma smittar inte genom amning.

Hur kan jag minska risken för att smittas?

Det finns flera saker som du kan göra för att minska risken för smitta:

  • Skölj grönsaker, frukt och bär före servering.
  • Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött. Parasiten dör om köttet hettas upp till minst 65 grader. Parasiten dör också om du genomfryser köttet.
  • Tvätta händerna efter kontakt med jord och sand.
  • Tvätta köksknivarna efter kontakt med kött.

Var extra noggrann om du är gravid

Du som är gravid bör dessutom vara uppmärksam på följande:

  • Undvik kontakt med kattavföring. Låt om möjligt någon annan göra rent kattlådan om du har katt. Annars bör du använda handskar och tvätta händerna noga efteråt.
  • Du bör också vara försiktig när det gäller andra ställen där katter kan ha bajsat, till exempel sandlådor vid lekplatser.
  • Undvik grönsaker och frukt som inte är sköljda om du åker utomlands.
  • Undvik kontakt med katter om du åker utomlands. Parasiten är till exempel mycket vanlig hos katter i centrala och södra Europa.

Symtom

Oftast märker du inte av att du har en toxoplasmainfektion. Vissa som blir sjuka får feber, huvudvärk, blir trötta och får svullna lymfkörtlar under flera veckors tid. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är gravid och får feber och svullna lymfkörtlar.

Kontakta en barnmorska om du är gravid och är orolig för en toxoplasmainfektion.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning.

Undersökning

Med hjälp av ett blodprov går det att se om du har eller har haft en toxoplasmainfektion. 

Behandling

Oftast behövs ingen behandling, eftersom sjukdomen går över av sig själv. Om du behöver behandling får du antibiotika.

Behandling om du är gravid

Du får behandling med antibiotika om du är gravid. Eventuella skador som infektionen har orsakat hos barnet läker inte, men behandlingen kan förhindra att barnet får fler skador. När barnet har fötts får hen mer behandling om det behövs. 

Till toppen av sidan